Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
Skład Rady  Wydziału
kadencja 2016-2020

Dziekan

1. Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

Prodziekani

2. Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk
3. Dr inż. Andrzej Stobiecki
4. Dr inż. Dorota Wiraszka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

5. Dr hab. inż. Jerzy  Augustyn, prof. PŚk
6. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
7. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak
8. Prof. dr hab. inż. Marian  Gorzałczany
9. Prof. dr hab.  Aleksander Jastriebow
10. Dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. Pśk
11. Dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
12. Dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek
13. Prof. dr hab. inż. Volodymyr Ovsyak
14. Dr hab. inż. Grzegorz Radomski
15. Dr hab. inż. Jan Staszak
16. Dr hab. Małgorzata  Suchańska, prof. PŚk
17. Dr hab. inż. Zbigniew  Szcześniak, prof. PŚk
18. Prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik
19. Dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

20. Dr inż. Mariusz Ginter
21. Dr inż. Mirosław Płaza

Pracownicy nie będący nauczycielami

22. Mgr Małgorzata Bernatek

Studenci i doktoranci

23. Anna Kulik
24. Bartłomiej Pyk
26. Mateusz Rogacki
27. Mateusz Rudnicki
28. Marek Sęk
29. Mgr inż. Tomasz Bekier (doktorant)