Podania do:

Podania do:

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
dr inż. Barbara Łukawska

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki
dr inż. Andrzej Stobiecki

Kierunek: Informatyka

Kierunki: Elektrotechnika, Energetyka, Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Teleinformatyka

 

Podanie do:

Dziekan
dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Podanie ogólne