studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

 

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Analiza matematyczna i algebra 30E 30 5
2. Fizyka 15 15 15 5
3. Podstawy elektroniki 16 8 5
4. Wstęp do informatyki 16 8 4
5. Układy arytmetyczno – logiczne 16E 8 8 5
Razem 93 53 39 24
185

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Metody probabilistyczne i statystyka 30E 30 5
2. Podstawy programowania 1 16 16 5
3. Programowanie w języku C 1 16 8 3
4. Algorytmy i struktury danych 18E 18 9 6
5. Architektura systemów komputerowych 1 16 16 5
6. Akademickie dobre wychowanie 3 0
Razem 99 48 40 9 24
196

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1 18 1
2. Matematyka dyskretna 30E 30 5
3. Podstawy programowania 2 16 16 8 6
4. Programowanie w języku C 2 8 16 8 5
5. Architektura systemów komputerowych 2 16E 8 5
6. Miernictwo cyfrowe 16 8 4
Razem 86 48 40 24 26
198

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 18 1
2. Ochrona własności intelektualnych 9 1
3. Systemy dynamiczne 8 8 3
4. Programowanie obiektowe (Java) 16 16 16 7
5. Systemy inteligentne 1 18E  9 4
6. Systemy operacyjne 1 16 16 5
7. Bazy danych 1 18E 18 6
8. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie 4
Razem 85 27 58 16 31
186

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 1 18 1
2. Język obcy 3 18 1
3. Sieci komputerowe 16E 16 6
4. Systemy inteligentne 2 16 4
5. Systemy operacyjne 2 16E 16 6
6. Bazy danych 2 16 8 8 5
7. Wychowanie fizyczne 18 1
Razem 66 36 40 24 23+1
148+18

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4 18E 3
2. Projektowanie aplikacji internetowych 1 16 8 4
3. Grafika komputerowa 18 18 9 6
4. Metody obliczeniowe 16 16 5
5. Programowanie współbieżne 16 16 5
6. Inżynieria programowania 18E 18 9 6
7. Wychowanie fizyczne 18 1
Razem 84 36 76 18 29+1
196+18

 

Specjalność: Systemy informacyjne

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 18 2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9 1
3. Projekt zespołowy 32 5
4. Projektowanie aplikacji internetowych 2 8 16 4
5. Inżynieria systemów informacyjnych  16E 8 8 5
6. Informatyczne systemy zarządzania 16 16 4
7. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 16E  16 4
8. Akademickie dobre wychowanie 2 10 1
9. Przedmioty obieralne 1:

16 16 5
Razem 99+10 16 40 56 30
211+10

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty obieralne 2:

18 9 18 7
2. Pracownia inżynierska 30 5
3. Projekt inżynierski 15
Razem 18 9 48 27
75

 

Specjalność:    Grafika komputerowa

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 18 2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9 1
3. Projekt zespołowy 32 4
4. Algorytmy grafiki komputerowej 16 8 4
5. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 16 16 5
6. Architektury procesorów graficznych 16E 8 4
7. Programowanie grafiki komputerowej 16E 16 8 5
8. Akademickie dobre wychowanie 2 10 1
9. Przedmioty obieralne 1:

16 16 5
Razem 107+10 48 56 30+1
211+10

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty obieralne 2:

18 9 18 7
2. Pracownia inżynierska 30 5
3. Projekt inżynierski 15
Razem 18 9 48 27
75

 

Specjalność: Teleinformatyka

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 18 2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9 1
3. Podstawy routingu i przełączania 16E 16 5
4. Programowanie w języku Python 8 16 3
5. Technologie IoT – Rozproszone sieci sensoryczne 8 16 3
6. Projektowanie sieci teleinformatycznych 16E 16 5
7. Programowanie sieciowe 16 4
8. Cyberbezpieczeństwo 8 16 4
9. Przedmioty obieralne 1:

16 16 3
10. Akademickie dobre wychowanie 2 10 1
Razem 99+10 96 16 31
211+10


Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Technologie sieci rozległych 16 16 5
2. Technologie IoT – Analityka Big Data 8 16 8 3
3. Pracownia inżynierska 30 5
4. Praca dyplomowa 15
Razem 24 32 38 28
94