studia stacjonarne II stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język angielski specjalistyczny   30     2
2. Przedmiot w języku angielskim* 30       4
3. Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 15   15   2
4. Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 15 15     2
5. Metody numeryczne w technice 15   15   2
6. Przedmiot humanistyczny 15       1
7. Zarządzanie własnością intelektualną 15       1
8. Wychowanie fizyczne   15     1
 
Razem 105 45+15 30   15
Przedmioty specjalnościowe 210+15 16
Razem 390+15 31

*Przedmiot do wyboru z listy przedmiotów w języku angielskim dla danego kierunku i stopnia na WEAiI, liczba punktów ECTS zgodna z przedmiotem

 

Lp. Przedmioty Przedmiot do wyboru w języku angielskim*
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Ciosk Katarzyna Electromagnetic Field Theory 30     4
2 Ciosmak Józef Analog to digital and digital to analog processing 30     4
3 Ciosmak Józef Analog to digital and digital to analog processing   30   4
4 Pawlak Andrzej Technology development, management & valuation 15     2
5 Sikora Aleksandra Assembly programming 15   15 4
6 Łukawski Grzegorz Programming in C 30     4
7 Janowska Agnieszka Aspects of life in Great Britain 30     4

*Studenci wybierają przedmiot/przedmioty w wymiarze minimum 30 godzin

 

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia teorii obwodów 30 30     4
2. Przedmiot HES 1 15 15     2
3. Przedmiot HES 2 15 15     2
4. Przedmioty specjalnościowe 225 18
5. Przedmiot obieralny 1 30 30 4
6. Przedmiot obieralny 2 30 30 4
 
Razem 465 34

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektromechaniczne systemy napędowe 15   15   2
2. Seminarium dyplomowe       30 2
3. Praca dyplomowa         20
4. Przedmiot obieralny 3 15   30   3
5. Przedmiot obieralny 4 15   30   3
Razem 150 30

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Semestr: I
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 30E 15 30   6
2. Programowanie procesorów sygnałowych 30   30 15 5
3. Komputerowe wspomaganie projektowania w układach sterowania 30E   30   5
 
Razem 90 15 90 15 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Metody estymacji parametrów i sygnałów 30E   30 15 6
2. Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania 30E   30   5
3. Podstawy niezawodności 30E 15     3
4. Elastyczne systemy produkcji 30       2
5. Przemysłowe sieci komputerowe 15   15   2
 
Razem 135 15 75 15 18
  Przedmioty obieralne (3 do wyboru) 180 12
1. Metody sztucznej inteligencji 30   30   4
2. Mikrokontrolery 30   30   4
3. Sieci komputerowe 30   30   4
4. Bazy danych – zastosowania internetowe 30   30   4
5. Sterowanie mikrokomputerowe w napędzie elektrycznym 30   30   4
SUMA 405 30

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Automatyka wybranych procesów i urządzeń 15   30   3
2. Komputerowe systemy zarządzania 15   30   3
3. System LabView 15   30   3
4. Badania operacyjne 15   30   3
5. Aplikacje Internetowe 15   30   3
6. Zastosowanie hurtowni danych 15   30   3

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1 Teoria przekształtników – wybrane zagadnienia 30E     30 5
2. Automatyka napędu elektrycznego 30E   30   5
3. Budowa i dynamika pojazdów 30     30 4
4. Elementy wykonawcze w technice motoryzacyjnej 30       1
5. Laboratorium problemowe     30   1
 
Razem 120   60 60 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Automatyka napędu elektrycznego 15     30
2. Procesory sygnałowe 30E   30  
3. Sterowniki PLC 30E     30
4. Technika światłowodowa 30E   30  
 
Razem 105   60 60
  Przedmioty obieralne (3 do wyboru) 180
1. Układy automatyki w pojazdach samochodowych 30   30  
2. Technika komputerowa w pojazdach samochodowych 30     30
3. Maszyny elektryczne specjalne 30   30  
4. Grzejnictwo i technika oświetleniowa 30   30  
5. Diagnostyka pojazdowa 30   30  
6. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 15   15 30
SUMA 405

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 90 6
1. Aspekty ekologiczne transportu samochodowego 15       1
2. Projektowanie komputerowe układów napędowych 15     15 2
3. Projektowanie komputerowe układów przekształtnikowych 15     15 2
4. Podstawy elektroniki przemysłowej w zastosowaniach medycznych 30       2
5. Systemy certyfikacji w elektrotechnice 30       2
6. Układy logiki programowalnej w zastosowaniach energoelektroniki 30     30 4
7. Elementy wykonawcze i pomiarowe robotyki 30       2
8. Procesy stochastyczne w zastosowaniach technicznych 30       2

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 30E   30   5
2. Światłowodowa technika pomiarowa 15   30   3
3. Procesory sygnałowe 30E     30 5
4. Programowanie obiektowe 15   30   3
 
Razem 90   90 30 16
SUMA 210  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego 30E   15 15 5
2. Procesory pomiarowe 30E     30 5
3. Przetwarzanie i przesyłanie danych pomiarowych 30E     30 5
4. Komputerowe opracowanie wyników pomiarów 15   30   3
 
Razem 105   45 75 18
  Przedmioty obieralne 180 12
1. Wybrane zagadnienia miernictwa 30   15 15 4
2. Układy pomiarowe w medycynie 30   15 15 4
3. Modelowanie matematyczne pól fizycznych 30 30     4

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 90 6
1. Rozproszone systemy pomiarowe 30   30 30 6

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych 30   30   3
2. Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych 30   30   3
3. Elektroenergetyka zakładów przemysłowych 30E     30 5
4. Aparaty elektryczne 30E   30   5
 
Razem 120   90 30 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Modelowanie komputerowe układów elektromechanicznych 30E   30   5
2. Podstawy audytingu energetycznego 30E 30 30   7
3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30E   30 15 6
 
Razem 90 30 90 15 18
Przedmioty obieralne (3 do wyboru) 180 12
1. Zastosowanie układów przekształtnikowych do zasilania maszyn elektrycznych 30   30   4
2. Procesory sygnałowe w układach sterowania maszyn elektrycznych 30   30   4
3. Metody komputerowe w elektroenergetyce 30   30   4
4. Użytkowanie energii elektrycznej 30 30     4
5. Zarządzanie i sterowanie energetycznymi systemami przemysłowymi 30   30   4
6. Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektrycznych 30     30 4
7. Diagnozowanie urządzeń elektrycznych 30   30   4
8. Projektowanie i eksploatacja elektrycznych urządzeń grzejnych 30     30 4
9. Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych 30     30 4
10. Jakość energii elektrycznej 30   30   4

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych 15   30   3
2. Algorytmy i układy sterowania maszyn elektrycznych 15   30   3
3. Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych 15   30   3
4. Systemy CAD w projektowaniu oświetlenia dynamicznego 15     30 3
5. Projektowanie systemów iluminacji obiektów 15     30 3
6. Projektowanie układów energetyki odnawialnej 15     30 3
7. Projektowanie instalacji budynków inteligentnych 15     30 3

 

Specjalność: Elektronika i Telekomunikacja (dla studentów po kierunku EiT)

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy elektrotechniki 30E 15 15   4
2. Urządzenia elektryczne 15E 15 15   4
3. Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji 30   15 15 4
4. Podstawy automatyki 30   15   3
5. Podstawy maszyn elektrycznych 15       1

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Nowoczesne kierunki przetwarzania sygnałów 30E     30 5
2. Projektowanie aplikacji DSP 30E     30 5
3. Podstawy niezawodności 15     15 2
4. Biometria i systemy monitoringu 15     15 2
5. Sieci teleinformatyczne i ich bezpieczeństwo 30E   15   4
6. Przedmiot obieralny 1 30 30 4
7. Przedmiot obieralny 2 30 30 4
8. Przedmiot obieralny 3 30 30 4
Przedmioty obieralne na semestrze II (3 do wyboru) – 12 ECTS
1. Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji 30 30P 4
2. Metody optymalizacji 30 30L 4
3. Programowanie współbieżne 30 30L 4
4. Łączność satelitarna i ruchoma 30 30P 4
5. Systemy czasu rzeczywistego 30 30L 4
6. Sterowniki PLC 30 30L 4
7. Układy optyki zintegrowanej 30 30P 4
8. Projektowanie sieci telekomunikacyjnych 30 30P 4
9. Projektowanie systemów wbudowanych 30 30P 4

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmiot obieralny 4 15 30 3
2. Przedmiot obieralny 5 15 30 3
Przedmioty obieralne na semestrze III (2 do wyboru)
1 Wybrane zagadnienia routingu 15 30L 3
2 Podstawy kryptografii z zastosowaniem w telekomunikacji 15 30L lub P 3
3 Projektowanie systemów antenowych 15 30P 3
4 Sterowanie robotów i systemy wizyjne 15 30P 3
5 System Labview 15 30L 3
6 Układy pomiarowe w medycynie 15 30L 3

 

 

Specjalność:     Elektroenergetyka

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Procesy dynamiczne systemu elektroenergetycznego 15   30   3
2. Technologie energoelektroniczne w energetyce rozproszonej 30E   30   5
3. Elektroenergetyka zakładów przemysłowych 30E     30 5
4. Wybrane zagadnienia automatyki przemysłowej 30   30   3
 
Razem 225 16

 

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami energii 30E     30 5
2. Współpraca energetyki rozproszonej
z systemem elektroenergetycznym
30E 30     5
3. Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych 30E   15 15 5
4. Rozproszone systemy kontrolno-sterujące 15   30   3
 
Razem 225 18
Przedmioty obieralne (3 do wyboru) 180 12
1. Energetyka rozproszona 30 30     4
2. Zasady projektowania technologii energetycznych 30     30 4
3. Ocena efektywności energetycznej 30   30   4
4. Budowa i programowanie sterowników PLC 30   30   4
5. Podstawy programowania sterowników PLC 30   30   4
6. Maszyny elektryczne w elektroenergetyce 30     30 4
7. Metody komputerowe w elektroenergetyce 30   30   4
8. Maszyny elektryczne w energetyce rozproszonej 30   30   4
9. Systemy CAD w projektowaniu maszyn elektrycznych 30     30 4
 
Suma 405 30

 

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne (2 do wyboru) 90 6
1. Rynek energii 30 15     3
2. Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów 30 15     3
3. Praca źródeł energii w systemie elektroenergetycznym 30 15     3
4. Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych 15     30 3
5. Modelowanie maszyn elektrycznych w systemie energetycznym 15   30   3
6. Sterowniki PLC 15   30   3
7. Wybrane zagadnienia miernictwa 15   30   3