Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024:

 1. dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk. – Przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk.
 3. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk.
 4. dr inż. Robert Kazała
 5. dr inż. Justyna Kęczkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 6. dr inż. Barbara Łukawska – Prodziekan
 7. dr inż. Katarzyna Poczęta
 8. dr inż. Andrzej Stobiecki – Prodziekan
 9. Student –  Mikołaj Wojnowski
 10. Student – Łukasz Pysiak

Sprawozdanie_WEAiI_2022_23

Sprawozdanie_WEAiI_2021_22

Sprawozdanie_WEAiI_2020_21

Sprawozdanie_WEAiI_2019_20

Komisja Programowa Kierunków: Elektrotechnika, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Elektromobilność, Energetyka
(w ramach dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika) na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr inż. Andrzej Stobiecki – przewodniczący (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki)
 2. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk.
 3. dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk.
 4. dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk.
 5. dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk.
 6. dr inż. Mariusz Ginter
 7. dr inż. Robert Kazała
 8. dr inż. Jarosław Rolek
 9. dr inż. Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak
 10. Student – Michał Karbowniczek
 11. Student – Mateusz Cedzyński
 12. Student – Paweł Supa

Komisja Programowa Kierunków: Informatyka, Teleinformatyka (w ramach dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja) na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr inż. Barbara Łukawska – przewodnicząca (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki)
 2. prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 3. dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk.
 4. dr inż. Arkadiusz Chrobot
 5. dr inż. Józef Ciosmak
 6. dr inż. Mirosław Płaza
 7. dr inż. Grzegorz Słoń
 8. dr inż. Karol Wieczorek
 9. dr inż. Jarosław Wikarek
 10. Student – Kacper Skrzypek
 11. Student – Przemysław Bzymek
 12. Student – Mateusz Zwęgliński