Studia I stopnia

Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal1 I stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal2_stop1
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal3 I stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal4 I stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal5 I stopień niestacjonarne
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal5 I stopień stacjonarne
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal6 – ELE 1
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal7_stopien1_N
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal7_stopien1_S
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal8 I stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal10a – ELE 1
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal11 – ELE 1
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal12 – ELE 1

Studia stacjonarne I stopnia

Semestr 1
HES 1 – Historia myśli ekonomicznej_ELE_S1_1s
HES 1 – Podstawy prawne działalności gospodarczej_ELE_S1_1s
Informatyka_ELE_S1_1s
Inżynieria Materiałowa_ELE_S1_1s
Matematyka 1_ELE_S1_1s
Metrologia 1_E1S_sem1
Technologie Informacyjne_ELE_S1_1s
Teoria Obwodów_ELE_S1_1s
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia_ELE_S1_1s
Fizyka1_ELE_S1_1s
Geometria i grafika inżynierska_ELE_S1_1s

Semestr 2

Matematyka 2_ELE_S1_2s
Metrologia 2_E1S_sem2
Podstawy elektroniki 1_ELE_S1_2s
Teoria Obwodów 2_ELE_S1_2s
Elektroenergetyka_E1S_sem2
Fizyka 2_ELE_S1_2s
HES 2 – Historia techniki_ELE_S1_2s
HES 2 – Podstawy marketingu internetowego_ELE_S1_2s
Informatyka 2_ELE_S1_2s

Semestr 3

Podstawy elektroniki 2_ELE_S1_3s
Podstawy energoelektroniki 1_ELE_S1_3s
Technika Wysokich Napięć 1_ELE_S1_3s
Teoria Obwodów 3_ELE_S1_3s
Urządzenia elektryczne_ELE_S1_3s
HES 3 – Podstawy ekonomii_ELE_S1_3s
HES 3 – Wprowadzenie do zarządzania_ELE_S1_3s
Język obcy 1_ELE_S1_3s
Matematyka 3_ELE_S1_3s
Metody numeryczne_ELE_S1_3s
Ochrona własności intelektualnej_ELE_S1_3s
Podstawy automatyki_ELE_S1_3s

Semestr 4

Język obcy 2_ELE_S1_4s
Maszyny elektryczne_1_ELE_S1_4s
Podstawy energoelektroniki 2_ELE_S1_4s
Podstawy procesów konwersji energii_E1S_sem4
Technika mikroprocesorowa 1_ELE_S1_4s
Technika Wysokich Napięć 2_ELE_S1_4s
Teoria pola elektromagnetycznego_ELE_S1_4s
Teoria sterowania_ELE_S1_4s

Specjalność Automatyka
Programowanie komputerów 1_ELE_S1_A_4s
Teoria sterowania i systemów 1_ELE_S1_A_4s
Układy cyfrowe 1_ELE_S1_A_4s

Specjalność Elektronika Przemysłowa i Energoelektronika
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_S1_E_4s
Procesory sygnałowe_ELE_S1_E_4s
Przyrządy półprzewodnikowe_ELE_S1_E_4s
Układy cyfrowe 1_ELE_S1_E_4s

Specjalność Komputerowe Systemy Pomiarowe
Układy elektroniczne w miernictwie 1_ELE_S1_K_4s
Podstawy optoelektroniki_ELE_S1_K_4s
Programowanie komputerow (C) 1_ELE_S1_K_4s
Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych_ELE_S1_K_4s

Specjalność Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
Instalacje elektryczne_ELE_S1_P_4s
Systemy CAD w układach mechatronicznych_ELE_S1_P_4s

Semestr 5

Wychowanie fizyczne 1_ELE_S1_5s
Gospodarka elektroenergetyczna_E1S_sem5
Język obcy 3_ELE_S1_5s
Programowanie komputerow 2_E1S_sem5
Technika mikroprocesorowa 2_ELE_S1_5s

Specjalność Automatyka
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych_ELE_S1_A_5s
Maszyny elektryczne_2_ELE_S1_A_5s
Napęd elektryczny_ELE_S1_A_5s
Teoria_Sterowania_i _Systemów_2_ELE_S1_A_5s
Układy cyfrowe 2_ELE_S1_A_5s
Układy elektroniczne automatyki_ELE_S1_A_5s
Urządzenia i systemy automatyki__ELE_S1_A_5s

Specjalność Elektronika Przemysłowa i Energoelektronika
Energoelektronika 1_ELE_S1_E_5s
Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa_ELE_S1_E_5s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB I_ELE_S1_E_5s
Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej_ELE_S1_E_5s
Układy cyfrowe 2_ELE_S1_E_5s
Układy elektroniczne_ELE_S1_E_5s

Specjalność Komputerowe Systemy Pomiarowe
Cyfrowe przyrządy pomiarowe_ELE_S1_K_5s
Miernictwo dynamiczne_ELE_S1_K_5s
Organizacja i oprogramowanie systmow pomiarowych 1_ELE_S1_K_5s
Programowanie komputerow (C) 2_ELE_S1_K_5s
Programowanie w asemblerze 1_ELE_S1_K_5s
Systemy mikroprocesorowe w tachnice pomiarowj 1_ELE_S1_K_5s
Układy elektroniczne w miernictwie 2_ELE_S1_K_5s

Specjalność Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
Energoelektronika_ELE_S1_P_5s
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_S1_P_5s
Maszyny elektryczne_2_ELE_S1_P_5s
Napęd elektryczny_ELE_S1_P_5s
Technika Świetlna_ELE_S1_P_5s

Semestr 6

Zagadnienia prawne w projektowaniu instalacji elektrycznych_ELE_S1_6s
Bazy danych_ELE_S1_A_6s
Eksploatacja Urządzeń Elektrycznych_ELE_S1_P_6s
Elektroniczne systemy zabezpieczeń_ELE_S1_E_6s
Energoelektronika 2_ELE_S1_E_6s
Fundamentals of Electronics_ELE_S1_6s
Instalacje i urządzenia oświetleniowe_ELE_S1_P_6s
Język obcy 4_ELE_S1_6s
Materiałoznawstwo elektryczne_ELE_S1_P_6s
Metody optymalizacji w elektroenergetyce_E1S_sem6
Metody projektowania systemów oświetleniowych_ELE_S1_P_6s
Naped elektryczny i automatyka napędu_ELE_S1_A_6s
Napędy elektryczne robotyki_ELE_S1_A_6s
Napędy elektryczne robotyki_ELE_S1_P_6s
Napędy w technice motoryzacyjnej_ELE_S1_E_6s
Niezawodność zasilania energią elektryczną_E1S_sem6
Organizacja i oprogramowanie systmow pomiarowych 2_ELE_S1_K_6s
Podstawy automatyki napędu_ELE_S1_E_6s
Podstawy robotyki i mechanizacji_ELE_S1_A_6s
Podstawy techniki światłowodowej_ELE_S1_K_6s
Praktyki zawodowe_ELE_S1_6s
Programowanie procesorów sygnałowych_ELE_S1_A_6s
Programowanie w asemblerze 2_ELE_S1_K_6s
Sieci komputerowe w systemach pomiarowych_ELE_S1_K_6s
Stacje elektroenergetyczne_E1S_sem6
Sterowanie mikroprocesorowe maszyn elektrycznych_ELE_S1_P_6s
Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_S1_E_6s
Sterowniki PLC w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_S1_E_6s
Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych_ELE_S1_P_6s
Sterowniki PLC_ELE_S1_A_6s
System operacyjny Unix_ELE_S1_K_6s
Systemy mikroprocesorowe w tachnice pomiarowj 2_ELE_S1_K_6s
Teoria sterowania – wybrane zagadnienia_ELE_S1_E_6s
Układy elektroniczne automatyki 2_ELE_S1_A_6s
Wychowanie fizyczne 2_ELE_S1_6s

Semestr 7

Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych_ELE_S1_P_7s
Ekologiczne aspekty w energetyce_ELE_S1_P_7s
Energetyka odnawialna_ELE_S1_P_7s
HES 4 – Komunikacja interpersonalna_ELE_S1_7s
HES 4 – Negocjacje w biznesie_ELE_S1_7s
Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe_ELE_S1_K_7s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB II_ELE_S1_E_7s
Komputerowe wspomaganie projektowania_ELE_S1_A_7s
Metody optymalizacji_E1S_sem7
Napędy elektryczne robotyki_ELE_S1_E_7s
Napędy elektryczne robotyki_ELE_S1_K_7s
Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych_ELE_S1_E_7s
Podstawy przetwarzania obrazów_ELE_S1_K_7s
Praca dyplomowa_ELE_S1_7s
Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych_ELE_S1_P_7s
Seminarium dyplomowe_ELE_S1_7s
Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_S1_P_7s
Systemy pomiarowe i technika sprzęgania_ELE_S1_K_7s
Technika oświetleniowa_ELE_S1_E_7s
Wybrane zagadnienia teorii sterowania_ELE_S1_A_7s

Studia niestacjonarne I stopnia

Semestr 1

Teoria Obwodów 1_ELE_N1_1s
Fizyka1_ELE_N1_1s
Geometria i grafika inżynierska_ELE_N1_1s
HES 1 – Historia myśli ekonomicznej_ELE_N1_1s
HES 1 – Podstawy prawne działalności gospodarczej_ELE_N1_1s
Informatyka 1_ELE_N1_1s
Inżynieria Materiałowa_ELE_N1_1s
Matematyka 1_ELE_N1_1s
Technologie informacyjne_ELE_N1_1s

Semestr 2

Teoria Obwodów 2_ELE_N1_2s
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia ELE_N1 s2
Fizyka 2_ELE_N1_2s
HES 2 – Historia techniki wynalazków
HES 2 – Podstawy marketingu internetowego_ELE_N1_2s
Informatyka 2_ELE_N1_2s
Matematyka 2_ELE_N1_2s
Metrologia 1_E1N_sem2
Podstawy elektroniki 1_ELE_N1_2s

Semestr 3

Elektroenergetyka_E1N_sem3
Język obcy 1_ELE_N1_3s
Matematyka 3_ELE_N1_3s
Metrologia 2_E1N_sem3
Podstawy automatyki_ELE_N1_3s
Podstawy elektroniki 2_ELE_N1_3s
Teoria Obwodów 3_ELE_N1_3s

Semestr 4

Urządzenia elektryczne_ELE_N1_4s
HES 3 – Podstawy ekonomii_ELE_N1_4s
HES 3 – Wprowadzenie do zarządzania_ELE_N1_4s
Język obcy 2_ELE_N1_4s
Maszyny elektryczne 1_ELE_N1_4s
Metody numeryczne_ELE_N1_4s
Podstawy energoelektroniki 1_ELE_N1_4s
Technika mikroprocesorowa 1_ELE_N1_4s
Technika Wysokich Napięć 1_ELE_N1_4s
Teoria pola elektromagnetycznego_ELE_N1_4s
Teoria sterowania_ELE_N1_4s

Semestr 5

Układy elektroniczne w miernictwie 1_ELE_N1_K_5s
Instalacje elektryczne_ELE_N1_P_5s
Język obcy 3_ELE_N1_5s
Maszyny elektryczne 2_ELE_N1_A_5s
Maszyny elektryczne 2_ELE_N1_P_5s
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_N1_E_5s
Napęd elektryczny_ELE_N1_5s
Ochrona własności intelektualnej_ELE_N1_5s
Podstawy energoelektroniki 2_ELE_N1_5s
Podstawy optoelektroniki_ELE_N1_K_5s
Podstawy procesów konwersji energii_E1N_sem5
Procesory sygnałowe_ELE_N1_E_5s
Programowanie komputerow (C) 1_ELE_N1_K_5s
Programowanie komputerów 1_ELE_N1_A_5s
Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych_ELE_N1_K_5s
Przyrządy półprzewodnikowe_ELE_N1_E_5s
Systemy CAD w układach mechatronicznych_ELE_N1_P_5s
Technika mikroprocesorowa 2_ELE_N1_5s
Technika Wysokich Napięć 2_ELE_N1_5s
Teoria sterowania i systemów 1_ELE_N1_A_5s
Układy cyfrowe 1_ELE_N1_A_5s
Układy cyfrowe 1_ELE_N1_E_5s

Semestr 6

Urządzenia i systemy automatyki_ELE_N1_A_6s
Cyfrowe przyrządy pomiarowe_ELE_N1_K_6s
Energoelektronika 1_ELE_N1_E_6s
Energoelektronika_ELE_N1_P_6s
Gospodarka elektroenergetyczna_E1N_sem6
Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa_ELE_N1_E_6s
HES 4 – Komunikacja interpersonalna_ELE_N1_6s
HES 4 – Negocjacje w biznesie_ELE_N1_6s
Język obcy 4_ELE_N1_6s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB 1_ELE_N1_E_6s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych_ELE_N1_A_6s
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_N1_P_6s
Miernictwo dynamiczne_ELE_N1_K_6s
Organizacja i oprogramowanie systmow pomiarowych_ELE_N1_K_6s
Programowanie komputerow (C) 2_ELE_N1_K_6s
Programowanie komputerow 2_E1N_sem6
Programowanie w asemblerze 1_ELE_N1_K_6s
Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej_ELE_N1_E_6s
Systemy mikroprocesorowe w tachnice pomiarowej_ELE_N1_K_6s
Teoria sterowania i systemów 2_ELE_N1_A_6s
Układy cyfrowe 2_ELE_N1_A_6s
Układy cyfrowe 2_ELE_N1_E_6s
Układy elektroniczne automatyki 1_ELE_N1_A_6s
Układy elektroniczne w miernictwie 2_ELE_N1_K_6s
Układy elektroniczne_ELE_N1_E_6s

Semestr 7

Układy elektroniczne automatyki 2_ELE_N1_A_7s
Bazy danych_ELE_N1_A_7s
Eksploatacja Urządzeń Elektrycznych_ELE_N1_P_7s
Elektroniczne systemy zabezpieczeń_ELE_N1_E_7s
Energoelektronika 2_ELE_N1_E_7s
Instalacje i urządzenia oświetleniowe_ELE_N1_P_7s
Komputerowe wspomaganie projektowania_ELE_N1_A_7s
Materiałoznawstwo elektryczne_ELE_N1_P_7s
Metody komputerowe w mechatronice_ELE_N1_P_7s
Metody optymalizacji w elektroenergetyce_E1N_sem7
Metody projektowania systemów oświetleniowych_ELE_N1_P_7s
Napęd elektryczny i automatyka napędu_ELE_N1_A_7s
Napęd elektryczny_ELE_N1_7s
Napęd i automatyka napędu elektrycznego_ELE_N1_P_7s
Napędy elektryczne robotyki_ELE_N1_7s
Napędy w technice motoryzacyjnej_ELE_N1_E_7s
Niezawodność zasilania energią elektryczną_E1N_sem7
Organizacja i oprogramowanie systmow pomiarowych_ELE_N1_K_7s
Podstawy automatyki napędu_ELE_N1_E_7s
Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych_ELE_N1_E_7s
Podstawy robotyki i mechanizacji_ELE_N1_A_7s
Podstawy techniki światłowodowej_ELE_N1_K_7s
Programowanie procesorów sygnałowych_ELE_N1_A_7s
Programowanie w asemblerze 2_ELE_N1_K_7s
Sieci i zabezpieczenia_ELE_N1_P_7s
Sieci komputerowe w systemach pomiarowych_ELE_N1_K_7s
Stacje elektroenergetyczne_E1N_sem7
Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_N1_A_7s
Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_N1_E_7s
Sterowanie mikroprocesorowe w napędzie elektrycznym_ELE_N1_P_7s
Sterowniki PLC w energoelektronice i napędzie elektrycznym_ELE_N1_E_7s
Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych_ELE_N1_P_7s
Sterowniki PLC_ELE_N1_A_7s
System operacyjny Unix_ELE_N1_K_7s
Systemy mikroprocesorowe w tachnice pomiarowj_ELE_N1_K_7s
Teoria sterowania – wybrane zagadnienia_ELE_N1_E_7s

Semestr 8

Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych_ELE_N1_P_8s
Ekologiczne aspekty w energetyce_ELE_N1_P_8s
Energetyka odnawialna_ELE_N1_P_8s
Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe_ELE_N1_E_8s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB II_ELE_N1_E_8s
Metody optymalizacji_E1N_sem8
Napędy elektryczne robotyki_ELE_N1_8s
Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych_ELE_N1_E_8s
Podstawy przetwarzania obrazów_ELE_N1_E_8s
Praca dyplomowa_ELE_N1_8s
Programowanie w asemblerze 1_KSP_ELE_1S
Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych_ELE_N1_P_8s
Seminarium dyplomowe_ELE_N1_8s
Systemy pomiarowe i technika sprzęgania_ELE_N1_E_8s
Technika oświetleniowa_ELE_N1_E_8s
Wybrane zagadnienia teorii sterowania_ELE_N1_A_8s


Studia II stopnia

Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal1 II stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal2_stop2
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal3 II stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal4 II stopień
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal5 II stopień niestacjonarne
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal5 II stopień stacjonarne
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal6 – ELE 2
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal7_stopien2_N
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal7_stopien2_S
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal10a – ELE 2
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal11 – ELE 2
Elektrotechnika Zarz_R_prog_st_19_zal12 – ELE 2

Studia stacjonarne II stopnia

Semestr 1

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych_ELE_S2_1s
Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych_ELE_S2_P_1s
Aparaty elektryczne_ELE_S2_P_1s
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych_ELE_S2_K_1s
Elastyczne systemy produkcji_ELE_S2_A_1s
Elektroenergetyka zakładów przemysłowych_ELE_S2_P_1s
Elektromechaniczne systemy napędowe_ELE_S2_1s
Elementy wykonawcze w technice motoryzacyjnej_ELE_S2_P_1s
HES 1 – Zarządzanie strategiczne_ELE_S2_1s
Język angielski specjalistyczny_ELE_S2_1s
Komputerowe wspomaganie projektowania w układach sterowania_ELE_S2_A_1s
Metody numeryczne w technice_E2S_sem1
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych E2S_sem1
Procesory sygnałowe_ELE_S2_K_1s
Programowanie obiektowe_ELE_S2_K_1s
Programowanie procesorów sygnałowych_ELE_S2_A_1s
Światłowodowa technika pomiarowa_ELE_S2_K_1s
Wybrane zagadnienia teorii obwodów_ELE_S2_1s
Wybrane zagadnienia teorii sterowania_ELE_S2_A_1s
Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych_ELE_S2_P_1s

Semestr 2

Zarządzanie i sterowanie energetycznymi systemami przemysłowymi_ELE_S2_P_2s
Aplikacje internetowe_ELE_S2_A_2s
Automatyka wybranych procesów i urządzeń_ELE_S2_A_2s
Badania operacyjne_ELE_S2_A_2s
Bazy danych – zastosowania internetowe_ELE_S2_A_2s
Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania_ELE_S2_A_2s
Diagnostyka pojazdowa_ELE_S2_E_2s
Diagnozowanie urządzeń elektrycznych_ELE_S2_P_2s
Elektroenergetyczna-Automatyka-Zabezpieczeniowa_ELE_S2_P_2s
Grzejnictwo i technika oświetleniowa_ELE_S2_E_2s
HES 2 – Podstawy marketingu_ELE_S2_2s
HES 2 – Podstawy przedsiębiorczości_ELE_S2_2s
HES 2 – Zarządzanie projektami_ELE_S2_2s
HES 2 – Zarządzanie strategiczne_ELE_S2_2s
Komputerowe opracowanie wyników pomiaru_ELE_S2_K_3s
Komputerowe systemy zarzadzania_ELE_S2_A_2s
Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektrycznych_ELE_S2_P_2s
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_S2_E_2s
Metody estymacji parametrów i sygnałów_ELE_S2_A_2s
Metody komputerowe w elektroenergetyce_ELE_S2_P_2s
Metody sztucznej inteligencji_E2S_sem2
Mikrokontrolery_ELE_S2_A_2s
Modułowe systemy pomiarowe 1_ELE_2S_KSP_s2
Podstawy audytingu energetycznego_E2S_PiUEE
Podstawy niezawodności_ELE_S2_A_2s
Procesory Pomiarowe_ELE_S2_K_2s
Projektowanie instalacji budynków inteligentnych_ELE_S2_P_2s
Projektowanie układów energetyki odnawialnej_ELE_S2_P_2s
Przemysłowe sieci komputerowe_ELE_S2_A_2s
Przetwarzanie i przesylanie danych pomiarowych_KSP_ELE_2S
Sieci komputerowe_ELE_S2_A_2s
Sterowanie mikrokomputerowe w napędzie elektrycznym_ELE_S2_A_2s
System LabView_ELE_S2_A_2s
Technika komputerowa w pojazdach samochodowych_ELE_S2_E_2s
Technika_Światłowodowa_E2S_sem2
Układy pomiarowe w medycynie_KSP_ELE_2S
Użytkowanie energii elektrycznej_ELE_S2_P_2s
Wybrane zagadnienia metrologii_ELE_S2_K_2s

Semestr 3

Zastosowanie układów przekształtnikowych do zasilania maszyn elektrycznych_ELE_S2_P_3s
Algorytmy i układy sterowania maszyn elektrycznych_ELE_S2_P_3s
HES 3 – Ekonomika inwestycji w technice_ELE_S2_3s
HES 3 – Wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii_ELE_S2_3s
Jakość energii elektrycznej_ELE_S2_P_3s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB_ELE_S2_E_3s
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych_ELE_S2_P_3s
Miernictwo elektomedyczne_ELE_S2_K_3s
Modelowanie matematyczne pól fizycznych_ELE_S2_K_3s
Modułowe systemy pomiarowe 2_ELE_2S_KSP_s3
Podstawy przetwarzania sygnałów biologicznych_ELE_S2_K_3s
Praca dyplomowa_ELE_S2_3s
Projektowanie sytemów iluminacji obiektów_ELE_S2_P_3s
Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych_ELE_S2_P_3s
Seminarium dyplomowe_ELE_S2_3s
Systemy CAD w projektowaniu oświetlenia dynamicznego_ELE_S2_P_3s
Systemy certyfikacji_ELE_S2_E_3s
Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych_ELE_S2_P_3s
Układy pomiarowe w medycynie_ELE_S2_K_3s
Zastosowanie hurtowni danych_ELE_S2_A_3s

Studia niestacjonarne II stopnia

Semestr 1

Wybrane zagadnienia teorii sterowania_ELE_N2_A_1s
Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych_ELE_N2_P_1s
Aparaty elektryczne_ELE_N2_P_1s
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych_ELE_N2_K_1s
Elastyczne systemy produkcji_ELE_N2_A_1s
Elektroenergetyka zakładów przemysłowych_ELE_N2_P_1s
Elementy wykonawcze w technice motoryzacyjnej_ELE_N2_E_1s
HES 1 – Zarządzanie jakością_ELE_N2_1s
Język angielski specjalistyczny_ELE_N2_1s
Komputerowe wspomaganie projektowania w układach sterowania_ELE_N2_A_1s
Metody numeryczne w technice_E2N_sem1
Procesory sygnalowe_ELE_N2_K_1s
Programowanie obiektowe_ELE_N2_K_1s
Programowanie procesorów sygnałowych_ELE_N2_A_1s
Światłowodowa technika pomiarowa_ELE_N2_K_1s
Wybrane zagadnienia maszyn elektrycznych_ELE_N2_P_1s
Wybrane zagadnienia teorii obwodów_ELE_N2_1s

Semestr 2

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych_ELE_N2_2s
Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania_ELE_N2_A_2s
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa_ELE_N2_P_2s
Elektromechaniczne systemy napędowe_ELE_N2_2s
HES 2 – Podstawy marketingu_ELE_N2_2s
HES 2 – Zarządzanie strategiczne_ELE_N2_2s
Komputerowe opracowanie wyników pomiaru_ELE_N2_K_2s
Metody estymacji parametrów i sygnałów_ELE_N2_A_2s
Modelowanie komputerowe układów elektromechanicznych_ELE_N2_P_2s
Podstawy audytingu energetycznego_E2N_PiUEE
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych_E2N_sem2
Procesory Pomiarowe_ELE_N2_K_2s
Przemysłowe sieci komputerowe_ELE_N2_A_2s
Przetwarzanie i przesylanie danych pomiarowych_ELE_N2_K_2s
Technika_Światłowodowa_E2N_sem2

Semestr 3

Zastosowanie układów przekształtnikowych do zasilania maszyn elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Algorytmy i układy sterowania maszyn elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Aplikacje internetowe_ELE_N2_A_3s
Automatyka wybranych procesów i urządzeń_ELE_N2_A_3s
Badania operacyjne_ELE_N2_A_3s
Bazy danych – zastosowania internetowe_ELE_N2_A_3s
Diagnostyka pojazdowa_ELE_N2_E_3s
Diagnozowanie urządzeń elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Grzejnictwo i technika oświetleniowa_ELE_N2_E_3s
HES 3 – Ekonomika inwestycji w technice_ELE_N2_3s
HES 3 – Podstawy przedsiębiorczości_ELE_N2_3s
HES 3 – Wybrane zagadnienia mikroekonomii i makroekonomii_ELE_N2_3s
HES 3 – Zarządzanie projektami_ELE_N2_3s
Jakość energii elektrycznej_ELE_N2_P_3s
Komputerowa Symulacja Układów Dynamicznych + MATLAB_ELE_N2_E_3s
Komputerowe systemy zarzadzania_ELE_N2_A_3s
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Maszyny elektryczne specjalne_ELE_N2_E_3s
Metody sztucznej inteligencji_E2N_sem3
Miernictwo elektomedyczne 1_ELE_N2_K_3s
Miernictwo elektomedyczne 2_ELE_N2_K_3s
Mikrokontrolery_ELE_N2_A_3s
Modelowanie matematyczne pól fizycznych_ELE_N2_K_3s
Modułowe systemy pomiarowe_ELE_N2_K_3s
Podstawy przetwarzania sygnałów biologicznych_ELE_N2_K_3s
Projektowanie i eksploatacja elektrycznych urządzeń grzejnych_ELE_N2_P_3s
Projektowanie instalacji budynków inteligentnych_ELE_N2_P_3s
Projektowanie systemów iluminacji obiektów_ELE_N2_P_3s
Projektowanie układów energetyki odnawialnej_ELE_N2_P_3s
Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych_ELE_N2_P_3s
Rozproszone systemy pomiarowe_ELE_N2_K_3s
Sieci komputerowe_ELE_N2_A_3s
Sterowanie mikrokomputerowe w napędzie elektrycznym_ELE_N2_A_3s
System LabView_ELE_N2_A_3s
Systemy CAD w projektowaniu oświetlenia dynamicznego_ELE_N2_P_3s
Systemy certyfikacji w elektrotechnice_ELE_N2_E_3s
Technika komputerowa w pojazdach samochodowych_ELE_N2_E_3s
Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych_ELE_N2_P_3s
Układy pomiarowe w medycynie_ELE_N2_K_3s
Użytkowanie energii elektrycznej_ELE_N2_P_3s
Wybrane zagadnienia miernictwa_ELE_N2_K_3s
Zarządzanie i sterowanie energetycznymi systemami przemysłowymi_ELE_N2_P_3s
Zastosowanie hurtowni danych_ELE_N2_A_3s

Semestr 4

Zarządzanie własnością intelektualną_ELE_N2_4s
Praca dyplomowa_ELE_N2_4s
Seminarium dyplomowe_ELE_N2_4s