Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału:

 • Indeks, jeśli posiada (z wpisaną oceną za pracę dyplomową),
 • uzupełnioną kartę obiegową,
 • dowód wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu na konto Politechniki Świętokrzyskiej:
  Nr konta:
  17 1240 2092 9022 2000 2600 4402
 • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów),
 • Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z sumami kontrolnymi (ztermobindowany, drukowany dwustronnie),
 • Płytę CD podpisaną i zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej w formacie pdf, zamocowaną po wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy dyplomowej,
 • W pracy dyplomowej należy umieścić oryginał „Zadania na pracę dyplomową” oraz oryginał podpisanego Oświadczenia wpięte do pracy jako następna strona po oryginale „Zadania na pracę dyplomową”.

 

Dokumenty:

Pytania na egzamin dyplomowy:

Elektrotechnika

Elektronika i Telekomunikacja

Energetyka

Informatyka