Informatyka
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 1 15 1
2. Analiza matematyczna i algebra 30 30 5(E)
3. Fizyka 15 15 15 4
4. Podstawy elektroniki 30 15 4
5. Wstęp do informatyki 30 15 5(E)
6. Podstawy programowania 1 30 30 5
7. Układy arytmetyczno – logiczne 30 15 15 6(E)
9. Akademickie dobre wychowanie 1 5 0
10. Szkolenie BHP (zaliczenie) 4 0
Razem 189 60 90 30
339

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy normalizacji 8 0
2. Przedmiot humanistyczny 2 30 2
3. Metody probabilistyczne i statystyka 30 30 5(E)
4. Podstawy programowania 2 30 30 15 6
5. Programowanie w języku C 1 30 15 4
6. Algorytmy i struktury danych 30 30 15 6(E)
7. Architektura systemów komputerowych 1 30 30 5(E)
8. Miernictwo cyfrowe 30 15 4
9. Historia techniki i wynalazków (od 2015/16) 15 1
10. Wstęp do ochrony własności intelektualnej 4 0
Razem 237 60 90 30 33
417

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1 30 1
2. Matematyka dyskretna 30 30 6(E)
3. Systemy dynamiczne 15 15 3
4. Programowanie w języku C 2 15 30 15 5
5. Architektura systemów komputerowych 2 30 15 5(E)
6. Systemy operacyjne 1 30 30 5
7. Bazy danych 1 30 30 5(E)
Razem 150 60 105 30 30
345

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 30 1
2. Ochrona własności intelektualnej 15 1
3. Sieci komputerowe 30 30 5(E)
4. Programowanie w języku Java 30 30 30 6
5. Systemy operacyjne 2 30 30 5(E)
6. Systemy inteligentne 1 30 15 4(E)
7. Bazy danych 2 30 15 15 4
8. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie 4
Razem 165 45 105 45 30
360

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 30 0
2. Język obcy 3 30 1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 30 15 4
4. Metody obliczeniowe 30 30 6(E)
5. Systemy inteligentne 2 30 3
6. Programowanie współbieżne 30 30 5
7. Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet 30 0
8. Przedmioty specjalnościowe 60 90 11(2E)
Razem 180 255 30
435

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 30 0
2. Język obcy 4 30 3(E)
3. Projekt zespołowy 45 4
4. Akademickie dobre wychowanie 2 15 1
5. Przedmioty specjalnościowe 135 195 22
Razem 150 300 30
450

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Seminarium dyplomowe 30 6
2. Praca dyplomowa 15(E)
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 1
4. Przedmioty specjalnościowe 30 15 30 7
Razem 45 15 60 29
120

 

Specjalność:     Systemy informacyjne

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 30 0
2. Język obcy 3 30 1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 30 15 4
4. Metody obliczeniowe 30 30 6(E)
5. Systemy inteligentne 2 30 3
6. Programowanie współbieżne 30 30 5
7. Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet 30 0
Przedmioty specjalnościowe
8. Grafika komputerowa 30 30 15 5(E)
9. Podstawy Inżynierii Programowania 30 30 15 6(E)
Razem 180 60 135 60 30
435

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 30 0
2. Język obcy 4 30 3(E)
3. Projekt zespołowy 45 4
4. Akademickie dobre wychowanie 2 15 1
Przedmioty specjalnościowe
5. Projektowanie Aplikacji Internetowych 2 15 30 4(E)
6. Inżynieria systemów informacyjnych 30 15 15 5(E)
7. Informatyczne systemy zarządzania 30 30 4
8. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 30 30 4
9. Przedmioty obieralne 1:

30 30 5
Razem 150 90 75 90 30
405

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Seminarium dyplomowe 30 6
2. Praca dyplomowa 15
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 1
3. Przedmioty obieralne 2:

30 15 30 7
Razem 45 15 60 29
120

 

Specjalność:    Grafika komputerowa

Plan uwzględnia decyzje Rady Wydziału z 18.05.2011r. Obowiązuje od roku akademickiego 2011/12.

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 30 0
2. Język obcy 3 30 1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 30 15 4
4. Metody obliczeniowe 30 30 6(E)
5. Systemy inteligentne 2 30 3
6. Programowanie współbieżne 30 30 5
7. Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet 30 0
Przedmioty specjalnościowe
8. Podstawy grafiki komputerowej 30 30 15 5(E)
9. Inżynieria programowania 30 30 15 6(E)
Razem 180 60 135 60 30
435

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 30 0
2. Język obcy 4 30 3(E)
3. Projekt zespołowy 45 4
4. Akademickie dobre wychowanie 2 15 1
Przedmioty specjalnościowe
5. Algorytmy grafiki komputerowej 30 15 4
6. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 30 30 4
7. Architektury procesorów graficznych 30 15 5(E)
8. Programowanie grafiki komputerowej 30 30 15 5(E)
9. Przedmioty obieralne 1:

30 30 4
Razem 165 60 90 90 30
405

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Seminarium dyplomowe 30 6
2. Praca dyplomowa 15(E)
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 30 1
3. Przedmioty obieralne 2:

30 15 30 7
Razem 45 15 60 29
120

 

Specjalność:     Teleinformatyka

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 30 0
2. Język obcy 3 30 1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 30 15 4
4. Metody obliczeniowe 30 30 6(E)
5. Systemy inteligentne 2 30 3
6. Programowanie współbieżne 30 30 5
7. Circuits and Signals (w jęz. Angielskim) – fakultet 30 0
1. Podstawy routingu i przełączania 30 30 5(E)
2. Programowanie w języku Python 1 15 30 3
3. Technologie IoT – Rozproszone sieci sensoryczne 15 30 3
Razem 180 60 165 30 30
435

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 30 0
2. Język obcy 4 30 3(E)
3. Akademickie dobre wychowanie 2 15 1
4. Projektowanie sieci teleinformatycznych 30 30 5(E)
5. Technologie IoT – Analityka Big Data 15 30 15 3
6. Technologie sieci rozległych 30 30 5(E)
7. Cyberbezpieczeństwo 15 30 4
8. Programowanie sieciowe 45 4
9. Przedmioty obieralne 1:

30 30 5
Razem 135 60 150 60 30
405

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Seminarium dyplomowe 30 6
2. Praca dyplomowa 15
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 1
3. Przedmioty obieralne 2:

15 30 30 7
Razem 30 30 60 29
120