Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi czteroletnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie elektrotechnika.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Studentom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych.

kierownik

dr hab. inż. Sylwester Filipiak
s.filipiak@tu.kielce.pl
pok. 2.01 bud. D, tel. 41 34 24 297

sekretariat

mgr Zofia Dziwoń
z.dziwon@tu.kielce.pl
pok. 15 bud. D, tel. 41 34 24 225

Rekrutacja

Brak rekrutacji na studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020

Organizacja studiów