Studia stacjonarne I stopnia
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 1
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 2
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 3
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 4
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 5
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 6
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 7
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 8
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 10b
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 11
Teleinformatyka_Program studiów – załącznik nr 12

Semestr 1
E-TD-01-s1_Analiza matematyczna 1 (od 2023_24)
E-TD-01-s1_Analiza_Matematyczna_1
E-TD-02-s1_Algebra
E-TD-03-s1_Wprowadzenie do teleinformatyki
E-TD-04-s1_Programowanie w języku C
E-TD-05-s1_Podstawy techniki cyfrowej
E-TD-06-s1_Elementy elektroniczne w teleinformatyce
E-TD-07-s1_System_Operacyjny_Linux_1
E-TD-08-s1_Algorytmy i złożoność obliczeniowa
E-TD-09-s1_Technologie informacyjne
E-TD-10-s1_Bezpieczeństwo i higiena pracy
E-TD-11-s1-język-angielski-1
E-TD-12-s1-język-niemiecki-1

Semestr 2
E-TD-01-s2_Analiza matematyczna 2 (od 2023_24)
E-TD-01-s2_Analiza_Matematyczna_2
E-TD-02-s2_Technika pomiarowa
E-TD-03-s2_Podstawy_sieci_komputerowych
E-TD-04-s2_Programowanie w języku_Cplus
E-TD-05-s2_Programowanie_w_języku_Python_1
E-TD-06-s2_Techniki obliczeniowe
E-TD-07-s2_System_Operacyjny_Linux_2
E-TD-08-s2_Technika Mikroprocesorowa
E-TD-09-s2_Układy elektroniczne
E-TD-10-s2_Wychowanie fizyczne 1
E-TD-11-s2_język-angielski-2
E-TD-12-s2_język-niemiecki-2

Semestr 3
E-TD-13-s3-język-niemiecki-3
E-TD-01-s3_Probabilistyka i statystyka
E-TD-02-s3_Obwody i Sygnały
E-TD-03-s3_Technologie_routingu_i_przełączania
E-TD-04-s3_Sieci_bezprzewodowe
E-TD-05-s3_Programowanie_w_języku_Python_2
E-TD-06-s3_Architektury_sieci_operatorskich
E-TD-07-s3_Technologie_internetu_rzeczy
E-TD-08-s3_Zarządzanie_inf_i_systemy_baz_danych
E-TD-09-s3_systemy operacyjne czasu rzeczywistego
E-TD-10-s3_Wybrane zagadnienia pól elektromagnetycznych
E-TD-11-s3_Wychowanie fizyczne 2
E-TD-12-s3-język-angielski-3

Semestr 4
E-TD-13-s4_język-niemiecki-spec1
E-TD-01-s4_Algorytmy kryptograficzne
E-TD-02-s4_Sieci_korporayjne
E-TD-03-s4_Programowanie_Sieciowe_1
E-TD-04-s4_Systemy uczenia maszynowego 1
E-TD-05-s4_Analityka_Big_Data
E-TD-06-s4_Projektowanie_UX_UI
E-TD-07-s4_Programowanie_w_języku_Java
E-TD-08-s4_Ochrona własnosci intelektualnej
E-TD-09-s4_Metody wizualizacji danych
E-TD-10-s4_Przetwarzanie dźwięku i obrazu
E-TD-11-s4_Układy FPGA
E-TD-12-s4_język-ang-spec1

Semestr 5
E-TD-01-s5_Bezpieczeństwo_sieci_teleinformatycznych
E-TD-02-s5_Cyberbezpieczenstwo
E-TD-03-s5_Programowanie_Sieciowe_2
E-TD-04-s5_Systemy uczenia maszynowego 2
E-TD-05-s5_Systemy_Data_Center
E-TD-06-s5_Frontend2
E-TD-07-s5_Systemy Przemysłu 4.0
E-TD-08-s5_Implementacja zaawansowanych rozwiązań sieciowych
E-TD-09-s5_Projektowanie systemów wbudowanych
E-TD-10-s5_język-ang-spec2
E-TD-11-s5_język-niemiecki-spec2

Semestr 6
E-TD-13-s6_język-niemiecki-spec2
E-TD-01-s6_Wirtualizacja_i_konteneryzacja
E-TD-02-s6_Cyberbezpieczenstwo
E-TD-03-s6_Obliczenia ewolucyjne
E-TD-04-s6_Projektowanie i prototypowanie obwodów drukowanych
E-TD-05-s6_Systemy rozpoznawania obrazów
E-TD-06-s6_Systemy Monitoringu Wizyjnego
E-TD-07-s6_Systemy lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym
E-TD-08-s6_Programowanie w języku C # (.Net)
E-TD-09-s6_Automatyzacja rozwiązań sieciowych
E-TD-10-s6_Backend
E-TD-11-s6_Zarządzanie serwerami
E-TD-12-s6-język-ang-spec

Semestr 7
E-TD-05-s7_Zarządzanie_projektami
E-TD-01-s7_Seminarium dyplomowe
E-TD-02-s7_Praca dyplomowa
E-TD-03-s7_Systemy wspomagające tworzenie oprogramowania-karta przedmiotu
E-TD-04-s7_Energoelektroniczne układy zasilania

Przedmioty_HES_obieralne
E-TD-01-h1_Wprowadzenie_do_coachingu
E-TD-02-h2_Autoprezentacja_i_wystąpienia_publiczne
E-TD-03-h3_Sztuka_komunikacji
E-TD-04-h4_Zarządzanie_czasem
E-TD-05-h5_Zarządzanie_stresem
E-TD-06-h6_Coaching_kariery
E-TD-07-h7_Wpr do przeds.
E-TD-08-h8_Biznesplan