Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne:

 1. Dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk – Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki prof. PŚk – Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 4. Dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 5. Dr hab. inż. Remigiusz Baran, prof. PŚk
 6. Dr hab. inż. Roman Stanisław  Deniziak, prof. PŚk
 7. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 8. Dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
 9. Dr hab. inż. Grzegorz Radomski, prof. PŚk
 10. Dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk
 11. Dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk
 12. Dr hab. inż. Jacek Wilk-Jakubowski, prof. PŚk
 13. Dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk