Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest:

  • Wgrać pracę dyplomową do systemu USOS: plik pracy dyplomowej przekazywany do systemu USOS/APD musi być w formacie pdf, scalony do jednego pliku. Plik powinien zawierać skan zadania na pracę dyplomową oraz skan oświadczenia w sprawie praw autorskich.

W Dziekanacie student składa:

  • Egzemplarz pracy w miękkiej oprawie wydrukowany
    z systemu APD z sumami kontrolnymi wraz z kopią zadania na pracę oraz kopią oświadczenia w sprawie praw autorskich (zbindowany, drukowany dwustronnie),
  • Płytę CD podpisaną i zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej, zamocowaną po wewnętrznej stronie okładki pracy dyplomowej,
  • Oryginał oświadczenia w sprawie praw autorskich,
  • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów).

Dokumenty:

Pytania na egzamin dyplomowy:

Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa

Elektrotechnika

Energetyka

Informatyka