Energetyka
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 30 2
2. Technologie informacyjne 15 15 2
3. Matematyka 1 30E 30 5
4. Fizyka 30E 15 15 5
5. Chemia 15 15 2
6. Geometria i grafika inżynierska 15 15 2
7. Mechanika techniczna 15 15 2
8. Elektrotechnika 1 30E 30 0 5
9. Elektronika 30 15 4
10 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15 1
11. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 15 1
12. Akademickie dobre wychowanie 1 5 0
Suma 245 105 45 15 31
410

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektrotechnika 2 15 30 2
2. Podstawy normalizacji 4 0
3. Matematyka 2 30E 30 5
4. Podstawy automatyki 30 15 15 4
5. Podstawy projektowania 30 15 3
6. Materiałoznawstwo 30 30 4
7. Gospodarka energetyczna 30 15 3
8. Maszyny elektryczne 30E 30 5
9. Termodynamika techniczna 15 15 2
10 Mechanika płynów 15 15 2
Suma 229 90 90 15 30
424

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1 30 2
2. Technologia maszyn energetycznych 45 15 5
3. Energetyka odnawialna i ochrona środowiska 30E 30 5
4. Podstawy procesów konwersji energii 15 15 2
5. Energoelektronika 45E 30 6
6. Maszyny elektryczne w energetyce 30 15 15 5
7. Instalacje elektryczne 30 30 5
Suma 195 105 45 30 30
375

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 30 2
2. Ochrona własności intelektualnej 15 1
3. Przesyłanie energii elektrycznej 30E 15 30 6
4. Podstawy metrologii 30 15 30 5
5. Technika wysokich napięć 30 30 5
6. Modelowanie i symulacja komputerowa 30 30 5
7. Gospodarka elektroenergetyczna 30E 15 30 6
Suma 165 75 150 0 30
390

 

Specjalność: Energetyka Odnawialna i Elektroenergetyka

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 3 30 2
2. Wychowanie fizyczne 1 30 1
3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30 30 5
4. Instalacje i technika oświetleniowa 30 30 30 6
5. Urządzenia w elektroenergetyce 45E 15 30 7
6. Niezawodność w energetyce 30 15 3
7. Odnawialne źródła energii 30E 30 5
8. Energetyka geotermalna i pompy ciepła 30 2
Suma 195 90 120 30 31
435

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4 30E 2
2. Wychowanie fizyczne 2 30 1
3. Eksploatacja urządzeń i instalacji 30 15 3
4. Zarządzanie w przedsiębiorstwach energetycznych 15 1
5. Miernictwo energetyczne 30E 30 5
6. Audyt energetyczny 30E 30 4
7. Gospodarka skojarzona 30 15 3
8. Jakość energii elektrycznej 30 30 4
9. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 30 30 4
10. Praktyka inżynierska (min. 4 tygodnie), po III roku 4
11. Przedmiot obieralny w jęz. angielskim 30
12. Akademickie dobre wychowanie 2 15 1
Suma 240 90 60 60 32
450

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracowania inżynierska 30 5
2. Praca dyplomowa 15
3. Elektrownie konwencjonalne 30 30 5
4. Przedmiot obieralny 30 30 5
SUMA 60 30 30 30 30
150
Przedmioty obieralne (jeden do wyboru)
4_1 Systemy pomiarowe 2 2 5
4_2 Metody numeryczne 2 2 5
4_3 Sterowniki programowalne 2 2 5
4_4 Przekształtniki energoelektroniczne wspomagające energetykę odnawialną 2 2 5