Kierownik dziekanatu
mgr Małgorzata Bernatek m.bernatek@tu.kielce.pl

pok. 21D,

tel. 41 34 24 128

Sprawy studenckie
mgr Barbara Łukawska basia@tu.kielce.pl pok. 21D,

tel. 41 34 24 128

mgr inż. Magdalena Chrzan m.chrzan@tu.kielce.pl
mgr Justyna Niebudek j.niebudek@tu.kielce.pl
Terminy, w których dziekanat jest czynny dla studentów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
poniedziałek 10.00 – 14.00  jak dla studentów

studiów

stacjonarnych

wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniu zjazdu  – 15.00 – 17.00
sobota w dniu zjazdu:  – 8.00 – 12.00

Godziny przyjęć Prodziekanów
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Stacjonarnych
dr inż. Andrzej Stobiecki
poniedziałek 8.15 – 9.30 pokój 19 D
Prodziekan  ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Niestacjonarnych
dr inż. Dorota Wiraszka
 sobota 9.30 – 10.30
(w terminach zjazdów)
pokój 20 D