Studia I stopnia

Zarz_R_prog_st_19_zal1
Zarz_R_prog_st_19_zal2
Zarz_R_prog_st_19_zal3
Zarz_R_prog_st_19_zal4
Zarz_R_prog_st_19_zal5
Zarz_R_prog_st_19_zal6
Zarz_R_prog_st_19_zal7
Zarz_R_prog_st_19_zal8
Zarz_R_prog_st_19_zal8_dziennik_praktyk
Zarz_R_prog_st_19_zal9
Zarz_R_prog_st_19_zal10a
Zarz_R_prog_st_19_zal11
Zarz_R_prog_st_19_zal12

Semestr 1

1_1 Ochrona własności intelektualnej
1_2 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
1_3 Matematyka 1
1_4 Elementy Fizyki
1_5 Podstawy elektroniki
1_6 Wstęp do informatyki
1_7 Podstawy Programowania 1
1_8 Teoria układów logicznych
1_9 Architektura Systemów Komputerowych 1
1_10 Wychowanie fizyczne

Semestr 2

2_1 Matematyka 2
2_2 Miernictwo cyfrowe
2_3 Algorytmy i struktury danych
2_4 Podstawy programowania 2
2_5 Architektura systemów komputerowych 2
2_6 Programowanie obiektowe 1
2_7 Język obcy
2_8 Wychowanie fizyczne 2

Semestr 3

3_1 Matematyka 3
3_2 Programowanie obiektowe 2
3_3 Programowanie mikrokontrolerów 1
3_4 Systemy Operacyjne 1
3_5 Bazy danych
3_6 Podstawy grafiki komputerowej 1
3_7 Język obcy 2

Semestr 4

4_1 Programowanie mikrokontrolerów 2
4_2 Systemy operacyjne 2
4_3 Zaawansowane techniki bazodanowe
4_4 Podstawy grafiki komputerowej 2
4_5 Języki skryptowe
4_6 Sieci komputerowe
4_7 Systemy dynamiczne
4_8 Systemy inteligentne 1
4_9 Język obcy 3

Semestr 5

5_1 Metody obliczeniowe
5_2 Systemy inteligentne 2
5_3 Programowanie współbieżne
5_4 Aplikacje internetowe
5_5 Inżynieria oprogramowania_1
5_6 Język obcy 4
5_7_Informatyczne-systemy-zarzadzania
5_8 Aplikacje Mobilne
5_9 Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
5_10 Podstawy programowania gier
5_11 Technologie IoT
5_12 Podstawy routingu i przełączania
5_13 Programowanie sieciowe

Semestr 6

6_1 Inżynieria oprogramowania 2
6_4 Praktyka zawodowa
6_5 Projekt zespołowy (Systemy)
6_6 Inżynieria systemów informacyjnych
6_7 Zaawansowane aplikacje frontendowe
6_8 Nowoczesne systemy przetwarzania danych
6_9 Projekt zespołowy (Grafika)
6_10 Architektury procesorów graficznych
6_11 Programowanie grafiki komputerowej
6_12 Algorytmy grafiki komputerowej
6_13 Projekt zespołowy (Teleinformatyka)
6_14 Sieci korporacyjne
6_15 Cyberbezpieczeństwo
6_16_Analityka BigData

Wybieralne

Administracja serwerami
Aplikacje sieciowe
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w teleinformatyce
Infrastruktury i usługi chmur obliczeniowych
Metody przetwarzania języka naturalnego
Modelowanie i wizualizacja procesów fizycznych
Programowanie aplikacji mobilnych
Programowanie gier komputerowych
Programy grafiki rastrowej, wektorowej i 3d
Projektowanie interfejsów użytkownika
Projektowanie układów stosowanych w elektronice
Projektowanie UX_UI
System operacyjny Linux 1
Systemy lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym
Systemy multimedialne
Technologie sieciowe transportu informacji
Testowanie oprogramowania
Wprowadzenie do komunikacji człowiek -komputer
Zaawansowane programowanie w języku Cpp

Semestr 7

7_3 Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych
7_4 Modelowanie i analiza procesów biznesowych
7_5 Systemy rozpoznawania mowy i obrazu
7_6 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
7_7 Implementacja zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych
7_8 Wirtualizacja i konteneryzacja

Wybieralne

Badania operacyjne
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów
Fizyka w animacji i grafice komputerowej
Metody programowania grafiki komputerowej
Podstawy modelowania i symulacji
Praktyczne aspekty druku 3D
Programowanie aplikacji dla systemu Windows
Programowanie w języku C#
Przetwarzanie i analiza obrazów
Radiokomunikacja satelitarna
Sieci multimedialne
Sieci semantyczne
System operacyjny Linux 2
Systemy Data Center
Systemy informacji i komunikacji wizualnej
Sztuczna inteligencja w grach komputerowych
Technologia blockchain
Technologie blockchain
Współczesne systemy przetwarzania danych
Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa
Zaawansowane programowanie w języku Python
Zaawansowane techniki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych
Zaawansowane zagadnienia cyberbezpieczeństwa

HES

HES1i2_1 Akademickie dobre wychowanie
HES1i2_2 Historia muzyki
HES1i2_3 Historia myśli ekonomicznej
HES1i2_4 Historia techniki
HES1i2_5 Komunikacja interpersonalna
HES1i2_6 Negocjacje w biznesie
HES1i2_7 Podstawy biznes planu
HES1i2_8 Podstawy marketingu internetowego
HES1i2_9 Podstawy prawne dz. gospodarczej
HES3_1 Autoprezentacja i wystapienia publiczne
HES3_2 Sztuka komunikacji
HES3_3 Zarządzanie czasem
HES4_1 Podstawy ekonomii
HES4_2 Wprowadzenie do zarządzania


Studia II stopnia

Zarz_R_prog_st_19_zal12
Zarz_R_prog_st_19_zal1
Zarz_R_prog_st_19_zal2
Zarz_R_prog_st_19_zal3
Zarz_R_prog_st_19_zal4
Zarz_R_prog_st_19_zal5
Zarz_R_prog_st_19_zal6
Zarz_R_prog_st_19_zal7
Zarz_R_prog_st_19_zal10a
Zarz_R_prog_st_19_zal11

Semestr 1

s1_1_Modelowanie i analiza systemów informatycznych
s1_2_Język angielski specjalistyczny
s1_4_Zarządzanie własnością intelektualną

Systemy informacyjne

s1_5_Badania operacyjne w informatyce
s1_6_Programowanie systemów rozproszonych
s1_7_Programowanie usług sieciowych
s1_8_Projektowanie systemów wbudowanych
s1_9_Technologie obiektowe

Grafika komputerowa

s1_10_Współczesne architektury procesorów graficznych
s1_11_Animacja komputerowa
s1_12_Zaawansowane przetwarzanie obrazów
s1_13_Algorytmy grafiki komputerowej
s1_14_Programowanie grafiki 3D

Cyberbezpieczeństwo

s1_15_Matematyczne podstawy kryptologii
s1_16_Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
s1_17_Audyt bezpieczeństwa
s1_18_Programowanie defensywne
s1_19_Społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Semestr 2

Systemy informacyjne

s2_7_Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej
s2_2_Systemy mobilne

Grafika komputerowa

s2_3_Inteligentne usługi informacyjne
s2_4_Zaawansowane metody renderingu

Cyberbezpieczeństwo

s2_5_Grafika 3D czasu rzeczywistego
s2_6_Kryptografia i kryptoanaliza

Semestr 3

s3_3_Praca dyplomowa
s3_2_Seminarium dyplomowe

Przedmioty HES

HES_15_Zarządzanie jakością
HES_30_2_Podstawy przedsiębiorczości
HES_30_3_Ekonomika inwestycji w technice
HES_30_4_Podstawy marketingu
HES_30_5_Zarządzanie projektami
HES_30_6_Zarządzanie strategiczne
HES_30_7_Wybrane zagadnienia mikroekonomii i makroekonomii

Przedmioty obieralne

Cyberbezpieczeństwo

Wstęp do bezpieczeństwa sprzętu w standardzie kosmicznym
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo systemów chmurowych
Bezpieczeństwo systemów IoT
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Bezpieczeństwo w inżynierii oprogramowania
Detekcja i monitorowanie zagrożeń
Informatyka śledcza
Inżynieria wsteczna
Niezawodność systemów komputerowych
Przetwarzanie odporne na błędy
Testy penetracyjne
Uczenie maszynowe w bezpieczeństwie

Grafika komputerowa

Zasady kompozycji
Analiza i wizualizacja danych
Fizyka i silniki fizyczne w animacji
Komunikacja wizualna
Procesory sygnałowe
Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne
Projektowanie graficzne
Symulacja komputerowa
Systemy multimedialne
Systemy rozpoznawania mowy i obrazów

Systemy informacyjne

Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne
Statystyka w informatyce
Symulacja komputerowa
Systemy multimedialne
Systemy odporne na błędy
Złożone struktury danych
Analiza i wizualizacja danych
Automaty, gramatyki, techniki translacji
Hurtownie i eksploracja danych
Kosynteza systemów heterogenicznych
Niezawodność systemów komputerowych
Obliczenia naturalne
Procesory sygnałowe