Wydział prowadzi studia na kierunkach:

 


Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną – Uchwała nr 518/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.

Pozytywna ocena programowa dla kierunku Elektrotechnika na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – Uchwała nr 205/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Pozytywna ocena programowa dla kierunku Informatyka wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – Uchwała 206/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktoradyscyplinie elektrotechnika, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanegodyscyplinie elektrotechnika.


Kierunek Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera

 


Kierunek Elektromobilność
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera

 


Kierunek Elektrotechnika
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia , po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera

studia niestacjonarne

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Specjalności/zakresy:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.


Kierunek Energetyka
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera

specjalność

 • energetyka odnawialna i elektroenergetyka

Kierunek Informatyka
profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • 1,5-letnie (3 semestry) studia drugiego stopnia dla kandydatów z tytułem inżyniera, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

studia niestacjonarne

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia dla kandydatów z tytułem inżyniera, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

specjalności na kierunku:

 • grafika komputerowa
 • systemy informacyjne
 • teleinformatyka

są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.

 


Kierunek Teleinformatyka
profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera

 


Studia III stopnia

Informacje na ten temat można znaleźć w zakładce Szkoła Doktorska.