Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na kadencję 2023-2025

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
1. Przemysław Bzymek (Informatyka 1S)

Zastępca Przewodniczącego WRSS:
2. Mikołaj Wojnowski (Informatyka 1S) – delegat do URSS

Pozostali Członkowie:
3. Elias Chicava (Informatyka 1S) – delegat do URSS
4. Kacper Skrzypek (Informatyka 2S)
5. Andrzej Kawecki (Informatyka 2S)
6. Łukasz Pysiak (Informatyka 1S)
7. Mateusz Zwęgliński (Teleinformatyka)

Kontakt:
wrss.weaii.psk@gmail.com
https://www.facebook.com/wrssweaiipsk