Nauczyciele języka angielskiego

St. Wykładowcy bud. pok. tel./fax email
mgr Hanna Ciosek ico_bud_d_30px.png 3.15 ico_tel_30px 41 34-24-234 ico_mail_30px hciosek@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek 9.15; środa 13.10 – 13.55

 

Lektorzy bud. pok. tel./fax email
mgr Agnieszka Janowska ico_bud_d_30px.png 3.15 ico_tel_30px 41 34-24-234 ico_mail_30px
Konsultacje: poniedziałek 13.10 – 13.55; czwartek 13.10 – 13.55