Energetyka
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot humanistyczny 30       2
2. Technologie informacyjne 15   15   2
3. Matematyka 1 30E 30     5
4. Fizyka 30E 15 15   5
5. Chemia 15 15     2
6. Geometria i grafika inżynierska 15     15 2
7. Mechanika techniczna 15 15     2
8. Elektrotechnika 1 30E 30 0   5
9. Elektronika 30   15   4
10 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 15       1
11. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 15       1
12. Akademickie dobre wychowanie 1 5       0
 
Suma 245 105 45 15 31
410  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektrotechnika 2 15   30   2
2. Podstawy normalizacji 4       0
3. Matematyka 2 30E 30     5
4. Podstawy automatyki 30 15 15    4
5. Podstawy projektowania 30     15  3
6. Materiałoznawstwo 30   30   4
7. Gospodarka energetyczna 30 15     3
8. Maszyny elektryczne 30E   30   5
9. Termodynamika techniczna 15 15     2
10 Mechanika płynów 15 15     2
 
Suma 229 90 90 15 30
424  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1   30     2
2. Technologia maszyn energetycznych 45 15     5
3. Energetyka odnawialna i ochrona środowiska 30E 30     5
4. Podstawy procesów konwersji energii 15 15     2
5. Energoelektronika 45E   30   6
6. Maszyny elektryczne w energetyce 30 15 15   5
7. Instalacje elektryczne 30     30 5
 
Suma 195 105 45 30 30
375  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   30     2
2. Ochrona własności intelektualnej 15       1
3. Przesyłanie energii elektrycznej 30E 15 30   6
4. Podstawy metrologii 30 15 30   5
5. Technika wysokich napięć 30   30   5
6. Modelowanie i symulacja komputerowa 30   30   5
7. Gospodarka elektroenergetyczna 30E 15 30   6
 
Suma 165 75 150 0 30
390  

 

Specjalność: Energetyka Odnawialna i Elektroenergetyka

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 3   30     2
2. Wychowanie fizyczne 1   30     1
3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30   30   5
4. Instalacje i technika oświetleniowa 30   30 30 6
5. Urządzenia w elektroenergetyce 45E 15 30   7
6. Niezawodność w energetyce 30 15     3
7. Odnawialne źródła energii 30E   30   5
8. Energetyka geotermalna i pompy ciepła 30       2
 
Suma 195 90 120 30 31
435  

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4   30E     2
2. Wychowanie fizyczne 2   30     1
3. Eksploatacja urządzeń i instalacji 30 15     3
4. Zarządzanie w przedsiębiorstwach energetycznych 15       1
5. Miernictwo energetyczne 30E   30   5
6. Audyt energetyczny 30E     30 4
7. Gospodarka skojarzona 30 15     3
8. Jakość energii elektrycznej 30   30   4
9. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 30     30 4
10. Praktyka inżynierska (min. 4 tygodnie), po III roku         4
11. Przedmiot obieralny w jęz. angielskim 30        
12. Akademickie dobre wychowanie 2 15       1
 
Suma 240 90 60 60 32
450  

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracowania inżynierska       30 5
2. Praca dyplomowa         15
3. Elektrownie konwencjonalne 30 30     5
4. Przedmiot obieralny 30   30   5
 
SUMA 60 30 30 30 30
150  
Przedmioty obieralne (jeden do wyboru)
4_1 Systemy pomiarowe 2   2   5
4_2 Metody numeryczne 2   2   5
4_3 Sterowniki programowalne 2   2   5
4_4 Przekształtniki energoelektroniczne wspomagające energetykę odnawialną 2   2   5