Elektrotechnika

studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Technologie informacyjne 15 15 2
2. Matematyka 1 30E 15 5
3. Fizyka 1 15 15 4
4. Informatyka 1 30 15 4
5. Geometria i grafika inżynierska 15 15 3
6. Inżynieria materiałowa 15 15 3
7. Teoria obwodów 1 16E 16 4
Razem 136 46 45 15 25
242

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Matematyka 2 30 30 6
2. Fizyka 2 15E 15 15 5
3. Informatyka 2 15 30 4
4. Teoria obwodów 2 16E 16 5
5. Metrologia 1 16 8 3
6. Podstawy elektroniki 1 16 8 2
7. Akademickie dobre wychowanie 3 0
Razem 111 77 45 25
233

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1 18 1
2. Matematyka 3 30E 30 5
3. Teoria obwodów 3 16 16 5
4. Metrologia 2 16 16 3
5. Podstawy elektroniki 2 16 2
6. Elektroenergetyka 16 16 8 4
7. Podstawy automatyki 16E 8 4
Razem 94 72 48 8 24
222

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 18 1
2. Metody numeryczne 15E  15 3
3. Teoria pola elektromagnetycznego 16E 8 5
4. Maszyny elektryczne 1 16 16 4
5. Podstawy energoelektroniki 1 16 2
6. Technika mikroprocesorowa 1 8 1
7. Urządzenia elektryczne 16 16 5
8. Teoria sterowania 8  8 3
9. Technika wysokich napięć 1 16 2
Razem 111 26 55 26
192

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 3 18 1
2. Maszyny elektryczne 2 16 16 3
3. Podstawy Energoelektroniki 2 8 1
4. Technika mikroprocesorowa 2 8 16 3
5. Napęd elektryczny 16E 16 3
6. Technika wysokich napięć 2 16 2
7. Wychowanie fizyczne 18 1
Razem 40 36 72 13+1
Przedmioty specjalnościowe 80 12
Razem 210+18 25+1

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4 18E 2
2. Przedmioty humanistyczne 1 18 2
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia  9 1
4. Wychowanie fizyczne 18 1
Razem 27 36 5+1
Przedmioty specjalnościowe 136 21
Praktyka zawodowa – 6 tygodni 6
Razem 181+18 32+1

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2 18 1
2. Ochrona własności intelektualnej 9 1
3. Akademickie dobre wychowanie 10 1
Razem 37 3
Przedmioty specjalnościowe 144 20
Przedmiot obieralny 1 16 16 4
Razem 213 27

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracownia inżynierska 30 6
Razem 30 6
Przedmiot obieralny 2 16 16 6
Przedmiot obieralny 3 16 16 6
Projekt inżynierski/Praca dyplomowa 15
Razem 94 33

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 1 16 2
2. Programowanie komputerów 1 24 16 5
3. Teoria sterowania i systemów 1 16E 8 5
Razem 56 8 16 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 2 16 2
2. Teoria sterowania i systemów 2 8 1
3. Komputerowa symulacja układów dynamicznych 16 16 5
4. Układy elektroniczne automatyki 1 16 3
5. Programowanie komputerów 2 16 16 4
6. Urządzenia i systemy automatyki 16E 16 6
Razem 64 72 21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie procesorów sygnałowych 16 16 4
2. Bazy danych 16E 16 5
3. Układy elektroniczne automatyki 2 16 2
4. Napęd elektryczny i automatyka napędu 16E 16 5
5. Podstawy robotyki i mechanizacji 16 8 8 4
Razem 64 56 24 20
Przedmioty obieralne 32 4
1. Sterowniki PLC 16 16 4
2. Komputerowe wspomaganie projektowania 16 8 8 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 64 12
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 16 16 4
2. Metody optymalizacji 16 16 4

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przyrządy półprzewodnikowe 8E 8 3
2. Procesory sygnałowe 8 8 3
3. Maszyny elektryczne specjalne 16 16 4
4. Układy cyfrowe 1 16 2
Razem 48 16 16 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy elektroniczne 12E 8 3
2. Energoelektronika 1 12E 8 16 6
3. Układy cyfrowe 2 16 2
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 1 12 16 5
5. Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej 12 8 3
6. Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa 8 1
Razem 56 8 32 32 20

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2 16E 8 16 5
2. Napęd elektryczny 16 2
3. Podstawy automatyki napędu 16E 16 16 7
4. Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie elektrycznym 16 16 4
5. Napędy w technice motoryzacyjnej 16 2
Razem 64 24 32 32 20
Przedmioty obieralne 32 4
7. Sterowniki PLC w energoelektronice i automatyce napędu 16 8 8 4
8. Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych 16 16 4
9. Teoria sygnałów 16 16 4
9. Teoria sterowania – wybrane zagadnienia_E1N 16 16 4
10. Elektroniczne systemy zabezpieczeń 16 16 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 64 12
1. Technika oświetleniowa 16 16 6
2. Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych 8 8 16 6
3. Napędy elektryczne robotyki 16 16 6
5. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 2 16 16 6

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych 16E 3
2. Podstawy optoelektroniki 16 8 4
3. Programowanie komputerów (C) 1 16 8 3
4. Układy elektroniczne w miernictwie 1 16 2
Razem 64 16 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie komputerów (C) 2 16 2
2. Układy elektroniczne w miernictwie 2 8E 8 16 5
3. Miernictwo dynamiczne 12 16 4
4. Cyfrowe przyrządy pomiarowe 12 8 4
5. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 1 12 2
6. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 1 12 8 3
7. Programowanie w asemblerze 1 8 1
Razem 64 8 48 16 21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 2 8E 8 16 5
2. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 2 8E 8 16 5
3. Podstawy techniki światłowodowej 16 16 4
4. Programowanie w asemblerze 2 8 8 16 4
5. Sieci komputerowe w systemach pomiarowych 16 2
Razem 56 24 64 19
Przedmioty obieralne 32 4
7. System operacyjny Unix 16 16 4
8. Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe 16 16 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 64 12
1. Systemy pomiarowe i technika sprzęgania 16 16 6
2. Podstawy przetwarzania obrazów 16 16 6

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy CAD w układach mechatronicznych 8 8 2
2. Podstawy procesów konwersji energii 16E 16 5
3. Instalacje elektryczne 8 24 5
Razem 32 16 8 24 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 12 16 4
2. Maszyny elektryczne specjalne 12 16 4
3. Gospodarka elektroenergetyczna 20E 8 16 7
4. Technika świetlna 12 16 8 7
Razem 56 8 64 8 21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Napęd i automatyka napędu elektrycznego 16E 8 4
2. Metody komputerowe w mechatronice 8 16 3
3. Metody optymalizacji w elektroenergetyce przemysłowej 16 16 4
4. Niezawodność zasilania energią elektryczną 16 8 3
5. Sieci i zabezpieczenia 16E 8 16 6
Razem 72 16 56 20
Przedmioty obieralne 32 4
7. Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych 16 16 4
8. Sterowanie mikroprocesorowe w napędzie elektrycznym 16 16 4
9. Stacje elektroenergetyczne 16 16 4
10. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 16 16 4
11. Materiałoznawstwo elektryczne 16 16 4
12. Instalacje i urządzenia oświetleniowe 16 16 4
13. Metody projektowania systemów oświetleniowych 16 16 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 64 12
1. Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych 16 16 6
2. Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych 16 16 6
3. Energetyka odnawialna 16 16 6
4. Grzejnictwo elektryczne 16 16 6
5. Ekologiczne aspekty w energetyce 16 16 6