Uroczystość wręczenia dyplomów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w roku akad. 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki odbędzie się 15 czerwca 2018 (piątek) o godz. 17ºº w Auli 117 B.

Absolwenci WEAiI proszeni są o potwierdzenie udziału w uroczystości w Dziekanacie do dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) nr tel. 41 34 24 128.

Antoni Różowicz

Dziekan