Informatyka
studia stacjonarne I stopnia

obowiazujacy od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 1 2 1
2. Analiza matematyczna i algebra 2E 2 5
3. Fizyka 1 1 1 4
4. Podstawy elektroniki 2 1 4
5. Wstęp do informatyki 2E 1 5
6. Podstawy programowania 1 2 2 5
7. Uklady arytmetyczno – logiczne 2E 1 1 6
8. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 1 1
9. Akademickie dobre wychowanie 1 5h 0
Razem 14+5h 4 6 31
24+5h

Lp. Przedmioty Semestr II
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy normalizacji 8/sem.
2. Metody probabilistyczne i statystyka 2E 2 5
3. Podstawy programowania 2 2 2 1 6
4. Programowanie w jezyku C 1 2 1 4
5. Algorytmy i struktury danych 2E 2 1 6
6. Architektura systemów komputerowych 1 2E 2 5
7. Miernictwo cyfrowe 2 1 4
Razem 12 4 6 2 30
24 + 8/sem.

Lp. Przedmioty Semestr III
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Jezyk obcy 1 2 1
2. Matematyka dyskretna 2E 2 6
3. Systemy dynamiczne 1 1 3
4. Programowanie w języku C 2 1 2 1 5
5. Architektura systemów komputerowych 2 2E 1 5
6. Systemy operacyjne 1 2 2 5
7. Bazy danych 1 2E 2 5
Razem 10 4 7 2 30
23

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2 2 1
2. Ochrona wlasnosci intelektualnej 1 1
3. Sieci komputerowe 2E 2 6
4. Programowanie obiektowe (Java) 2 2 2 7
5. Systemy operacyjne 2 2E 2 5
6. Systemy inteligentne 1 2E 1 5
7. Bazy danych 2 2 1 1 5
8. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie 4
Razem 11 3 7 3 34
24

Lp. Przedmioty Semestr V
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1 2 1
2. Język obcy 3 2 1
3. Projektowanie aplikacji internetowych 1 2 1 4
4. Metody obliczeniowe 2E 2 5
5. Systemy inteligentne 2 2 3
6. Programowanie współbieżne 2 2 5
Razem 6 4 5 2 19
17

 

Specjalność:     Systemy informacyjne

Lp. Przedmioty Semestr V
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Grafika komputerowa 2E 2 1 5
2. Podstawy inzynierii programowania 2E 2 1 6
Razem 4 4 2 11
10

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 2 1
2. Język obcy 4 2E 3
3. Projektowanie Aplikacji Internetowych 2 1E 2 4
4. Inżynieria systemow informacyjnych 2E 1 1 5
5. Informatyczne systemy zarządzania 2 2 4
6. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 2 2 4
7. Przedmioty obieralne 1:

2 2 5
8. Projekt zespolowy   3 4
9. Akademickie dobre wychowanie 1 1
Razem 10 6 5 6 31
27

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2  2 2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1
3. Przedmioty obieralne 2:

2 1 2 7
4. Pracownia inzynierska 2 5
5. Projekt inzynierski 15
Razem 5 1 4 30
10

 

Specjalnosć:    Grafika komputerowa

Plan uwzglednia decyzje Rady Wydzialu z 18.05.2011r. Obowiazuje od roku akademickiego 2011/12.

Lp. Przedmioty Semestr V
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy grafiki komputerowej 2E 2 1 5
2. Inzynieria programowania 2E 2 1 6
Razem 4 4 2 11
10

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2 2 1
2. Jezyk obcy 4 2E 3
3. Algorytmy grafiki komputerowej 2 1 4
4. Cyfrowe przetwarzanie sygnalow 2 2 4
5. Architektury procesorow graficznych 2E 1 5
6. Programowanie grafiki komputerowej 2E 2 1 5
7. Przedmioty obieralne 1:

2 2 4
8. Projekt zespolowy 3 4
9. Akademickie dobre wychowanie 1 1
Razem 11 4 6 6 31
27

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wyklady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2 2 2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 1
3. Przedmioty obieralne 2:

2 1 2 7
4. Pracownia inzynierska 2 5
5. Projekt inzynierski 15
Razem 5 1 4 30
10