Wniosek o wydanie zaświadczenia:   Wniosek o wydanie zaświadczenia      Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wystawienie faktury:          Wniosek o wystawienie faktury


Podania do:

Podania do:

Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki
dr inż. Barbary Łukawskiej

Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki
dr inż. Andrzeja Stobieckiego

Kierunek: Informatyka

Kierunki: Elektrotechnika, Teleinformatyka,
Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa,

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o urlop

Podanie o powtarzanie przedmiotu

Podanie ogólne

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o urlop

Podanie o powtarzanie przedmiotu

Podanie ogólne

Podania ogólne do: