Seeds for the Future – aktualizacja informacji

Seeds for the Future – aktualizacja informacji

Uprzejmie informuję, że rekrutacja została przedłużona do 7 listopada br., a sam program odbędzie się w nowym terminie: 22-29 listopada 2021.

Co warte podkreślenia, dla zwycięzców 8-ej edycji Seeds for the Future (najlepsza 10) przewidujemy atrakcyjne nagrody (laptopy/tablety/słuchawki), a także w przyszłości szansę odbycia stażu i propozycji pracy w Huawei Polska.

Uczestnicy programu będą mieć również – oprócz możliwości poszerzenia wiedzy nt. technologii – niepowtarzalną okazję na networking międzynarodowy i wymianę międzykulturową z kolegami z ponad 100 krajów oraz liczne seminaria z lokalnymi i zagranicznymi ekspertami.

Dla Opiekunów programu Seeds for the Future z 3 uczelni, od których otrzymamy największą liczbę zgłoszeń do programu, przygotujemy nagrody specjalne.

Aby wziąć udział w programie, studenci powinni nadesłać następujące materiały:

1) CV

2) Wykaz ocen ze studiów, wraz ze średnią (w przypadku studentów 1 roku może to być skan wyników z matury)

3) List motywacyjny (400-600 słów) lub 3-minutowe video (autoprezentacja), uzasadniające chęć udziału, zainteresowanie branżą ICT oraz zapał do nauki

4) Opcjonalnie inne materiały (certyfikaty/dyplomy pow. z ICT, artykuły naukowe itd.)

5) Klauzula informacyjna z zaznaczonymi polami

6) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłorocznej edycji (zgoda jest dobrowolna)

O wynikach rekrutacji aplikanci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie 16-18 listopada.

Zgłoszenia przyjmowane przez Piotra Bednarskiego pod adresem piotr.bednarski@huawei.com.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Seeds for the Future website (globalna) oraz https://seedsforthefuture.pl/ (w j. polskim)

Piotr Bednarski

HUAWEI Polska

Plakat promocyjny