Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału:

  • Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z sumami kontrolnymi (ztermobindowany, drukowany dwustronnie),
  • W składanym egzemplarzu pracy dyplomowej należy umieścić oryginał: „Zadania na pracę dyplomową” oraz oryginał podpisanego Oświadczenia,
  • Płytę CD podpisaną i zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej w formacie pdf, zamocowaną po wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy dyplomowej,
  • Dowód wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu na konto Politechniki Świętokrzyskiej:
    Aktualny numer konta: 51 1240 2092 9022 2000 2600 3402
  • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów).

 

Dokumenty:

Pytania na egzamin dyplomowy:

Elektrotechnika

Energetyka

Informatyka