Microsoft Azure Dev Tools for Teaching – Informacje

O programie…

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej DreamSpark lub MSDN – Microsoft Developer Network – Academic Alliance) jest to program firmy Microsoft skierowany do studentów oraz pracowników jednostek naukowo-badawczych wyższych uczelni. Beneficjenci programu (studenci, pracownicy) mogą korzystać nieodpłatnie z wybranych wersji oprogramowania firmy Microsoft, m.in.: systemów operacyjnych, serwerów relacyjnych baz danych, czy kompilatorów języka Basic, C/C++, C#.

Oprogramowanie jest udostępniane w ramach indywidualnych kont użytkowników. Nie ma potrzeby wnioskowania o rejestrację konta do administratora wydziałowego. Użytkownik samodzielnie tworzy konto na platformie Azure (link poniżej) podając adres email jako login (studenci podają adres w domenie ”student.tu.kielce.pl”, natomiast pracownicy w domenie ”tu.kielce.pl”). Po zakończeniu procedury uwierzytelniania konta i statusu użytkownika, oprogramowanie zostanie udostępnione pod aplikacją/ikoną ”Edukacja” (lub ”Education” w przypadku ustawionego języka angielskiego w interfejsie portalu).

Platforma Azure Dev Tools for Teaching:

https://aka.ms/devtoolsforteaching

Użytkownicy programu Azure Dev Tools for Teaching mogą korzystać nieodpłatnie z oprogramowania Microsoft Office 356. Oprogramowanie również jest udostępniane w ramach indywidualnych kont użytkowników (należy samodzielnie utworzyć konto).

Platforma Microsoft Office 356:

https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education

Administratorem programu Azure Dev Tools for Teaching na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki I Informatyki jest dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk