Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest:

  • Wgrać pracę dyplomową do systemu USOS: plik pracy dyplomowej przekazywany do systemu USOS/APD musi być w formacie pdf, scalony do jednego pliku. Plik powinien zawierać skan zadania na pracę dyplomową oraz skan oświadczenia w sprawie praw autorskich i ewentualnie skan oświadczenia autora pracy jeżeli jest wymagane przez promotora.

W Dziekanacie student składa:

  • Egzemplarz pracy w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z sumami kontrolnymi wraz z kopią zadania na pracę oraz kopią oświadczenia w sprawie praw autorskich (termobindowany, drukowany dwustronnie),
  • Oryginał oświadczenia w sprawie praw autorskich i oryginał oświadczenia autora pracy (jeżeli jest wymagane przez promotora),
  • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów).

Pomocne pliki i ważne dokumenty:

Terminarz egzaminów dyplomowych

Pytania na egzamin dyplomowy:

Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa

Elektrotechnika

Informatyka

Teleinformatyka