dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Dziekan

bud. D, pok. 17

tel. 41 34 24 129, 170

deniziak@tu.kielce.pl

Dorobek

dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

bud. D, pok. 4

tel. 41 34 24 260

p.sitek@tu.kielce.pl

Dorobek

dr inż. Barbara Łukawska

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

Kierunek:
Informatyka

bud. D, pok. 20

tel. 41 34 24 128

b.lukawska@tu.kielce.pl

Dorobek

dr inż. Andrzej Stobiecki

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

Kierunki:
Elektrotechnika, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Teleinformatyka

bud. D, pok. 19

tel. 41 34 24 758

a.stobiecki@tu.kielce.pl

Dorobek

mgr Katarzyna Orman

Kierownik Biura Dziekana

bud. D, pok. 18

tel. 41 34 24 129
fax 41 34 47 758

weaii@tu.kielce.pl