Elektrotechnika
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Technologie Informacyjne 1 1 2
2. Przedmioty humanistyczne 1 2 1
3. Matematyka 1 2E 2 5
4. Fizyka1 1E 1 4
5. Informatyka 1 2 2 5
6. Inżynieria materiałowa 1 1 3
7. Geometria i grafika inżynierska 1 1 3
8. Teoria obwodów 1 2E 2 4
9. Metrologia 1 2 1 3
10. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 1 1
11. Akademickie dobre wychowanie 1 5h 0
Razem 15+5h 7 3 1 31
26+5h

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 2 2
2. Podstawy normalizacji 8/sem.
3. Matematyka 2 2E 2 6
4. Fizyka 2 1E 1 1 5
5. Informatyka 2 1 1 3
6. Teoria obwodów 2 2E 2 5
7. Metrologia 2 2 2 3
8. Podstawy elektroniki 1 2 1 2
9. Elektroenergetyka 2 2 1 4
Razem 14 8 4 1 30
27

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1 2 1
2. Matematyka 3 2E 1 5
3. Metody numeryczne 1 1 3
4. Teoria obwodów 3 2E 2 5
5. Podstawy elektroniki 2 2 2
6. Podstawy Energoelektroniki 1 2 2
7. Urządzenia elektryczne 2 2 5
8. Podstawy automatyki 2E 1 4
9. Technika wysokich napięć 1 2 2
Razem 13 5 6 29
24

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 2 1
2. Ochrona własności intelektualnej 1 1
3. Teoria pola elektromagnetycznego 2E 1 5
4. Maszyny elektryczne 1 2E 2 5
5. Podstawy energoelektroniki 2 1 1
6. Technika mikroprocesorowa 1 1 1
7. Teoria sterowania 1 1 3
8. Technika wysokich napięć 2 2 2
Razem 7 3 6 18
Przedmioty specjalnościowe 10 12
Razem 26 31

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 2 1
2. Język obcy 3 2 1
3. Technika mikroprocesorowa 2 1 2 3
4. Maszyny elektryczne 2 1 1 2
5. Napęd elektryczny 2E 1 3
Razem 4 4 4 10
Przedmioty specjalnościowe 19 19
Razem 31 29

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 2 1
2. Język obcy 4 2E 2
3. Akademickie dobre wychowanie 2 1 1
Razem 1 4 4
Przedmioty specjalnościowe 18 20
Przedmiot obieralny 1 2 2 4
Przedmiot obieralny 2 2 2 4
Praktyka zawodowa – 6 tygodni 6
Razem 31 38

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia  1 1
2. Pracownia inżynierska 2 6
Razem 1 2 7
Przedmiot obieralny 3 2 2 4
Przedmiot obieralny 4 2 2 4
Projekt inżynierski 15
Razem 11 30

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 1 2 2
2. Programowanie komputerów 1 3 2 5
3. Teoria sterowania i systemów 1 2E 1 5
Razem 7 1 2 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 2 2 2
2. Teoria sterowania i systemów 2 2 2
3. Komputerowa symulacja układów dynamicznych 2 2 4
4. Układy elektroniczne automatyki 1 2E 3
5. Programowanie komputerów 2 2 2 3
6. Urządzenia i systemy automatyki 2E 2 1 5
Razem 8 10 1 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie procesów sygnałowych 2 2 4
2. Bazy danych 2E 2 5
3. Układy elektroniczne automatyki 2 2 2
4. Napęd elektryczny i automatyka napędu 2E 2 5
5. Podstawy robotyki i mechanizacji 2 1 1 4
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1 1
Razem 9 7 3 21
Przedmioty obieralne 8 8
1. Sterowniki PLC 2 2 4
2. Komputerowe wspomaganie projektowania 2 1 1 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 8 8
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 2 2 4
2. Metody optymalizacji 2 2 4

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przyrządy półprzewodnikowe 1E 1 3
2. Procesory sygnałowe 1 1 3
3. Maszyny elektryczne specjalne 2 2 4
4. Układy cyfrowe 1 2 2
Razem 6 2 2 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy elektroniczne 2E 1 3
2. Energoelektronika 1 2E 1 2 5
3. Układy cyfrowe 2 2 2
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab I 2 2 5
5. Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej 2 1 3
6. Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa 1 1
Razem 9 1 4 4 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2 2E 1 2 5
2. Napęd elektryczny 2 2
3. Podstawy automatyki napędu 2E 2 2 7
4. Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznych 2 2 4
5. Napędy w technice motoryzacyjnej 2 2
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1 1
Razem 9 3 4 4 21
Przedmioty obieralne 8 8
7. Sterowniki PLC w energoelektronice i automatyce napędu 2 1 1 4
8. Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych 2 2 4
9. Teoria sygnałów 2 2 4
10. Teoria sterowania – wybrane zagadnienia 2 2 4
11. Elektroniczne systemy zabezpieczeń 2 2 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 8 8
1. Technika oświetleniowa 2 2 4
2. Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych 1 1 2 4
3. Napędy elektryczne robotyki 2 2 4
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab II 2 2 4

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych 2E 3
2. Podstawy optoelektroniki 2 1 4
3. Programowanie komputerów (C) 1 2 1 3
4. Układy elektroniczne w miernictwie 1 2 2
Razem 8 2 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie komputerów (C) 2 2 2
2. Układy elektroniczne w miernictwie 2 1E 1 2 4
3. Miernictwo dynamiczne 2 2 4
4. Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2E 1 4
5. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 1 2 2
6. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 1 2 1 2
7. Programowanie w asemblerze 1 1 1
Razem 10 1 6 2 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 2 1E 1 2 5
2. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 2 1E 1 2 5
3. Podstawy techniki światłowodowej 2 2 4
4. Programowanie w asemblerze 2 1 1 2 4
5. Sieci komputerowe w systemach pomiarowych 2 2
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1 1
Razem 8 3 8 21
Przedmioty obieralne 8 8
1. System operacyjny Unix 2 2 4
2. Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe 2 2 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 8 8
1. Systemy pomiarowe i technika sprzęgania 2 2 4
2. Podstawy przetwarzania obrazów 2 2 4

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy CAD w układach mechatronicznych 1 1 2
2. Podstawy procesów konwersji energii 2E 2 5
3. Instalacje elektryczne 1 3 5
Razem 4 2 1 3 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2 2 4
2. Maszyny elektryczne specjalne 2 2 4
3. Gospodarka elektroenergetyczna 3E 1 2 6
4. Technika świetlna 2E 2 1 5
Razem 9 1 8 1 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Napęd i automatyka napędu elektrycznego 2E 1 4
2. Metody komputerowe w mechatronice 1 2 3
3. Metody optymalizacji w elektroenergetyce przemysłowej 2 2 4
4. Niezawodność zasilania energią elektryczną 2 1 3
5. Sieci i zabezpieczenia 2E 1 2 6
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1 1
Razem 10 2 7 21
Przedmioty obieralne 8 8
1. Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych 2 2 4
2. Sterowanie mikroprocesorowe maszyn elektrycznych 2 2 4
3. Stacje elektroenergetyczne 2 2 4
4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 2 2 4
5. Materiałoznawstwo elektryczne 2 2 4
6. Instalacje i urządzenia oświetleniowe 2 2 4
7. Metody projektowania systemów oświetleniowych 2 2 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 8 8
1. Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych 2 2 4
2. Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych 2 2 4
3. Energetyka odnawialna 2 2 4
4. Grzejnictwo elektryczne 2 2 4
5. Ekologiczne aspekty w energetyce 2 2 4