Wydział prowadzi studia na kierunkach:

oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie Elektrotechnika.

 


  Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną – Uchwała nr 518/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.

  Pozytywna ocena jakości kształcenia dla kierunku Elektrotechnika na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną – Uchwała nr 173/2007 z dnia 22 marca 2007 r.

  Pozytywna ocena jakości kształcenia dla kierunku Informatyka wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną – Uchwała nr 604/2006 z dnia 7 września 2006 r.

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie elektrotechnika, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.

 


Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera

studia niestacjonarne

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera

specjalności:

 • aparatura elektroniczna w telekomunikacji
 • elektronika medyczna
 • sieci teleinformatyczne

są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.


Kierunek Elektrotechnika

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
 • 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia , po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera

studia niestacjonarne

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

specjalności:

 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.


Kierunek Energetyka

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera

specjalność

 • energetyka odnawialna i elektroenergetyka

Kierunek Informatyka

studia stacjonarne

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera
 • 1,5-letnie (3 semestry) studia drugiego stopnia dla kandydatów z tytułem inżyniera, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.
 • 2 letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia dla kandydatów z tytułem licencjata, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra.

studia niestacjonarne

 • 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia dla kandydatów z tytułem inżyniera, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.
 • 2-letnie (4 semestry) studia pierwszego stopnia dla kandydatów z tytułem licencjata, po których absolwent uzyskuje tytuł magistra.

specjalności na kierunku:

 • grafika komputerowa
 • systemy informacyjne

są uruchamiane decyzją Rady Wydziału w zależności od liczby studentów.

 


Studia III stopnia (doktoranckie)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie Elektrotechnika.

Dodatkowe informacje dotyczące studiów doktoranckich można znaleźć w zakładce studia / studia doktoranckie.