studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 18       2
2. Technologie informacyjne 9   9   2
3. Matematyka 18E 18     5
4. Fizyka 18E 9 9   5
5. Chemia 9 9     2
6. Geometria i grafika inżynierska 9     9 2
7. Mechanika techniczna 9 9     2
8. Elektrotechnika 1 18E 18 0   5
9 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9       1
 
Suma 117 63 18 9 26
207  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektrotechnika 2 9   18   2
2. Elektronika 18   9   4
3. Matematyka 18E 18     5
4. Podstawy automatyki 18 9 9   4
5. Materiałoznawstwo 18   18   4
6. Gospodarka energetyczna 18 9     3
7. Termodynamika techniczna 9 9     2
8. Mechanika płynów 9 9     2
9. Akademickie dobre wychowanie 3       0
 
Suma 120 54 54 0 26
228  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy   18     2
2. Technologia maszyn energetycznych 24 9     5
3. Energetyka odnawialna i ochrona środowiska 18E 18     5
4. Podstawy procesów konwersji energii 9 9     2
5. Energoelektronika 24E   18   6
6 Maszyny elektryczne 18E   18   5
7 Podstawy projektowania 18     9 3
 
Suma 111 54 36 9 28
210  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy   18     2
2. Ochrona własności intelektualnej 9       1
3. Przesyłanie energii elektrycznej 18E 9 18   6
4. Podstawy metrologii 18 9 18   5
5. Maszyny elektryczne w energetyce 18 9 9   5
6. Instalacje elektryczne 18     18 5
 
Suma 81 45 45 18 24
189  

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy   18     2
2. Instalacje i technika oświetleniowa 18   18 18 6
3. Technika wysokich napięć 18   18   5
4. Modelowanie i symulacja komputerowa 18   18   5
5. Gospodarka elektroenergetyczna 18E 9 18   6
6. Zarządzanie w przedsiębiorstwach energetycznych 9       1
 
Suma 81 27 72 18 25
198  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy   18E     2
2. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 18   18   5
3. Eksploatacja urządzeń i instalacji 18 9     3
4. Urządzenia w elektroenergetyce 24E 9 18   7
5. Niezawodność w energetyce 18 9     3
6. Odnawialne źródła energii 18E   18   5
7. Praktyka inżynierska (4 tygodnie), po III roku         4
8.            
 
Suma 96 45 54   29
195  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Miernictwo energetyczne 18E   18   5
2. Audyt energetyczny 18E     18 5
3. Gospodarka skojarzona 18 9     3
4. Jakość energii elektrycznej 18   18   4
5. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 18     18 4
6. Energetyka geotermalna i pompy ciepła 18       2
7. Akademickie dobre wychowanie 10       1
 
Suma 118 9 36 36 24
199  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracowania inżynierska       30 5
2. Praca dyplomowa         15
3. Elektrownie konwencjonalne 18 18     5
4. Przedmiot obieralny 18   18   5
 
SUMA 36 18 18 30 30
102  
Przedmioty obieralne (jeden do wyboru)
4_1 Systemy pomiarowe 18   18   5
4_2 Metody numeryczne 18   18   5
4_3 Sterowniki programowalne 18   18   5
4_4 Przekształtniki energoelektroniczne wspomagające energetykę odnawialną 18   18   5