Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 10:00 oraz  14:00-15:30

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Małgorzata Bernatek
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: m.bernatektu.kielce.pl

mgr Barbara Łukawska
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: basiatu.kielce.pl

mgr inż. Magdalena Chrzan
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: m.chrzantu.kielce.pl

mgr Justyna Niebudek
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: jniebudektu.kielce.pl

Terminy, w których dziekanat jest czynny dla studentów
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
sobota w dniach zjazdów 9.00 – 14.00

Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia dziekanatu dla Studentów – gwarantujemy w powyższych godzinach miłą i sprawną obsługę.


Godziny przyjęć Prodziekanów
dr inż. Barbara Łukawska
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
kierunek: Informatyka
poniedziałek:  9:00 – 10:00 – p. 20 D
dr inż. Andrzej Stobiecki
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
kierunki: Elektrotechnika, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Teleinformatyka
wtorek: 9:30 – 11:00  – p. 19 D