Elektronika i Telekomunikacja
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Przedmioty humanistyczne 1 30       1
2. Matematyka 1 30E 30     6
3. Fizyka 1 15 30     4
4. Metodyka i technika programowania 15   15   3
5. Obwody i sygnały 30E 30     4
6. Technika obliczeniowa i symulacja 15   30   4
7. Podstawy metrologii 30   30   3
8. Elementy elektroniczne 30E   15   3
9. Technologie informacyjne 15   15   2
10. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 15       1
11. Akademickie dobre wychowanie 1 5       0
 
Razem 230 90 105 0 31
425  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy normalizacji 8/sem.      
2. Przedmioty humanistyczne 2 30       2
3. Matematyka 2 30E 30     6
4. Fizyka 2 15E 15 15   4
5. Teoria pola elektromagnetycznego 15       2
6. Programowanie w języku C/C++ 30   30   4
7. Optoelektronika 1 30       2
8. Analogowe układy elektroniczne 1 30E 30     4
9. Układy cyfrowe 1 30 15     2
10. Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń 15   15   2
11. Anteny i propagacja fal 15 15     2
12. Circuits and Signal (w jęz. angielskim) 30W, 15Ćw zajęcia fakultatywne
 
Razem 240 105 60   30
405 + 8/sem.  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy   30     1
2. Matematyka 3 15E 15     4
3. Optoelektronika 2     30   2
4. Analogowe układy elektroniczne 2     30   2
5. Układy cyfrowe 2     30   3
6. Układy Logiki Programowalnej 1 30       2
7. Mikroprocesorowe systemy wbudowane 1 30E       2
8. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 1 30E       3
9. Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów 1 30       2
10. Podstawy telekomunikacji 30  30     5
11. Systemy kodowe 1 30E       3
12. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15       1
 
Razem 210 75 90 0 30
375  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   30     1
2. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 1     30    2
3. Mikroprocesorowe systemy wbudowane 2     30   3
4. Podstawy techniki światłowodowej 1 30E       3
5. Układy Logiki Programowalnej 2     30   3
6. Projektowanie układów elektronicznych (CAD) 15   30   4
7. Techniki bardzo wysokiej częstotliwości 30  15     3
8. Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów 2     30   2
9. Systemy kodowe 2     30   2
10 Systemy i sieci telekomunikacyjne 30E   30    5
11. Ochrona własności intelektualnej 15       1
12. Architektura i systemy operacyjne komputerów 1 30       1
13. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie         4
 
Razem 150 45 210 0 34
405  

 

Specjalność: Aparatura elektroniczna w telekomunikacji

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1   30     1
2. Język obcy 3   30     1
3. Podstawy techniki światłowodowej 2     30   2
4. Projektowanie pakietów elektronicznych 30E      30 5
5. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2 30E    30   5
6. Sieci komórkowe 30E       3
7. Architektura i systemy operacyjne komputerów 2     15   1
  Przedmioty specjalnościowe          
8. Układy Elektroniczne w Telekomunikacji 30   30   4
9. Podstawy sensoryki 15   30   4
10. Regulatory elektroniczne 15   15 15 4
 
Razem 150 60 150 45 30
405  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   30     1
2. Język angielski 4   30E     2
3. Sieci bezprzewodowe 15E       2
4. Projektowanie urządzeń elektronicznych 15E     30 4
5. Akademickie dobre wychowanie 2 15       1
  Przedmioty specjalnościowe  
6. Mikrokontrolery w telekomunikacji 30     30 4
7. Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych 30   30   4
8. Cyfrowe systemy pomiarowe 30   30   4
9. Teoria filtrów 30   30   4
10. Procesory sygnałowe w telekomunikacji 30   15 15 5
 
Razem 195 60 105 75 31
435  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracownia inżynierska.       30 5
2. Projekt inżynierski         15
  Przedmioty specjalnościowe          
3. Podstawy kompresji danych 30   30   5
4. Projektowanie aplikacji DSP 30   30   5
 
Razem 60 0 60 30 30

 

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1   30     1
2. Język obcy 3   30     1
3. Podstawy techniki światłowodowej 2     30   2
4. Projektowanie pakietów elektronicznych 30E   30    5
5. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2 30E    30   5
6. Sieci komórkowe 30E       3
7. Architektura i systemy operacyjne komputerów 2     15   1
  Przedmioty specjalnościowe          
8. Sieci komputerowe 30   30   4
9. Przetwarzanie A/C 15   30   4
10. Sieci zintegrowane 15   30   4
 
Razem 150 60 195   30
405  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   30     1
2. Język obcy 4   30E     2
3. Techniki bezprzewodowe 15E       2
4. Projektowanie urządzeń elektronicznych 15E   30   4
  Przedmioty specjalnościowe          
5. Sieci teleinformatyczne 30   30   4
6. Podstawy grafiki komputerowej 30   30   4
7. Telekomunikacja optyczna 30   30   4
8. Cyfrowe sieci teletransmisyjne 30   30   4
9. Techniki audiowizyjne 30     30 5
10. Akademickie dobre wychowanie 2 15       1
 
Razem 195 60 150 30 31
435  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracownia inżynierska.       30 5
2. Projekt inżynierski         15
  Przedmioty specjalnościowe          
3. Sieci IP 30   30   5
4. Technologie internetowe 30   30   5
 
Razem 60 0 60 30 30
150  

 

Specjalność: Elektronika medyczna

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1   30     1
2. Język obcy 3   30     1
3. Podstawy techniki światłowodowej 2     30   2
4. Projektowanie pakietów elektronicznych 30E     30 5
5. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2 30E   30   5
6. Sieci komórkowe 30E       3
7. Architektura i systemy operacyjne komputerów 2     15   1
  Przedmioty specjalnościowe          
8. Fizyka medyczna 30       3
9. Propedeutyka nauk medycznych 15       2
10. Miernictwo elektromedyczne 15   30   3
11. Analiza i przetwarzanie sygnałów biologicznych 30   30   4
 
Razem 180 60 135 30 30
405  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   30     1
2. Język obcy 4   30E     2
3. Sieci bezprzewodowe 15E       2
4. Projektowanie urządzeń elektronicznych 15E     30 4
5. Akademickie dobre wychowanie 2 15       1
  Przedmioty specjalnościowe          
6. Techniki obrazowania medycznego 30   30   4
7. Przetwarzanie obrazów medycznych 30   30   4
8. Podstawy fizjologii i anatomii człowieka 15       2
9. Elektroniczna aparatura medyczna 1 30   30 15 4
10. Robotyka w medycynie 15   15   2
11. Medyczne systemy informacyjne 15     15 2
12. Kompatybilność elektromagnetyczna 15   15   2
 
Razem 195 60 120 60 31
435  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracownia inżynierska.       30 5
2. Projekt inżynierski         15
  Przedmioty specjalnościowe          
3. Nowoczesne techniki diagnozowania 30     30 5
4. Elektroniczna aparatura medyczna 2 15   30   4
5. Prawne i etyczne aspekty inżynierii medycznej 15       1
 
Razem 60 0 30 60 30
150