Dyrektor Naukowy Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk D 4  41 34 24 260 p.sitek@tu.kielce.pl Beta   Dorobek

 

Kierownik Biura Dyrektora Naukowego Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika bud. pok. tel./fax email
mgr Marcela Armańska D 18 41 34 24 129, fax 41 34 47 758, weaii@tu.kielce.pl

 

Rada dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika:

1. Dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
2. Dr inż. Radosław Belka
3. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
4. Dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk
5. Prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
6. Prof. dr hab. Alexandre Iastrebov
7. Dr inż. Mirosław Płaza
8. Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk
9. Dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk
10. Dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk
11. Dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk – Przewodniczący
12. Dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. PŚk
13. Prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik
14. Dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk