Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne:

 1. Dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk – Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki prof. PŚk – Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 4. Dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 5. Dr hab. inż. Roman Stanisław  Deniziak, prof. PŚk
 6. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 7. Dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
 8. Dr hab. inż. Grzegorz Radomski
 9. Dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk
 10. Dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk
 11. Dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk
 12. Dr hab. inż. Jacek Wilk-Jakubowski