dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Dziekan

deniziak@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

p.sitek@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr inż. Barbara Łukawska

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

kierunek: Informatyka

b.lukawska@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr inż. Andrzej Stobiecki

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Teleinformatyka

a.stobiecki@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

mgr Marcela Armańska

Kierownik Biura Dziekana

bud. D, pok. 18

tel. 41 34 24 129
fax 41 34 47 758

weaii@tu.kielce.pl