Studia I stopnia

Zarz_R_prog_st_19_zal1
Zarz_R_prog_st_19_zal10a
Zarz_R_prog_st_19_zal10b
Zarz_R_prog_st_19_zal11
Zarz_R_prog_st_19_zal12
Zarz_R_prog_st_19_zal2
Zarz_R_prog_st_19_zal3
Zarz_R_prog_st_19_zal4
Zarz_R_prog_st_19_zal5
Zarz_R_prog_st_19_zal6
Zarz_R_prog_st_19_zal7
Zarz_R_prog_st_19_zal8

Studia stacjonarne I stopnia

Semestr 1

Analiza_matematyczna_i_algebra_INF_S1_1s
Aspects_of_life_in_Great_Britain_HES1_INF_S1_1s
Fizyka_INF_S1_1s
Historia_muzyki_INF_S1_1s
Historia_mysli_ekonomicznej_INF_S1_1s
Podstawy_elektroniki_INF_S1_1s
Podstawy_prawne_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej_HES1_INF_S1_1s
Podstawy_programowania_1_INF_S1_1s
Szkolenie_BHP_INF_S1_1s
Uklady_artymetyczno_logiczne_1_INF_S1_1s
Wstep_do_informatyki_INF_S1_1s

Semestr 2

Algorytmy_i_Struktury_Danych_INF_S1_2s
Architektura_systemow_komputerowych_1_INF_S1_2s
History_of_science_and_technology_HES2_INF_S1_2s
Metody_probabilistyczne_i_statystyka_INF_S1_2s
Miernictwo_cyfrowe_INF_S1_2s
Podstawy_ekonomii_HES2_INF_S1_2s
Podstawy_programowania_2_INF_S1_2s
Programowanie_w_jezyku_C_1_INF_S1_2s
Wprowadzenie_do_zarzadzania_HES2_INF_S1_2s

Semestr 3

Architektura_systemow_komputerowych_2_INF_S1_3s
Bazy_danych_INF_1_S1_3s
Jezyk_obcy_1_INF_S1_3s
Matematyka_dyskretna_INF_S1_3s
Programowanie_mikrokontrolerow_1_INF_S1_3s
Programowanie_w_jezyku_C_2_INF_S1_3s
Systemy_dynamiczne_INF_S1_3s
Systemy_operacyjne_1_INF_S1_3s

Semestr 4

Bazy_danych_INF_2_S1_4s
Historia_techniki_HES3_INF_S1_4s
Jezyk_obcy_2_INF_S1_4s
Ochrona_wlasnosci_intelektualnej_INF_S1_4s
Podstawy_marketingu_internetowego_HES3_INF_S1_4s
Programowanie_mikrokontrolerow_2_INF_S1_4s
Programowanie_obiektowe_Java_INF_S1_4s
Sieci_komputerowe_INF_S1_4s
Systemy_inteligentne_1_INF_S1_4s
Systemy_operacyjne_2_INF_S1_4s

Semestr 5

Aplikacje_mobilne_INF_S1_5s
Circuits_and_Signals_INF_S1_5s
Grafika_komputerowa_INF_S1_S_5s
Inzynieria_programowania_INF_S1_G_5s
Jezyk_obcy_3_INF_S1_5s
Metody_Obliczeniowe_INF_S1_5s
Podstawy_grafiki_komputerowej_INF_S1_G_5s
Podstawy_inzynierii_programowania_INF_S1_S_5s
Podstawy_routingu_i_przelaczania_INF_S1_T_5s
Programowanie_w_jezyku_Python_1_INF_S1_T_5s
Programowanie_wspolbiezne_INF_S1_5s
Projektowanie_Aplikacji_Internetowych_1_INF_S1_5s
Systemy_inteligentne_2_INF_S1_5s
Technologie_IoT_-_Rozproszone_Sieci_Sensoryczne_INF_S1_T_5s
Wychowanie_fizyczne_1_INF_S1_5s

Semestr 6

Administracja_Sieciami_Komputerowymi_INF_S1_SG_6s
Algorytmy_Grafiki_Komputerowej_INF_S1_G_6s
Architektury_procesorow_graficznych_INF_S1_G_6s
Bezpieczenstwo_systemow_komputerowych_INF_S1_S_6s
Cyberbezpieczenstwo_INF_S1_T_6s
Cyfrowe_przetwarzanie_sygnalow_INF_S1_G_6s
Cyfrowe_przetwarzanie_sygnalow_INF_S1_T_6s
Informatyczne_systemy_zarzadzania_INF_S1_S_6s
Inżynieria systemów informacyjnych_In_S1_sem6
Jezyk_obcy_4_INF_S1_6s
Komunikacja_interpersonalna_HES4_INF_S1_6s
Modelowanie_i_analiza_procesow_biznesowych_INF_S1_S_6s
Modelowanie_i_wizualizacja_procesow_fizycznych_INF_S1_G_6s
Modelowanie_i_wizualizacja_procesow_fizycznych_INF_S1_S_6s
Negocjacje_w_biznesie_HES4_INF_S1_6s
Praktyka_zawodowa_INF_S1_6s
Programowanie_grafiki_komputerowej_INF_S1_G_6s
Programowanie_sieciowe_INF_S1_T_6s
Programowanie_w_jezyku_Cplusplus_1_INF_S1_T_6s
Programowanie_w_jezyku_Python_2_INF_S1_T_6s
Programy_grafiki_rastrowej_INF_S1_G_6s
Programy_grafiki_rastrowej_wektorowej_i_3D_INF_S1_SG_6s
Projekt_zespolowy_INF_S1_SG_6s
Projektowanie aplikacji internetowych 2_In_S1_sem6
Projektowanie_interfejsow_uzytkownika_INF_S1_SG_6s
Projektowanie_sieci_teleinformatycznych_INF_S1_T_6s
System_operacyjny_Linux_1_INF_S1_T_6s
Systemy_multimedialne_INF_S1_SG_6s
Technologie_IoT_-_Analityka_Big_Data_INF_S1_T_6s
Technologie_sieci_rozleglych_INF_S1_T_6s
Wprowadzenie_do_komunikacji_czlowiek_komputer_INF_S1_SG_6s
Wychowanie_fizyczne_2_INF_S1_6s

Semestr 7

Badania_Operacyjne_INF_S1_SG_7s
Bezpieczenstwo_i_Ergonomia_Pracy_INF_S1_7s
Bezpieczeństwo_pracy_i_ergonomia_INF_1S_7s
Fizyka_w_animacji_i_grafice_komputerowej_INF_S1_SG_7s
Nowoczesne_systemy_przetwarzania_danych_INF_S1_G_7s
Nowoczesne_systemy_przetwarzania_danych_INF_S1_S_7s
Praca_Dyplomowa_INF_S1_7s
Programowanie_grafiki_komputerowej_INF_S1_S_7s
Programowanie_w_jezyku_Cplusplus_INF_S1_T_7s
Przetwarzanie_obrazow_INF_S1_SG_7s
Seminarium_Dyplomowe_INF_S1_7s
Sieci_multimedialne_INF_S1_G_7s
Sieci_semantyczne_INF_S1_SG_7s
System_operacyjny_Linux_2_INF_S1_SG_7s
Systemy_informacji_i_komunikacji_wizualnej_INF_S1_SG_7s
Systemy_rozpoznawania_mowy_i_obrazow_INF_S1_GT_7s
Wprowadzenie_do_systemow_geoinformatycznych_INF_S1_SG_7s
Zaawansowane_techniki_bezpieczenstwa_sieci_teleinformatycznych_INF_S1_SG_7s
Zastosowanie_sztucznych_sieci_neuronowych_w_informatyce_INF_S1_SG_7s

Studia niestacjonarne I stopnia

Semestr 1

Analiza_matematyczna_i_algebra_I_INF_N1_1s
Fizyka_I_INF_N1_1s
Historia_mysli_ekonomicznej_HES1_INF_N1_1s
Podstawy_elektroniki_INF_N1_1s
Podstawy_prawne_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej_HES1_INF_N1_1s
Uklady_arytmetyczo-logiczne_INF_N1_1s
Wstep_do_informatyki_INF_N1_1s

Semestr 2

Algorytmy_i_Struktury_Danych_INF_N1_2s
Architektura_Systemow_Komputerowych_1_INF_N1_2s
Historia_techniki_HES2_INF_N1_2s
Metody_probabilistyczne_i_statystyka_INF_N1_2s
Podstawy_marketingu_internetowego_HES2_INF_N1_2s
Podstawy_programowania_1_INF_N1_2s
Programowanie_w_jezyku_C1_INF_N1_2s

Semestr 3

Architektura_Systemow_Komputerowych_2_INF_N1_3s
Jezyk_obcy_1_INF_N1_3s
Matematyka_dyskretna_INF_N1_3s_GS
Matematyka_dyskretna_INF_N1_3s_VO
Miernictwo_cyfrowe_INF_N1_3s
Podstawy_ekonomii_HES3_INF_N1_3s
Podstawy_programowania_2_INF_N1_3s
Programowanie_w_jezyku_C2_INF_N1_3s
Wprowadzenie_do_zarzadzania_HES3_INF_N1_3s

Semestr 4

Bazy_danych_1_INF_N1_4s
Jezyk_obcy_2_INF_N1_4s
Programowanie_mikrokontrolerow_1_INF_N1_4s
Systemy_dynamiczne_INS_N1_4s
Systemy_inteligentne_INF_N1_4s
Systemy_operacyjne_1_INF_N1_4s

Semestr 5

Bazy_danych_2_INF_N1_5s
Jezyk_obcy_3_INF_N1_5s
Komunikacja_interpersonalna_HES4_INF_N1_5s
Negocjacje_w_biznesie_HES4_INF_N1_5s
Ochrona_wlasnosci_intelektualnej_HES4_COWI_INF_N1_5s
Ochrona_wlasnosci_intelektualnej_HES4_INF_N1_5s
Programowanie_mikrokontrolerow_2_INF_N1_5s
Sieci_komputerowe_INF_N1_5s
Systemy_inteligentne_2_INF_N1_5s
Systemy_operacyjne_2_INF_N1_5s

Semestr 6

Grafika_komputerowa_INF_N1_S_6s
Inzynieria_programowania_INF_N1_G_6s
Jezyk_obcy_4_INF_N1_6s
Metody_Obliczeniowe_INF_N1_6s
Podstawy_grafiki_komputerowej_INF_N1_G_6s
Podstawy_inzynierii_programowania_INF_N1_G_6s
Podstawy_routingu_i_przelaczania_INF_N1_T_6s
Praktyka_zawodowa_INF_N1_6s
Programowanie_w_języku_Python_1_INF_N1_T_6s
Programowanie_wspolbiezne_INF_N1_6s
Projektowanie_Aplikacji_Internetowych_1_INF_N1_6s
Technologie_IoT_-_Rozproszone_Sieci_Sensoryczne_INF_N1_T_6s

Semestr 7

Administracja_sieciami_komputerowymi_INF_N1_7s
Bezpieczenstwo_systemow_komputerowych_INF_N1_S_7s
Cyberbezpieczeństwo_INF_N1_T_7s
Cyfrowe_przetwarzanie_sygnalow_INF_N1_G_7s
Cyfrowe_przetwarzanie_sygnalow_INF_N1_T_7s
Informatyczne_systemy_zarzadzania_INF_N1_S_7s
Inżynieria systemów informacyjnych_In_N1_sem7
Modelowanie_i_analiza_procesow_biznesowych_INF_N1_S_7s
Modelowanie_i_wizualizacja_procesow_fizycznych_INF_N1_G_7s
Modelowanie_i_wizualizacja_procesow_fizycznych_INF_N1_S_7s
Programowanie_grafiki_komputerowej_INF_N1_G_7s
Programowanie_sieciowe_INF_N1_T_7s
Programowanie_w_jezyku_Cplusplus_1_INF_N1_T_7s
Programowanie_w_jezyku_Python_2_INF_N1_T_7s
Programy_grafiki_rastrowej_INF_N1_G_7s
Programy_grafiki_rastrowej_wektorowej_i_3D_INF_N1_SG_7s
Projekt_Zespolowy_INF_N1_S_7s
Projektowanie aplikacji internetowych 2_In_N1_sem7
Projektowanie_interfejsow_uzytkownika_INF_N1_SG_7s
Projektowanie_sieci_teleinformatycznych_INF_N1_T_7s
System_operacyjny_Linux_1_INF_N1_T_7s
Systemy_multimedialne_INF_N1_SG_7s
Systemy_multimedialne_INF_S1_SG_7s
Technologie_IoT_-_Analityka_Big_Data_INF_N1_T_7s
Technologie_sieci_rozleglych_INF_N1_T_7s
Wprowadzenie_do_komunikacji_czlowiek_komputer_INF_N1_SG_7s

Semestr 8

Badania_Operacyjne_INF_N1_8s
Nowoczesne_systemy_przetwarzania_danych_INF_N1_G_8s
Nowoczesne_systemy_przetwarzania_danych_INF_N1_S_8s
Programowanie_grafiki_komputerowej_INF_N1_S_8s
Programowanie_w_jezyku_Cplusplus_2_INF_N1_T_8s
Przetwarzanie_obrazow_INF_N1_G_8s
Seminarium_dyplomowe_INF_N1_8s
Sieci_multimedialne_INF_N1_G_8s
Sieci_semantyczne_INF_N1_T_8s
System_operacyjny_Linux_2_INF_N1_T_8s
Systemy_informacji_i_komunikacji_wizualnej_INF_N1_G_8s
Systemy_rozpoznawania_mowy_i_obrazow_INF_N1_T_8s
Wprowadzenie_do_systemow_geoinformatycznych_INF_N1_SG_8s
Zaawansowane_techniki_bezpieczenstwa_sieci_teleinformatycznych_INF_N1_T_8s
Zastosowanie_sztucznych_sieci_neuronowych_w_informatyce_INF_N1_8s


Studia II stopnia

Zarz_R_prog_st_19_zal1
Zarz_R_prog_st_19_zal10a
Zarz_R_prog_st_19_zal10b
Zarz_R_prog_st_19_zal11
Zarz_R_prog_st_19_zal12
Zarz_R_prog_st_19_zal2
Zarz_R_prog_st_19_zal3
Zarz_R_prog_st_19_zal4
Zarz_R_prog_st_19_zal5
Zarz_R_prog_st_19_zal6
Zarz_R_prog_st_19_zal7
Zarz_R_prog_st_19_zal8

Studia stacjonarne II stopnia

Semestr 1

Algorytmy grafiki komputerowej_In_N2_sem1
Animacja_Komputerowa_INF_S2_G_1s
Badania_operacyjne_w_informatyce_INF_S2_S_1s
Jezyk_angielski_specialistyczny_INF_S2_1s
Modelowanie_i_analiza_systemow_informatycznych_INF_S2_1s
Programowanie grafiki 3D_In_S2_sem1
Programowanie systemów rozproszonych_In_S2_sem1
Programowanie_Uslug_Sieciowych_INF_S2_S_1s
Projektowanie_Systemow_Wbudowanych_INF_S2_S_1s
Technologie_obiektowe_INF_S2_S_1s
Wspolczesne_Procesory_Graficzne_INF_S2_G_1s
Zaawansowane_Przetwarzanie_Obrazow_INF_S2_G_1s
Zarzadzanie_jakascia_PH_INF_S2_1s
Zarzadzanie_wlasnoscia_intelektualna_INF_S2_1s

Semestr 2

Analiza_i_wizualizacja_danych_INF_S2_G_2s
Analiza_i_wizualizacja_danych_INF_S2_S_2s
Automaty_gramatyki_techniki_translacji_INF_S2_S_2s
Fizyka i silniki fizyczne w animacji_In_S2_sem2
Grafika 3D czasu rzeczywistego_In_S2_sem2
Hurtownie_i_Eksploracja_danych_INF_S2_S_2s
Inteligentne_Uslugi_Informacyjne_INF_S2_S_2s
Komunikacja_wizualna_INF_S2_G_2s
Niezawodnosc_systemow_komputerowych_INF_S2_S_2s
Podstawy_marketingu_HES1_INF_S2_2s
Programowanie_imperatywne_obiektowe_i_deklaratywne_INF_S2_S_2s
Projektowanie_graficzne_INF_S2_G_2s
Statystyka_w_informatyce_1_INF_S2_S_2s
Systemy mobilne_In_S2_sem2
Systemy multimedialne_In_S2_sem2
Systemy odporne na błędy_In_S2_sem2
Systemy_rozpoznawania_mowy_i_obrazow_INF_S2_G_2s
Zaawansowane_Metody_Renderingu_INF_S2_G_2s
Zarzadzanie_Projektami_HES1_INF_S2_2s
Zasady_kompozycji_INF_S2_G_2s
Zlozone_struktury_danych_INF_S2_S_2s

Semestr 3

Kosynteza_systemow_heterogenicznych_INF_S2_S_3s
Obliczenia_Naturalne_INF_S2_S_3s
Podstawy_przedsiebiorczosci_HES2_INF_S2_3s
Procesory_sygnalowe_INF_S2_G_3s
Procesory_sygnalowe_INF_S2_S_3s
Seminarium_dyplomowe_INF_S2_3s
Symulacja_komputerowa_INF_S2_GS_3s
Systemy_odporne_na_bledy_INF_S2_GS_3s

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Semestr 1

Algorytmy grafiki komputerowej_In_N2_sem1
Badania_operacyjne_w_informatyce_INF_N2_S_1s
Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych_In_N1_sem1
Programowanie systemów rozproszonych_In_N2_sem1
Programowanie_Uslug_Sieciowych_INF_N2_S_1s
Projektowanie_systemów_wbudowanych_INF_N2_1s
Zarzadzanie_jakoscia_HES1_INF_N2_1s
Zarzadzanie_wlasnoscia_intelektualna_INF_N2_1s

Semestr 2

Fizyka_i_silniki_fizyczne_w_animacji_In_N2
Grafika 3D czasu rzeczywistego_In_N2_sem2
Inteligentne_uslugi_informacyjne_INF_N2_S_2s
Jezyk_angielski_specialistyczny_INF_N2_2s
Programowanie grafiki 3D_In_N2_sem2
Systemy mobilne_In_N2_sem2
Systemy multimedialne_In_N2_sem2
Systemy odporne na błędy_In_N2_sem2
Systemy_rozpoznawania_mowy_i_obrazow_INF_N2_G_2s
Technologie obiektowe_INF_N2_S_2s

Semestr 3

Analiza_i_wizualizacja_danych_INF_N2_G_3s
Analiza_i_wizualizacja_danych_INF_N2_S_3s
Ekonomika_inwestycji_w_technice_HES_INF_N2_3s
Hurtownie_i_Eksploracja_danych_INF_N2_S_3s
Komunikacja_wizualna_INF_N2_SG_3s
Niezawodnosc_systemow_komputerowych_INF_N2_S_3s
Podstawy_marketingu_HES1_INF_N2_3s
Podstawy_przedsiebiorczosci_HES2_INF_N2_3s
Procesory_sygnalowe_INF_N2_G_3s
Procesory_sygnalowe_INF_N2_S_3s
Programowanie_imperatywne_obiektowe_i_deklaratywne_INF_N2_S_3s
Projektowanie_graficzne_INF_N2_G_3s
Symulacja_komputerowa_INF_N2_SG_3s
Systemy_multimedialne_INF_N2_S_3s
Wybrane_zagadnienia_mikroekonomii_i_makroekonomii_HES2_INF_N2_3s
Zarzadzanie_projektami_INF_N2_3s
Zarzadzanie_strategiczne_HES1_INF_N2_3s
Zlozone_struktury_danych_INF_N2_S_3s

Semestr 4

Seminarium_dyplomowe_INF_N2_4s
Systemy_odporne_na_bledy_INF_N2_4s