Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego

 

Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
Pracownia badawcza systemów zarządzania i wspomagania decyzji

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk.
ico_bud_d_30px.png 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-200 ico_mail_30px p.sitek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
Pracownia Multikomputerowa Robotów Mobilnych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Grzegorz Łukawski ico_bud_d_30px.png 3.27 ico_tel_30px 41 34-24-153 ico_mail_30px g.lukawski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
 • Płyta Altera DE2
ico_beta_30px
 • Zestaw ARMadeus Systems do szybkiego prototypowania
ico_beta_30px

 

Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych
Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Marian Bolesław Gorzałczany ico_bud_dh_30px.png 1.14 ico_tel_30px 41 34-24-217 ico_mail_30px m.b.gorzalczany@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Charakteryzacji Materiałów Dla Optoelektroniki, Nanoelektroniki i Fotoniki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Radosław Belka ico_bud_d_30px.png 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-767 ico_mail_30px r.belka@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
 • Spektrometr ramanowski Nicolet Almega XR
ico_beta_30px

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Identyfikacji i Systemów Sterowania

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
————————————– ico_bud_d_30px.png 4.12 ico_tel_30px 41 34-24-213 ico_mail_30px —————– ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Światłowodowych Czujników i Przetworników Pomiarowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Mariusz Ginter ico_bud_d_30px.png 5.23 ico_tel_30px 41 34-24-230 ico_mail_30px m.ginter@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Przekształtnikowych Systemów i Układów Napędowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-176 ico_mail_30px radomski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Nowych Technologii w Technice Świetlnej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk AG 13 ico_tel_30px 41 34-24-214 ico_mail_30px rozowicz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Naukowo – Badawcze Inżynierii Elektrycznej
Pracownia Badawczo – Projektowa Maszyn Elektrycznych Nowej Generacji i Systemów Mechatronicznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
ico_bud_dh_30px.png 2.27 ico_tel_30px 41 34-24-683

 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

 

Laboratorium Pomiarów Jakości Energii

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Andrzej Ł. Chojnacki, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-761 ico_mail_30px a.chojnacki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

 

Laboratorium Pomiarów Bioimpedancji

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 5.24 ico_tel_30px 41 34-24-226 ico_mail_30px j.augustyn@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
 • Analizator impedancji
ico_beta_30px

 

Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 1.24 ico_tel_30px 41 34-24-127 ico_mail_30px radomski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
 • Trójfazowy, programowalny generator mocy 3120ASX
ico_beta_30px
 • Trójfazowe źródło zasilania AC o precyzyjnie regulowanych parametrach z dodatkowym wyjściem DC  9003ix
ico_beta_30px

 

Laboratorium Telekomunikacji

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Józef Ciosmak ico_bud_dh_30px.png 2.28 ico_tel_30px 41 34-24-351 ico_mail_30px jciosmak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Zaawansowanych Systemów Elektroniki Analogowej i Cyfrowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Remigiusz Baran, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 4.30 ico_tel_30px 41 34-24-141 ico_mail_30px r.baran@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
 • Platforma Matlab i Simulink wraz z wybranymi zestawami narzędzi typu Toolboxes, Blockset
ico_beta_30px
 • Kamery cyfrowe (Digital CCD for Machine Vision)
ico_beta_30px
 • Specjalizowane kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości o rozszerzonej odpowiedzi spektralnej
ico_beta_30px
 • Specjalizowane oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych PCB – Allegro PCB Design
ico_beta_30px
 • Zestaw optyczny specjalizowany do wąskospektralnej analizy obrazów
ico_beta_30px

 

Modernizacja laboratoriów badawczych Wydziału EAiI Politechniki Świętokrzyskiej nr 1, 2, 3

 

Laboratorium Audytingu Energetycznego i Metod Komputerowych w Elektroenergetyce

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Andrzej Stobiecki ico_bud_dh_30px.png 1.29 ico_tel_30px 41 34-24-197 ico_mail_30px a.stobiecki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Kamil Paduszyński ico_bud_d_30px.png 5.26 ico_tel_30px 41 34-24-241 ico_mail_30px k.paduszynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Komputerowego Projektowania Kompozycji Graficznych i Filmów

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Grzegorz Łukawski ico_bud_d_30px.png 3.05 ico_tel_30px 41 34-24-153 ico_mail_30px g.lukawski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Metod Identyfikacji

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Łukasz Zawarczyński ico_bud_d_30px.png 5.25 ico_tel_30px 41 34-24-204 ico_mail_30px l.zawarczynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Metrologii

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 5.19 ico_tel_30px 41 34-24-226 ico_mail_30px j.augustyn@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych Metodami Elektrycznymi

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Mariusz Ginter ico_bud_dh_30px.png 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-157 ico_mail_30px m.ginter@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Modelowania Komputerowego

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Andrzej Kułakowski ico_bud_dh_30px.png 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-572 ico_mail_30px a.kulakowski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Podstaw Automatyki i Systemów Sterowania

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Łukasz Zawarczyński ico_bud_d_30px.png 5.25 ico_tel_30px 41 34-24-204 ico_mail_30px l.zawarczynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Układów Cyfrowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
ico_bud_d_30px.png 4.25 ico_tel_30px 41 34-24-203 ico_mail_30px ico_beta_30px ico_dorobek_30px


Laboratorium Procesorów Sygnałowych i Sterowników PLC w Układach Sterowania Urządzeń Elektrycznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 1.30 ico_tel_30px 41 34-24-127 ico_mail_30px radomski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Remigiusz Baran, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 4.28 ico_tel_30px 41 34-24-141 ico_mail_30px r.baran@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 2.27 ico_tel_30px 41 34-24-222 ico_mail_30px zawadzki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Teorii Obwodów

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk. ico_bud_d_30px.png 5.11 ico_tel_30px 41 34-24-229 ico_mail_30px m.wlodarczyk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Zastosowań Informatyki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Grzegorz Słoń ico_bud_d_30px.png 5.06 ico_tel_30px 41 34-24-222 ico_mail_30px enegs@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk.
ico_bud_d_30px.png 4.10 ico_tel_30px 41 34-24-200 ico_mail_30px p.sitek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Rozbudowa laboratoriów dydaktyczno-badawczych WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej obejmująca zakup aparatury dla potrzeb elektroniki przemysłowej, biomedycznej i energoelektroniki

 

Laboratorium Elektroniki Przemysłowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk.
ico_bud_dh_30px.png 1.30 ico_tel_30px 41 34-24-127 ico_mail_30px enesk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Energoelektroniki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Jarosław Rolek ico_bud_dh_30px.png 1.29 ico_tel_30px 41 34-24-249 ico_mail_30px jrolek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Miernictwa Biomedycznego

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-226 ico_mail_30px j.augustyn@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Pozostałe laboratoria

Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Mirosław Płaza Stołówka PŚk 113A ico_tel_30px 41 34-24-167 ico_mail_30px cisco@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Komputerowe Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
ico_bud_dh_30px.png 2.27 ico_tel_30px 41 34-24-457
 • Programowane trójfazowe źródłowego Chroma AC 61704
ico_beta_30px
 • Oscyloskop cyfrowy MSO 3014
ico_beta_30px


Laboratorium zabezpieczeń elektroenergetycznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Kamil Paduszyński ico_bud_d_30px.png 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-241 ico_mail_30px k.paduszynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium techniki światłowodowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Tomasz Kaczmarek ico_bud_dh_30px.png 1.16 ico_tel_30px 41 34-24-201 ico_mail_30px t.kaczmarek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Światłowodowych Technik Pomiarowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Mariusz Ginter ico_bud_dh_30px.png 2.11 ico_tel_30px 41 34-24-690 ico_mail_30px m.ginter@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium programowania systemów komputerowych 3.12D

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Arkadiusz Chrobot ico_bud_d_30px.png 3.12 ico_tel_30px 41 34-24-185 ico_mail_30px a.chrobot@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Gospodarki Elektroenergetycznej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Agata Kaźmierczyk ico_bud_dh_30px.png 1.18 ico_tel_30px 41 34-24-761 ico_mail_30px a.mejcherczyk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Zarządzania i Sterowania Energetycznymi Systemami Przemysłowymi

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-126 ico_mail_30px a.chojnacki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Audytingu Energetycznego

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
Dr inż. Andrzej Stobiecki ico_bud_dh_30px.png 2.24 ico_tel_30px 41 34-24-297 ico_mail_30px a.stobiecki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Metod Optymalizacji w Elektroenergetyce Przemysłowej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
Dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 2.24 ico_tel_30px 41 34-24-197 ico_mail_30px filipiak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
Dr hab. inż. Jan Staszak, prof. PŚk. ico_bud_dh_30px.png 2.09 ico_tel_30px 41 34-24-179
41 34-24-682
ico_mail_30px j.staszak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Maszyn Elektrycznych Specjalnych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
Dr inż. Zbigniew Gawęcki ico_bud_d_30px.png 2.08 ico_tel_30px 41 34-24-179
41 34-24-683
ico_mail_30px zgaw@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Badań Zgodności i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
ico_bud_dh_30px.png 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-191 ico_mail_30px ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Sterowników PLC

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik ico_bud_dh_30px.png 2.15 ico_tel_30px 41 34-24-212 ico_mail_30px m.wcislik@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Mikrokontrolerów i CAD

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Robert Kazała ico_bud_dh_30px.png 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-237 ico_mail_30px r.kazala@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Badań Zgodności i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
ico_bud_d_30px.png 0.08 ico_tel_30px 41 34-24-191 ico_mail_30px ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Urządzeń Elektroniki i Robotyki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. PŚk ico_bud_d_30px.png 4.17 ico_tel_30px 41 34-24-211 ico_mail_30px z.szczesniak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Elementów i Układów Automatyki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Robert Kazała ico_bud_d_30px.png 4.21 ico_tel_30px 41 34-24-237 ico_mail_30px r.kazala@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Laboratorium Techniki Obliczeniowej i Symulacji

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Michał Łaskawski ico_bud_d_30px.png 4.22 ico_tel_30px 41 34-24-191 ico_mail_30px m.laskawski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px

 

Katalogu Aparatury WEAiI