Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 10:00 oraz  14:00-15:30

Pracownicy Dziekanatu:

mgr Małgorzata Bernatek
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: m.bernatektu.kielce.pl

mgr Barbara Łukawska
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: basiatu.kielce.pl

mgr inż. Magdalena Chrzan
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: m.chrzantu.kielce.pl

mgr Justyna Niebudek
Bud. D, pokój 21
tel. 413424128
email: jniebudektu.kielce.pl

Terminy, w których dziekanat jest czynny dla studentów
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa nieczynny
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00
piątek w dniach zjazdów 15.00 – 17.00
sobota w dniach zjazdów 8.00 – 12.00

Godziny przyjęć Prodziekanów
dr inż. Barbara Łukawska
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
kierunek: Informatyka
poniedziałek od 9:00 do 10:00 pokój 20 D
dr inż. Andrzej Stobiecki
Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Teleinformatyka
wtorek od 9:00 do 10:00 pokój 19 D