Księga Jakości Kształcenia WEAiI_2017

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk

 2. dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk

 3. prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik

 4. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki

 5. dr hab. inż. Jan Staszak

 6. dr inż. Andrzej Stobiecki – Prodziekan

 7. dr inż. Dorota Wiraszka – Prodziekan

 8. dr inż. Mariusz Ginter

 9. dr inż. Justyna Kęczkowska

 10. Studentka – Anna Kulik (IV rok I st. Informatyka)

 11. Student – Mateusz Rudnicki (IV rok Elektrotechnika)

 12. Doktorant – mgr inż. Jarosław Szczepaniak

Rada Programowa Kierunku Informatyka

 1. prof. dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany

 2. dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk

 3. dr inż. Radosław Belka

 4. dr inż. Arkadiusz Chrobot

 5. dr inż. Filip Rudziński

 6. dr inż Grzegorz Słoń

 7. dr inż. Paweł Sitek

 8. Studentka – Anna Kulik

 9. Student – Mateusz Kaczyński

Rada Programowa Kierunku Elektrotechnika

 1. prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik

 2. dr hab. inż. Józef Kuśmierz, prof. PŚk

 3. dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

 4. dr hab. inż. Jan Staszak

 5. dr hab. inż. Tadeusz Stefański, prof. PŚk

 6. dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk

 7. dr inż. Mariusz Wiśniewski

 8. dr inż. Jarosław Rolek

 9. Katarzyna Oleś – studentka (IV rok El.)

 10. Mateusz Rudnicki – student (IV rok El.)

 11. mgr inż. Jarosław Szczepaniak – doktorant

Rada Programowa Kierunku Elektronika i Telekomunikacja

 1. dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk

 2. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. PŚk

 3. dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk

 4. dr inż. Andrzej Kułakowski

 5. dr inż. Mirosław Płaza

 6. dr inż. Paweł Paduch

 7. Student – Dawid Pawlak (III rok EiT)

 8. Student – Kamil Zębala – (III rok EiT)

Rada Programowa Kierunku Energetyka

 1. prof. dr hab. inż. Jan C. Stępień

 2. dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk

 3. dr hab. Inż. Sylwester Filipiak

 4. dr. hab. inż. Krzysztof Ludwinek

 5. dr inż. Mariusz Ginter

 6. dr inż. Robert Kazała

 7. dr inż. Andrzej Zawadzki

 8. Studentka – Patrycja Frąk (I rok II st. Energetyka)