Studia I stopnia stacjonarne
 I semestr
 II semestr
 III semestr
 
Przedmioty wspólne Specjalności
Automatyka Elektronika przemysłowa i energoelektronika Komputerowe Systemy Pomiarowe Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
 
 IV semestr  IV semestr  IV semestr  IV semestr  IV semestr
 V semestr  V semestr  V semestr  V semestr  V semestr
 VI semestr  VI semestr  VI semestr  VI semestr  VI semestr
 VII semestr  VII semestr  VII semestr  VII semestr  VII semestr

 

 Studia II stopnia stacjonarne
Przedmioty wspólne Specjalności
Automatyka Elektronika przemysłowa i energoelektronika Komputerowe Systemy Pomiarowe Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej Elektronika i Telekomunikacja (dla studentów po kierunku EiT) Elektroenergetyka
 
 I semestr  I semestr  I semestr  I semestr  I semestr  I semestr  I semestr
 II semestr  II semestr  II semestr  II semestr  II semestr  II semestr  II semestr
 III semestr  III semestr  III semestr  III semestr  III semestr  III semestr  III semestr

 

Studia I stopnia niestacjonarne
 I semestr
 II semestr
 III semestr
 IV semestr
 
Przedmioty wspólne Specjalności
Automatyka Elektronika przemysłowa i energoelektronika Komputerowe Systemy Pomiarowe Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
 
 V semestr  V semestr  V semestr  V semestr  V semestr
 VI semestr  VI semestr  VI semestr  VI semestr  VI semestr
 VII semestr  VII semestr  VII semestr  VII semestr  VII semestr
 VIII semestr  VIII semestr  VIII semestr  VIII semestr  VIII semestr

 

 Studia II stopnia niestacjonarne
Przedmioty wspólne Specjalności
Automatyka Elektronika przemysłowa i energoelektronika Komputerowe Systemy Pomiarowe Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej
 
 I semestr  I semestr  I semestr  I semestr  I semestr
 II semestr  II semestr  II semestr  II semestr  II semestr
 III semestr  III semestr  III semestr  III semestr  III semestr
 IV semestr