studia stacjonarne II stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język angielski specjalistyczny 30 2
2. Przedmiot w języku angielskim* 30 4
3. Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 15 15 2
4. Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 15 15 2
5. Metody numeryczne w technice 15 15 2
6. Przedmiot humanistyczny 15 1
7. Zarządzanie własnością intelektualną 15 1
Razem 105 45 30 14
Przedmioty specjalnościowe 210 16
Razem 390 30

*Przedmiot fakultatywny do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku I stopnia na WEAiI, liczba punktów ECTS zgodna z przedmiotem

 

Lp. Przedmioty Przedmiot do wyboru w języku angielskim*
Przedmiot Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Ciosk Katarzyna Electromagnetic Field Theory 30 4
2 Ciosmak Józef Analog to digital and digital to analog processing 30 4
3 Ciosmak Józef Analog to digital and digital to analog processing 30 4
5 Sikora Aleksandra Assembly programming 1 15 15 4
6 Łukawski Grzegorz Programming in C 30 4
7 Janowska Agnieszka Aspects of life in Great Britain 30 4

*Studenci wybierają przedmiot/przedmioty w wymiarze minimum 30 godzin

 

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia teorii obwodów 30 30 4
2. Przedmiot HES 1 (obieralny) 15 15 2
3. Przedmiot HES 2 (obieralny) 15 15 2
4. Przedmioty specjalnościowe 225 18
5. Przedmiot obieralny 1 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2 30 30 4
Razem 465 34

 

Zestawienie przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES)

Lp. Przedmioty Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy przedsiębiorczości 15 15 2
2. Podstawy marketingu 15 15 2
3. Zarządzanie projektami 15 15 2
4. Ekonomika inwestycji w technice 15 15 2

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektromechaniczne systemy napędowe 15 15 2
2. Seminarium dyplomowe 30 2
3. Praca dyplomowa 20
4. Przedmiot obieralny 3 15 30 3
5. Przedmiot obieralny 4 15 30 3
Razem 150 30

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Semestr: I
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 30E 15 30 6
2. Programowanie procesorów sygnałowych 30 30 15 5
3. Komputerowe wspomaganie projektowania w układach sterowania 30E 30 5
Razem 90 15 90 15 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Metody estymacji parametrów i sygnałów 30E 30 15 6
2. Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania 30E 30 5
3. Podstawy niezawodności 30E 15 3
4. Elastyczne systemy produkcji 30 2
5. Przemysłowe sieci komputerowe 15 15 2
Razem 135 15 75 15 18
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 120 8
1. Metody sztucznej inteligencji 30 30 4
2. Mikrokontrolery 30 30 4
3. Sieci komputerowe 30 30 4
4. Bazy danych – zastosowania internetowe 30 30 4
5. Sterowanie mikrokomputerowe w napędzie elektrycznym 30 30 4
SUMA 360 26

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Automatyka wybranych procesów i urządzeń 15 30 3
2. Komputerowe systemy zarządzania 15 30 3
3. System LabView 15 30 3
4. Badania operacyjne 15 30 3
5. Aplikacje Internetowe 15 30 3
6. Zastosowanie hurtowni danych 15 30 3

 

 

Specjalność: Przetwarzanie i Użytkowanie Energii

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Semestr: I
1. Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych 30 30 3
2. Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych 30 30 3
3. Elektroenergetyka zakładów przemysłowych 30E 30 5
4. Aparaty elektryczne 30E 30 5
Razem 120 90 30 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Modelowanie komputerowe układów elektromechanicznych 30E 30 5
2. Podstawy audytingu energetycznego 30E 30 30 7
3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30E 30 15 6
Razem 90 30 90 15 18
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 120 8
1. Zastosowanie układów przekształtnikowych do zasilania maszyn elektrycznych 30 30 4
2. Procesory sygnałowe w układach sterowania maszyn elektrycznych 30 30 4
3. Metody komputerowe w elektroenergetyce 30 30 4
4. Użytkowanie energii elektrycznej 30 30 4
5. Zarządzanie i sterowanie energetycznymi systemami przemysłowymi 30 30 4
6. Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektrycznych 30 30 4
7. Diagnozowanie urządzeń elektrycznych 30 30 4
8. Projektowanie i eksploatacja elektrycznych urządzeń grzejnych 30 30 4
9. Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych 30 30 4
10. Jakość energii elektrycznej 30 30 4
SUMA 360 26

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych 15 30 3
2. Algorytmy i układy sterowania maszyn elektrycznych 15 30 3
3. Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych 15 30 3
4. Systemy CAD w projektowaniu oświetlenia dynamicznego 15 30 3
5. Projektowanie systemów iluminacji obiektów 15 30 3
6. Projektowanie układów energetyki odnawialnej 15 30 3
7. Projektowanie instalacji budynków inteligentnych 14 30 3

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Teoria przekształtników – wybrane zagadnienia 30E 30 5
2. Automatyka napędu elektrycznego 30E 30 5
3. Budowa i dynamika pojazdów 30 30 4
4. Elementy wykonawcze w technice motoryzacyjnej 30 1
5. Laboratorium problemowe 30 1
Razem 120 60 60 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Automatyka napędu elektrycznego 15 30 3
2. Procesory sygnałowe 30E 30 5
3. Sterowniki PLC 30E 30 5
4. Technika światłowodowa 30E 30 5
Razem 105 60 60 18
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 120 8
1. Układy automatyki w pojazdach samochodowych 30 30 4
2. Technika komputerowa w pojazdach samochodowych 30 30 4
3. Maszyny elektryczne specjalne 30 30 4
4. Grzejnictwo i technika świetlna 30 30 4
5. Diagnostyka pojazdowa 30 30 4
6. Układy logiki programowalnej w zastosowaniach energoelektroniki 30 30 4
SUMA 345 26

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (wybór 6 ECTS) 90 6
1. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 15 15 15 3
2. Projektowanie komputerowe układów napędowych 15 30 3
3. Projektowanie komputerowe układów przekształtnikowych 15 30 3
4. Podstawy elektroniki przemysłowej w zastosowaniach medycznych 15 30 3
5. Systemy certyfikacji w elektrotechnice 15 30 3
6. Elementy wykonawcze i pomiarowe robotyki 15 30 3

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 30E 30 5
2. Światłowodowa technika pomiarowa 15 30 3
3. Procesory sygnałowe 30E 30 5
4. Programowanie obiektowe 15 30 3
Razem 90 90 30 16
SUMA 210

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego 30E 15 15 5
2. Procesory pomiarowe 30E 30 5
3. Przetwarzanie i przesyłanie danych pomiarowych 30E 30 5
4. Komputerowe opracowanie wyników pomiarów 15 30 3
Razem 105 45 75 18
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 120 8
1. Wybrane zagadnienia miernictwa 30 15 15 4
2. Układy pomiarowe w medycynie 30 15 15 4

%0

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 60
1. Rozproszone systemy pomiarowe 30 30 30 3
2. Modelowanie matematyczne pól fizycznych

 

Specjalność: Elektronika i Telekomunikacja (dla studentów po kierunku Elektronika i Telekomunikacja)

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Semestr: I
1. Podstawy elektrotechniki 30E 15 15 4
2. Urządzenia elektryczne 15E 15 15 4
3. Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji 30 15 15 4
4. Podstawy automatyki 30 15 3
5. Podstawy maszyn elektrycznych 15 1
Razem 90 15 90 15 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Nowoczesne kierunki przetwarzania sygnałów 30E 30 5
2. Projektowanie aplikacji DSP 30E 30 5
3. Podstawy niezawodności 15 15 2
4. Biometria i systemy monitoringu 15 15 2
5. Sieci teleinformatyczne i ich bezpieczeństwo 30E 15 4
6. Przedmiot obieralny 1 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 2 30 30 4
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 8
1. Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji 30 30P 4
2. Metody optymalizacji 30 30L 4
3. Programowanie współbieżne 30 30L 4
4. Łączność satelitarna i ruchoma 30 30P 4
5. Systemy czasu rzeczywistego 30 30L 4
6. Sterowniki PLC 30 30L 4
7. Układy optyki zintegrowanej 30 30P 4
8. Projektowanie sieci telekomunikacyjnych 30 30P 4
9. Projektowanie systemów wbudowanych 30 30P 4

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 3 15 30 3
2. Przedmiot obieralny 4 15 30 3
Przedmioty obieralne na semestrze III (2 do wyboru) – 6 ECTS
1. Wybrane zagadnienia rutingu 15 30L 3
2. Podstawy kryptografii z zastosowaniem w telekomunikacji 15 30L lub 30P 3
3. Projektowanie systemów antenowych 15 30P 3
4. Sterowanie robotów i systemy wizyjne 15 30P 3
5. System Labview 15 30L 3
6. Układy pomiarowe w medycynie 15 30L 3

 

 

Specjalność: Elektroenergetyka

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Procesy dynamiczne systemu elektroenergetycznego 15 30 3
2. Technologie energoelektroniczne w energetyce rozproszonej 30E 30 5
3. Elektroenergetyka zakładów przemysłowych 30E 30 5
4. Wybrane zagadnienia automatyki przemysłowej 30 30 3
Razem 225 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami energii 30E 30 5
2. Współpraca energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym 30E 30 5
3. Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych 30E 15 15 5
4. Rozproszone systemy kontrolno-sterujące 15 30 3
Razem 225 18
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 120 8
1. Energetyka rozproszona 30 30 4
2. Zasady projektowania technologii energetycznych 30 30 4
3. Ocena efektywności energetycznej 30 30 4
4. Budowa i programowanie sterowników PLC 30 30 4
5. Podstawy programowania sterowników PLC 30 30 4
6. Maszyny elektryczne w elektroenergetyce 30 30 4
7. Metody komputerowe w elektroenergetyce 30 30 4
8. Maszyny elektryczne w energetyce rozproszonej 30 30 4
9. Systemy CAD w projektowaniu maszyn elektrycznych 30 30 4
SUMA 345 26

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Rynek energii 30 15 3
2. Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów 30 15 3
3. Praca źródeł energii w systemie elektroenergetycznym 30 15 3
4. Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych 15 30 3
5. Modelowanie maszyn elektrycznych w systemie energetycznym 15 30 3
6. Sterowniki PLC 15 30 3
7. Wybrane zagadnienia miernictwa 15 30 3