studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2010/2011

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Technologie informacyjne 15   15   2
2. Matematyka 1 30E 30     6
3. Fizyka 1 15 30     4
4. Obwody i sygnały 1 30E 30     5
5. Technika obliczeniowa i symulacja 15   30   4
 
Razem 105 90 45   21
240  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 1 18       1
2. Matematyka 2 30E 30     6
3. Fizyka 2 15E 15 15   4
4. Metodyka i technika programowania 15   15   3
5. Elementy elektroniczne 16   8   3
6. Podstawy metrologii 16   16   3
7. Akademickie dobre wychowanie 3       0
 
Razem 113 45 54   20
212  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Matematyka 3 15E 15     4
2. Język obcy 1   18     1
3. Przedmiot humanistyczny 2 18       2
4. Programowanie w jęz. C/C++ 16   16   4
5. Teoria pola elektromagnetycznego 15       2
6. Anteny i propagacja fal 8 8     2
7. Analogowe układy elektroniczne 16E 16     4
8. Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń 8   8   2
 
Razem 96 57 24   21
177  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   18     1
2. Układy cyfrowe 16 8     3
3. Analogowe układy elektroniczne     16   2
4. Mikroprocesorowe systemy wbudowane 16E   16   5
5. Układy logiki programowalnej 1 16       2
6. Systemy kodowe 1 16       3
7. Podstawy telekomunikacji 16E   16   5
8. Optoelektronika 16   16   4
9. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9       1
10. Ochrona własności intelektualnej 9       1
 
Razem 114 24 64   27
202  

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 3   18     3
2. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 16       2
3. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 1 16E   16   5
4. Podstawy techniki światłowodowej 1 16       3
5. Układy logiki programowalnej 2     16   3
6. Projektowanie układów elektronicznych (CAD) 8   16   3
7. Systemy kodowe 2     16   2
8. Systemy i sieci telekomunikacyjne 16 16     5
9. Układy cyfrowe     16   2
10 Sieci komórkowe 16E       3
 
Razem 88 34 80   31
202  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4   18E     2
2. Techniki bardzo wysokiej częstotliwości 16 8     4
3. Telekomunikacja analogowa i cyfrowa 2 16E   16   5
4. Podstawy techniki światłowodowej 2     16   2
5. Projektowanie pakietów elektronicznych 16     16 6
6. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów     16   2
7. Sieci bezprzewodowe 8       2
8. Architektura i systemy operacyjne komputerów 16   8   3
9. Projektowanie urządzeń elektronicznych 8     16 4
 
Razem 80 26 56 32 30
194  

 

Specjalność: Aparatura elektroniczna w telekomunikacji

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy elektroniczne w telekomunikacji 16E   16   4
2. Podstawy sensoryki 8   16   4
3. Regulatory elektroniczne 8   8 8 4
4. Teoria filtrów 16E   16   4
5. Procesory sygnałowe w telekomunikacji 16   8 8 4
6. Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych 16   16   4
7. Cyfrowe systemy pomiarowe 16   16   4
8. Akademickie dobre wychowanie 10       1
 
Razem 106   96 16 29
218  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Mikrokontrolery w telekomunikacji 16     16 4
2. Podstawy kompresji danych 16   16   4
3. Projektowanie aplikacji DSP 16   16   4
4. Pracownia inżynierska       30 5
5. Projekt inżynierski         15
 
Razem 48   32 46 32
126  

 

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Sieci komputerowe 16   16   4
2. Przetwarzanie A/C 8   16   4
3. Sieci zintegrowane 8   16   4
4. Sieci teleinformatyczne 16E   16   4
5. Podstawy grafiki komputerowej 16   16   4
6. Telekomunikacja optyczna 16E   16   4
7. Cyfrowe sieci teletransmisyjne 16   16   4
8. Akademickie dobre wychowanie 10       1
 
Razem 106   112   29
218  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Techniki audiowizualne 16     16 4
2. Sieci IP 16   16   4
3. Technologie internetowe 16   16   4
4. Pracownia inżynierska       30 5
5. Projekt inżynierski         15
 
Razem 48   32 46 32
126  

 

Specjalność: Aparatura medyczna

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Fizyka medyczna 16       3
2. Propedeutyka nauk medycznych 8       2
3. Miernictwo elektromedyczne 8   16   3
4. Analiza i przetwarzanie sygnałów biologicznych 16E   16   4
5. Techniki obrazowania medycznego 16   16   4
6. Przetwarzanie obrazów medycznych 16E   16   4
7. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 8       2
8. Elektroniczna aparatura medyczna 1 16   16 8 4
9. Robotyka w medycynie 8   8   2
10. Akademickie dobre wychowanie 10       1
 
Razem 122   88 8 29
218  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Medyczne systemy informacyjne 8     8 2
2. Kompatybilność elektromagnetyczna 8   8   2
3. Nowoczesne techniki diagnozowania 16     16 4
4. Elektroniczna aparatura medyczna 2 8   16   3
5. Prawne i etyczne aspekty inżynierii medycznej 8       1
4. Pracownia inżynierska       30 5
5. Projekt inżynierski         15
 
Razem 48   24 54 32
126