Informatyka
studia stacjonarne II stopnia

specjalność: systemy informacyjne
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Badania operacyjne w informatyce 30 30 4
2. Programowanie systemów rozproszonych 30E 15 15 5
3. Programowanie usług sieciowych 30 30 4
4. Projektowanie systemów wbudowanych 30E 15 15 5
5. Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych 30 15 15 4
6. Technologie obiektowe 30 30 4
7. Język angielski specjalistyczny 30 2
8. Przedmiot humanistyczny 15 1
9. Zarządzanie własnością intelektualną 15 1
10. Wychowanie fizyczne 15 1
Suma 210 60+15 75 75 31
420+15

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mobilne 30E 30 5
2. Inteligentne usługi informacyjne 30E 30 5
3. Przedmiot HES 1 15 15 2
4. Przedmiot HES 2 15 15 2
5. Przedmiot obieralny 1* 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2* 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 3* 30 30 4
8. Przedmiot obieralny 4* 30 30 4
Suma 210 210 30
420

Zestawienie przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych

Lp. Przedmioty Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy przedsiębiorczości 15 15 2
2. Podstawy marketingu 15 15 2
3. Zarządzanie projektami 15 15 2
4. Ekonomika inwestycji w technice 15 15 2


Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 6* 30 30 4
2. Przedmiot obieralny 7* 30 30 4
3. Przedmiot w języku angielskim** Min. 30 godz. X
4. Seminarium dyplomowe 30 2
5. Praca dyplomowa 20
Suma 150+min. 30 godzin 30+X

* Przedmiot obieralny z listy przedmiotów obieralnych dla specjalności „Systemy informacyjne”

**Przedmiot do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku i stopnia na WEAiI,
liczba punktóww ECTS zgodna z przedmiotem

 

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
(spec. Systemy informacyjne)
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Statystyka w informatyce 30 30 4
2. Hurtownie danych 30 30 4
3. Systemy multimedialne 30 15 15 4
4. Statystyka w informatyce 2 30 30 4
5. Niezawodność systemów komputerowych 30 30 4
6. Złożone struktury danych 30 15 15 4
7. Obliczenia naturalne 30 30 4
8. Automaty, gramatyki, techniki translacji 30 30 4
9. Kosynteza systemów heterogenicznych 30 30 4
10. Modelowanie dynamiczne procesów biznesowych 30 30 4
11. Symulacja komputerowa 30 30 4
12. Systemy odporne na błędy 30 30 4
13. Analiza i wizualizacja danych 30 30 4
14. Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne 30 30 4
15. Matlab – zastosowania 30 15 15 4
16. Statystyka w informatyce 3 30 30 4
17. Niezawodność oprogramowania 30 30 4
18. Procesory sygnałowe 30 15 15 4

 

studia stacjonarne II stopnia
specjalność: grafika komputerowa
obowiazujacy od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Współczesne architektury procesorów graficznych 30E 30 5
2. Animacja komputerowa 30E 15 15 5
3. Zaawansowane przetwarzanie obrazów 30 15 15 4
4. Algorytmy grafiki komputerowej 30 15 15 4
5. Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych 30 15 15 4
6. Programowanie grafiki 3D 30 30 4
7. Język angielski specjalistyczny 30 2
8. Przedmiot humanistyczny 15 1
9. Zarządzanie własnością intelektualną 15 1
10. Wychowanie fizyczne 15 1
Suma 210 30+15 90 90 31
420+15

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Zaawansowane metody renderingu 30E 30 5
2. Grafika 3D czasu rzeczywistego 30E 30 5
3. Przedmiot HES 1 15 15 2
4. Przedmiot HES 2 15 15 2
5. Przedmiot obieralny 1* 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2* 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 3* 30 30 4
8. Przedmiot obieralny 4* 30 30 4
Suma 210 210 30
420

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 6* 30 30 4
2. Przedmiot obieralny 7* 30 30 4
3. Przedmiot w języku angielskim** Min. 30 godz. X
4. Seminarium dyplomowe 30 2
5. Praca dyplomowa 20
Suma 60 90 30+X

* Przedmiot obieralny z listy przedmiotów obieralnych dla specjalności „grafika komputerowa”.

**Przedmiot do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku i stopnia na WEAiI,
liczba punktów ECTS zgodna z przedmiotem

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
(spec. Grafika komputerowa)
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy rozpoznawania mowy i obrazów 30 30 4
2. Zasady kompozycji 30 30 4
3. Fizyka i silniki fizyczne w animacji 30 15 15 4
4. Systemy multimedialne 30 15 15 4
5. Symulacja komputerowa 30 30 4
6. Analiza i wizualizacja danych 30 30 4
7. Procesory sygnałowe 30 15 15 4
8. Komunikacja wizualna 30 30 4
9. Projektowanie graficzne 30 30 4

Przedmiot do wyboru w języku angielskim***
kierunek Informatyka
Stopien II

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wiraszka Dorota Fundamentals of Electronics 30
2. Wiraszka Dorota Fundamentals of Electronics 30
3. Pawlak Andrzej Intellectual property 15
4. Pawlak Andrzej Sensors and Actuators in Mechatronics 15
5. Paduch Paweł Distributed programming 30
6. Paduch Paweł Distributed programming 15
7. Paduch Paweł Distributed programming 15
8. Introduction to microprocessor technology 30

*** Studenci wybierają przedmiot/przedmioty w wymiarze minimum 30 godzin