Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

41 34 24 128

weaii@tu.kielce.pl


Kontakt w sprawach treści strony internetowej:

m.bedla@tu.kielce.pl

Mapa kampusu