Informatyka
studia niestacjonarne II stopnia
specjalność Systemy informacyjne
 
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Badania operacyjne w informatyce 18 18     4
2. Programowanie systemów rozproszonych 18E   9 9 5
3. Programowanie usług sieciowych 18   18   4
4. Projektowanie systemów wbudowanych 18E   9 9 5
5. Przedmiot humanistyczny 9       1
6. Zarządzanie własnością intelektualną 9       1
 
RAZEM 90 18 36 18 20
162  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mobilne 18E     18 5
2. Inteligentne usługi informacyjne 18E     18 5
3. Modelowanie i analiza systemów informatycznych 18   9 9 4
4. Technologie obiektowe 18     18 4
5. Język angielski specjalistyczny   18     2
 
RAZEM 72 18 9 63 20
162  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 1 ** 18 18 4
2. Przedmiot obieralny 2 ** 18 18 4
3. Przedmiot obieralny 3 ** 18 18 4
4. Przedmiot obieralny 4 ** 18 18 4
5. Przedmiot obieralny 5 ** 18 18 4
 
Suma 90 90 20
RAZEM 180  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 6 ** 18 18 4
2. Przedmiot obieralny 7 ** 18 18 4
3. Seminarium dyplomowe       30 2
4. Praca dyplomowa         20
 
Suma 36   36 30 30
102  

** Przedmiot obieralny z listy przedmiotów

 

Lp. Przedmioty Zestawienie przedmiotów obieralnych
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Statystyka w informatyce 1 18     18 4
2. Hurtownie danych 18     18 4
3. Systemy multimedialne 18   9 9 4
4. Statystyka w informatyce 2 18     18 4
5. Niezawodność systemów komputerowych 18     18 4
6. Złożone struktury danych 18   9 9 4
7. Obliczenia naturalne 18     18 4
8. Automaty, gramatyki i techniki translacji 18     18 4
9. Kosynteza systemów heterogenicznych 18     18 4
10. Modelowanie dynamiczne procesów biznesowych 18     18 4
11. Symulacja komputerowa 18     18 4
12. Systemy odporne na błędy 18   9 9 4
13. Analiza i wizualizacja danych 18     18 4
14. Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne 18     18 4
15. Matlab – zastosowania 18   9 9 4
16. Statystyka w informatyce 3 18     18 4
17. Niezawodność oprogramowania 18   18   4
18. Procesory sygnałowe 18   9 9 4

*** Studenci wybierają przedmiot/przedmioty w wymiarze minimum 30 godzin