Postępowania habilitacyjne:

 1. Postępowanie habilitacyjne doktora inżyniera Krzysztofa Ludwinka
  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Uchwała Rady Wydziału
  5. Harmonogram postępowania
 2. Postępowanie habilitacyjne doktora inżyniera Sebastiana Różowcza
  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Uchwała Rady Wydziału
  5. Kalendarium
 3. Postępowanie habilitacyjne doktora inżyniera Krzysztofa Tomczuka
  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
  5. Harmonogram postępowania
 4. Postępowanie habilitacyjne doktora inżyniera Andrzeja Zawadzkiego
  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
  5. Harmonogram postępowania
 5. Postępowanie habilitacyjne doktora inżyniera Andrzeja Łebkowskiego
  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  2. Autoreferat
  3. Skład Komisji Habilitacyjnej
  4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
  5. Harmonogram postępowania

 

Postępowania doktorskie:

  1. Postępowanie doktorskie magistra inżyniera Artura Pakosza
   1. Streszczenie
   2. Recenzja 1
   3. Recenzja 2
  2. Postępowanie doktorskie magistra inżyniera Wojciecha Nity
   1. Streszczenie
   2. Recenzja 1
   3. Recenzja 2
  3. Postępowanie doktorskie magistra inżyniera Łukasza Adama Zawarczyńskiego
   1. Streszczenie
   2. Recenzja 1
   3. Recenzja 2
  4. Postępowanie doktorskie magistra inżyniera Sławomira Krawczyka
   1. Streszczenie
   2. Recenzja 1
   3. Recenzja 2