Student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału:

 • Indeks (z wpisaną oceną za pracę dyplomową),
 • uzupełnioną kartę obiegową,
 • dowód wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu na konto Politechniki Świętokrzyskiej:
  Nr konta: 31 1020 0045 7800 3300 2600 3402,
 • 4 fotografie format  4,5 cm x 6,5 cm
  1. zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  2. osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym, kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka, estetyczna fryzura,
  3. tło powinno być białe lub jasne – jednolite,
  4. zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • Legitymację studencką (po drugim stopniu studiów),
 • Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie wydrukowany z systemu APD z sumami kontrolnymi (zbindowany, drukowany dwustronnie),
 • Płytę CD podpisaną i zawierającą elektroniczną wersję pracy dyplomowej, zamocowaną po wewnętrznej stronie okładki pracy dyplomowej,
 • Oświadczenie obowiązkowo należy dołączyć do prac dyplomowych. Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową”.

Dokumenty:

Pytania na egzamin dyplomowy:

Elektrotechnika

Elektronika i Telekomunikacja

Energetyka

Informatyka