Od semestru zimowego 2021/22 obowiązuje opłata za studia:

Studia niestacjonarne I i II stopień
2250 zł za semestr (opłata naliczana w trzech ratach)
Zarządzenie Nr 71/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne I i II stopień dla Cudzoziemców
500 Euro za semestr
Zarządzenie Nr 70/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne I i II stopień w języku angielskim
Kierunek Informatyka
500 Euro za semestr
Zarządzenie Nr 70/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022