studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Analiza matematyczna i algebra 30E 30     5
2. Fizyka 15 15 15   5
3. Podstawy elektroniki 16   8   5
4. Wstęp do informatyki 16   8   4
5. Układy arytmetyczno – logiczne 16E 8 8   5
 
Razem 93 53 39   24
  185  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Metody probabilistyczne i statystyka 30E 30     5
2. Podstawy programowania 1 16   16   5
3. Programowanie w języku C 1 16   8   3
4. Algorytmy i struktury danych 18E 18   9 6
5. Architektura systemów komputerowych 1 16   16   5
6. Akademickie dobre wychowanie 3       0
 
Razem 99 48 40 9 24
  196  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1   18     1
2. Matematyka dyskretna 30E 30     5
3. Podstawy programowania 2 16   16 8 6
4. Programowanie w języku C 2 8   16 5
5. Architektura systemów komputerowych 2 16E     8 5
6. Miernictwo cyfrowe 16   8   4
 
Razem 86 48 40 24 26
  198  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   18     1
2. Ochrona własności intelektualnych 9       1
3. Systemy dynamiczne 8     3
4. Programowanie obiektowe (Java) 16   16 16 7
5. Systemy inteligentne 1 18E  9     4
6. Systemy operacyjne 1 16   16   5
7. Bazy danych 1 18E   18   6
8. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie         4
 
Razem 85 27 58 16 31
  186  

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 1 18       1
2. Język obcy 3   18     1
3. Sieci komputerowe 16E   16   6
4. Systemy inteligentne 2       16 4
5. Systemy operacyjne 2 16E   16   6
6. Bazy danych 2 16   8 8 5
7. Wychowanie fizyczne   18     1
 
Razem 66 36 40 24 23+1
  148+18  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4   18E     3
2. Projektowanie aplikacji internetowych 1 16   8   4
3. Grafika komputerowa 18   18 9 6
4. Metody obliczeniowe 16   16   5
5. Programowanie współbieżne 16   16   5
6. Inżynieria programowania 18E   18 9 6
7. Wychowanie fizyczne   18     1
 
Razem 84 36 76 18 29+1
  196+18  

 

Specjalność: Systemy informacyjne

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 18       2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9       1
3. Projekt zespołowy       32 5
4. Projektowanie aplikacji internetowych 2 8     16 4
5. Inżynieria systemów informacyjnych  16E   8 8 5
6. Informatyczne systemy zarządzania 16   16   4
7. Modelowanie i analiza procesów biznesowych 16E  16     4
8. Akademickie dobre wychowanie 10       1
9.

Przedmioty obieralne 1:

16   16   5
 
Razem 99+10 16 40 56 30
  211+10  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1.

Przedmioty obieralne 2:

18   9 18  7
2. Pracownia inżynierska       30 5
3. Projekt inżynierski         15
 
Razem 18   9 48 27
  75  

 

Specjalność:    Grafika komputerowa

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 2 18       2
2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 9       1
3. Projekt zespołowy       32  4
4. Algorytmy grafiki komputerowej 16     8 4
5. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 16   16   5
6. Architektury procesorów graficznych 16E     8 4
7. Programowanie grafiki komputerowej 16E   16 8 5
8. Akademickie dobre wychowanie 10       1
9.

Przedmioty obieralne 1:

16   16   5
 
Razem 107+10   48 56 30+1
  211+10  

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1.

Przedmioty obieralne 2:

18   9 18 7
2. Pracownia inżynierska       30 5
3. Projekt inżynierski         15
 
Razem 18   9 48 27
  75