Dziekan
dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

bud. pok. tel./fax email aktywność
D 17 41 34 24 129, 41 34 24 170 rozowicz@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani


ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Stacjonarnych bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Andrzej Stobiecki  D 19 41 34 24 758 a.stobiecki@tu.kielce.pl Beta dorobek
ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na Studiach Niestacjonarnych bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Dorota Wiraszka  D 20 41 34 24 128 d.wiraszka@tu.kielce.pl Beta dorobek

 

Kierownik Biura Dziekana bud. pok. tel./fax email
mgr Marcela Armańska  D 18 41 34 24 129, fax 41 34 47 758, weaii@tu.kielce.pl
Pracownicy Biura Dziekana bud. pok. tel./fax email
mgr Magdalena Bieniek-Trojan  D 5 41 34 24 184 mtrojan@tu.kielce.pl
mgr Zofia Dziwoń  D 14 41 34 24 225 z.dziwon@tu.kielce.pl
mgr inż. Małgorzata Lepiarz  D 15 41 34 24 214 m.lepiarz@tu.kielce.pl