Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
1. Krzysztof Skalik, mail:krzysztof.skalik@urss.tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego WRSS:
2. Kamil Niekurzak, mail: kamil.niekurzak@urss.tu.kielce.pl

Pozostali Członkowie:
3. Mateusz Rogacki, mail: mateusz.rogacki@urss.tu.kielce.pl
4. Magdalena Gawęcka
5. Daniel Kozłowski
6. Bartosz Bąk
7. Krystian Boguszewski
8. Daniel Ostrowski
9. Kamil Walczyński

https://www.facebook.com/samorzadweaii