Nauczyciele języka angielskiego

St. Lektorzy bud. pok. tel./fax email
mgr Hanna Ciosek ico_bud_d_30px.png 3.15 41 34-24-234 hciosek@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek 9.00 – 10.00, środa 9.30 – 10.0 oraz 11.30 – 12.00
mgr Agnieszka Janowska ico_bud_d_30px.png 3.15 41 34-24-234 a.janowska@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek 13.15 – 14.45