DreamSpark – Informacje

Logowanie do systemu DreamSpark

O programie…

DreamSpark (dawniej MSDN – Microsoft Developer Network – Academic Alliance) jest to program firmy Microsoft skierowany do studentów oraz pracowników jednostek naukowo-badawczych wyższych uczelni. Beneficjenci programu (studenci, pracownicy) mogą korzystać nieodpłatnie z wybranych wersji oprogramowania firmy Microsoft, m.in.: systemów operacyjnych, serwerów relacyjnych baz danych, czy kompilatorów języka Basic, C/C++, C#. Oprogramowanie jest udostępniane w ramach indywidualnych kont użytkowników, rejestrowanych za pośrednictwem administratora wydziałowego.

Wybrane warunki korzystania z oprogramowania DreamSpark(*):

 • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, dotyczących zajęć dydaktycznych lub prac naukowo-badawczych,
 • pracownicy techniczni lub naukowo – dydaktyczni mogą instalować oprogramowanie na komputerach należących do jednostki naukowej uczestniczącej w programie DreamSpark (m.in. w laboratoriach) lub na komputerach osobistych (m.in. w domu, na laptopach),
 • studenci mogą instalować oprogramowanie na komputerach osobistych (m.in. w domu, w akademiku, na laptopach),
 • oprogramowanie nie może być wykorzystywane do tworzenia infrastruktury informatycznej jednostki naukowo-badawczej (m.in. na potrzeby administracji, w dziekanacie, w bibliotece, na serwerach WWW jednostki),
 • wraz z ustaniem zależności pomiędzy użytkownikiem programu DreamSpark, a jednostką naukową uczestniczącą w programie (m.in. ustanie stosunku pracy, ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów) użytkownik traci prawo do uaktualniania zainstalowanego oprogramowania, zachowując jednakże prawa do jego dalszego wykorzystywania w celach niekomercyjnych.

*Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie programu DreamSpark.

Regulamin uczestnictwa w programie DreamSpark:

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest: 
  1. status studenta lub pracownika (technicznego lub naukowo-dydaktycznego) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechniki Świętokrzyskiej,
  2. posiadanie konta e-mail w domenie:  
   • student.tu.kielce.pl” w przypadku studenta,
   • eden.tu.kielce.pl” w przypadku pracownika,
    (informacje dotyczące procedur rejestracji kont w wyżej wymienionych domenach są dostępne na stronie http://komputer.tu.kielce.pl i http://student.tu.kielce.pl)
  3. zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej DreamSpark, jak również innych uregulowań wynikających z udziału w programie DreamSpark.
 2. Podstawą zarejestrowania uczestnika w programie jest „Wniosek o przystąpienie do programu MSDN AA”. Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej (z konta e-mail wymienionego we wniosku i założonego w odpowiedniej domenie – patrz pkt. 1b) na adres administratora programu oraz wydrukowany dostarczyć do pok. 431D lub 114DH.
 3. Uczestnik zostanie wyrejestrowany z programu jeżeli nie będzie spełniał wszystkich warunków wymienionych w punkcie 1.

Instalowanie oprogramowania:

 • oprogramowanie DreamSpark udostępniane jest wyłącznie drogą elektroniczną w ramach indywidualnych kont użytkowników,
 • użytkownicy DreamSpark we własnym zakresie pobierają oprogramowanie w formie obrazów ISO (obraz ISO może być nagrany bezpośrednio na nośnik instalacyjny CD/DVD),
 • pobranie obrazu ISO jest możliwe po zaakceptowaniu odpowiedniej umowy licencyjnej,
 • razem z obrazem ISO system DreamSpark udostępnia informacje o numerze seryjnym, wymaganym podczas instalacji oprogramowania; numer ten jednoznacznie identyfikuje użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim,
 • pobrane oprogramowanie może być instalowane na komputerach będących własnością użytkownika lub – w przypadku pracowników WEAiI PŚk – na komputerach służbowych wykorzystywanych wyłącznie przez użytkownika,
 • oprogramowanie pobrane w ramach indywidualnego konta użytkownika systemu DreamSpark nie może być instalowane na komputerach umieszczonych w pracowniach laboratoryjnych – w szczególności wykorzystywanych do zajęć laboratoryjnych,
 • w celu zainstalowania oprogramowania w pracowniach laboratoryjnych należy dostarczyć administratorowi programu DreamSpark wydrukowaną wersję „Wniosku o wydanie licencji oprogramowania” (patrz Dokumenty do pobrania poniżej),
 • administrator programu DreamSpark nie udostępnia obrazów ISO i nie wypożycza nośników instalacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przystąpienie do programu DreamSpark: plik doc, plik pdf.

Wniosek o wydanie licencji oprogramowania w wersji laboratoryjnej:

plik doc, plik pdf.

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej na adres administratora programu oraz wydrukowany dostarczyć do pok. 431D. Informacja o zarejestrowaniu konta w systemie DreamSpark zostanie wysłana automatycznie na adres e-mail podany we wniosku. Proszę zwrócić uwagę na ustawienia filtrów anty-spamowych – e-maile wysyłane automatycznie często są kwalifikowane jako tzw. spam i odrzucane.

Strony WWW dotyczące programu:

Strona główna programu DreamSpark: https://www.dreamspark.com

Forum dyskusyjne dla programistów: http://www.codeguru.pl

Administratorem programu DreamSpark na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej jest dr hab. inż. Filip Rudziński (pok. 431D, tel. (041) 34 24 190).