Student przed egzaminem inżynierskim lub magisterskim zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału:

 • indeks z kartą ocen,
 • kartę obiegową,
 • dowód wpłaty 60 zł za wydanie dyplomu na konto uczelni:
  Nr konta: 51 1240 2092 9022 2000 2600 3402,
 • 4 fotografie format  4,5 cm x 6,5 cm
  1. zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  2. osoba powinna prezentować się w stroju uroczystym, kobiety – koszulowa bluzka w jasnym kolorze, żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, mężczyźni – jasna koszula, ciemny krawat, marynarka, estetyczna fryzura,
  3. tło powinno być białe lub jasne – jednolite,
  4. zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

 

Wzory:

 

Pytania na egzamin dyplomowy:

Elektrotechnika

 

Elektronika i Telekomunikacja

 

Energetyka

 

Informatyka