Księga Jakości Kształcenia WEAiI_2017

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024:

 1. dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk – Przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 3. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk
 4. dr inż. Robert Kazała
 5. dr inż. Justyna Kęczkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 6. dr inż. Barbara Łukawska – Prodziekan
 7. dr inż. Katarzyna Poczęta
 8. dr inż. Andrzej Stobiecki– Prodziekan
 9. Student – Mateusz Wcisło (III rok Informatyka)
 10. Student – Piotr Biegała (II rok Elektrotechnika)

Komisja Programowa Kierunków: Elektrotechnika, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Elektromobilność, Energetyka
(w ramach dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika) na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr inż. Andrzej Stobiecki – przewodniczący (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki)
 2. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk
 3. dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk
 4. dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk
 5. dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk
 6. dr inż. Mariusz Ginter
 7. dr inż. Robert Kazała
 8. dr inż. Jarosław Rolek
 9. dr inż. Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak
 10. Piotr Biegała – Elektrotechnika I stopnia
 11. Tomasz Grys – Automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 12. Aleksandra Pyk – Elektrotechnika II stopnia

Komisja Programowa Kierunków: Informatyka, Teleinformatyka (w ramach dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja) na kadencję 2020-2024 w składzie:

 1. dr inż. Barbara Łukawska – przewodnicząca (Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki)
 2. prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 3. dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk
 4. dr inż. Arkadiusz Chrobot
 5. dr inż. Józef Ciosmak
 6. dr inż. Mirosław Płaza
 7. dr inż. Grzegorz Słoń
 8. dr inż. Karol Wieczorek
 9. dr inż. Jarosław Wikarek
 10. Patryk Czyżkowski – Informatyka I stopnia
 11. Mateusz Dziedzic – Teleinformatyka
 12. Mateusz Rogacki – Informatyka II stopnia