Postępowania habilitacyjne:

1. dr inż. Krzysztof Ludwinek
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład Komisji Habilitacyjnej
 4. Uchwała Rady Wydziału
 5. Harmonogram postępowania
2. dr inż. Sebastian Różowcz
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład Komisji Habilitacyjnej
 4. Uchwała Rady Wydziału
 5. Kalendarium
3. dr inżynier Krzysztof Tomczuk
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład Komisji Habilitacyjnej
 4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
 5. Harmonogram postępowania
4. dr inżynier Andrzej Zawadzki
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład Komisji Habilitacyjnej
 4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
 5. Harmonogram postępowania
5. dr inż. Andrzej Łebkowski
 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład Komisji Habilitacyjnej
 4. Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
 5. Harmonogram postępowania

Postępowania doktorskie:

1. mgr inż. Artur Pakosz
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
2. mgr inż. Wojciech Nita
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
3. mgr inż. Łukasz Adam Zawarczyński
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
4. mgr inż. Sławomir Krawczyk
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
5.  mgr inż. Mariusz Deląg
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
6. mgr inż. Paweł Stawczyk
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
7. mgr inż. Łukasz Grąkowski
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
8. mgr inż. Kornelia Banasik
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2
9. mgr inż. Paweł Strząbała
 1. Streszczenie
 2. Recenzja 1
 3. Recenzja 2