Opłaty za studia dla studentów przyjętych od semestru zimowego 2023/24:

Studia niestacjonarne I i II stopień: 2600 zł za semestr (opłata naliczana w trzech ratach: 880+860+860).
Zarządzenie Nr 58/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Studia stacjonarne w języku polskim (I i II stopień) dla Cudzoziemców: 500 Euro za semestr.
Zarządzenie Nr 48/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Studia stacjonarne I-go stopnia w języku angielskim: Kierunek Informatyka – 1000 Euro za semestr.
Zarządzenie Nr 48/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2023/2024

Opłaty za studia od semestru zimowego 2021/22:

Studia niestacjonarne I i II stopień
2250 zł za semestr (opłata naliczana w trzech ratach)
Zarządzenie Nr 71/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne I i II stopień dla Cudzoziemców
500 Euro za semestr
Zarządzenie Nr 70/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne I i II stopień w języku angielskim
Kierunek Informatyka
500 Euro za semestr
Zarządzenie Nr 70/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez Cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022