Informatyka
studia niestacjonarne II stopnia
specjalność Systemy informacyjne

obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Badania operacyjne w informatyce 18 18 4
2. Programowanie systemów rozproszonych 18E 9 9 5
3. Programowanie usług sieciowych 18 18 4
4. Projektowanie systemów wbudowanych 18E 9 9 5
5. Przedmiot humanistyczny 9 1
6. Zarządzanie własnością intelektualną 9 1
RAZEM 90 18 36 18 20
162

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mobilne 18E 18 5
2. Inteligentne usługi informacyjne 18E 18 5
3. Modelowanie i analiza systemów informatycznych 18 9 9 4
4. Technologie obiektowe 18 18 4
5. Język angielski specjalistyczny 18 2
RAZEM 72 18 9 63 20
162

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot HES 1 9 9 2
2. Przedmiot HES 2 9 9 2
Razem 18 18 4
3. Przedmiot obieralny 1 18 18 4
4. Przedmiot obieralny 2 18 18 4
5. Przedmiot obieralny 3 18 18 4
6. Przedmiot obieralny 4 18 18 4
Suma 90 18 72 20
Razem 180

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 5 18 18 4
2. Przedmiot obieralny 6 18 18 4
3. Seminarium dyplomowe 30 2
4. Praca dyplomowa 20
Suma 36 36 30 30
102

 

 

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Statystyka w informatyce 1 18 18 4
2. Hurtownie danych 18 18 4
3. Systemy multimedialne 18 9 9 4
4. Niezawodność systemów komputerowych 18 18 4
5. Złożone struktury danych 18 9 9 4
6. Obliczenia naturalne 18 18 4
7. Automaty, gramatyki i techniki translacji 18 18 4
8. Kosynteza systemów heterogenicznych 18 18 4
9. Modelowanie dynamiczne procesów biznesowych 18 18 4
10. Symulacja komputerowa 18 18 4
11. Systemy odporne na błędy 18 9 9 4
12. Analiza i wizualizacja danych 18 18 4
13. Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne 18 18 4
14. Matlab – zastosowania 18 9 9 4
16. Procesory sygnałowe 18 9 9 4

 

Zestawienie przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych

Lp. Przedmioty Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy przedsiębiorczości 2 2 2
2. Podstawy marketingu 2 2 2
3. Zarządzanie projektami 2 2 2
4. Ekonomika inwestycji w technice 2 2 2