Elektrotechnika
studia stacjonarne I stopnia

obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Technologie Informacyjne 1   1   2
2. Przedmioty humanistyczne 1 2       1
3. Matematyka 1 2E 2     5
4. Fizyka 1 1E 1     4
5. Informatyka 1 2   2   5
6. Inżynieria materiałowa 1 1     3
7. Geometria i grafika inżynierska 1     1 3
8. Teoria obwodów 1 2E 2     4
9. Metrologia 1 2 1     3
10. Historia muzyki lub Instrumentoznawstwo 1       1
11. Akademickie dobre wychowanie 1 5h       0
 
Razem 15+5h 7 3 1 31
26+5h  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2 2       2
2. Podstawy normalizacji 8/sem.      
3. Matematyka 2 2E 2     6
4. Fizyka 2 1E 1 1   5
5. Informatyka 2 1   1   3
6. Teoria obwodów 2 2E 2     5
7. Metrologia 2 2   2   3
8. Podstawy elektroniki 1 2 1     2
9. Elektroenergetyka 2 2   1 4
 
Razem 14 8 4 1 30
27  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1   2     1
2. Matematyka 3 2E 1     5
3. Metody numeryczne 1 1     3
4. Teoria obwodów 3 2E   2   5
5. Podstawy elektroniki 2     2   2
6. Podstawy Energoelektroniki 1 2       2
7. Urządzenia elektryczne 2   2   5
8. Podstawy automatyki 2E 1     4
9. Technika Wysokich Napięć 1 2       2
 
Razem 13 5 6   29
  24

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   2     1
2. Ochrona własności intelektualnej 1       1
3. Teoria pola elektromagnetycznego 2E 1     5
4. Maszyny elektryczne 1 2E   2   5
5. Podstawy Energoelektroniki 2     1   1
6. Technika mikroprocesorowa 1 1       1
7. Teoria sterowania 1     3
8. Technika Wysokich Napięć 2     2   2
 
Razem 7 3 6   18
Przedmioty specjalnościowe 10 12
Razem 26 31

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 1   2     1
2. Język obcy 3   2     1
3. Technika mikroprocesorowa 2 1   2   3
4. Maszyny elektryczne 2 1   1   2
5. Napęd elektryczny 2E   1   3
 
Razem 4 4 4   10
Przedmioty specjalnościowe 19 19
Razem 31 29

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wychowanie fizyczne 2   2     1
2. Język obcy 4   2E     2
3. Akademickie dobre wychowanie 2 1       1
 
Razem 1 4     4
Przedmioty specjalnościowe 18 20
Przedmiot obieralny 1 2 2 4
Przedmiot obieralny 2 2 2 4
Praktyka zawodowa – 6 tygodni   6
Razem 31 38

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia  1       1
2. Pracownia Inżynierska       2 6
 
Razem 1     2 7
Przedmiot obieralny 3 2 2 4
Przedmiot obieralny 4 2 2 4
Projekt inżynierski   15
Razem 11 30

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 1 2       2
2. Programowanie komputerów 1 3   2   5
3. Teoria sterowania i systemów 1 2E 1     5
 
Razem 7 1 2   12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 2     2   2
2. Teoria sterowania i systemów 2     2   2
3. Komputerowa symulacja układów dynamicznych 2   2   4
4. Układy elektroniczne automatyki 1 2E       3
5. Programowanie komputerów 2 2   2   3
6. Urządzenia i systemy automatyki 2E   2 1 5
 
Razem 8   10 1 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie procesów sygnałowych 2   2   4
2. Bazy danych 2E   2   5
3. Układy elektroniczne automatyki 2       2 2
4. Napęd elektryczny i automatyka napędu 2E   2   5
5. Podstawy robotyki i mechanizacji 2   1 1 4
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1       1
 
Razem 9   7 3 21
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Sterowniki PLC 2   2   4
2. Komputerowe wspomaganie projektowania 2   1 1 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 2   2   4
2. Metody optymalizacji 2   2   4

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przyrządy półprzewodnikowe 1E     1 3
2. Procesory sygnałowe 1     1 3
3. Maszyny elektryczne specjalne 2   2   4
4. Układy cyfrowe 1 2       2
 
Razem 6   2 2 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy elektroniczne 2E   1   3
2. Energoelektronika 1 2E 1   2 5
3. Układy cyfrowe 2     2   2
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab I 2     2 5
5. Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej 2   1   3
6. Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa 1       1
 
Razem 9 1 4 4 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2 2E 1 2   5
2. Napęd elektryczny     2   2
3. Podstawy automatyki napędu 2E 2   2 7
4. Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie el. 2     2 4
5. Napędy w technice motoryzacyjnej 2       2
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1       1
 
Razem 9 3 4 4 21
  Przedmioty obieralne 8 8
7. Sterowniki PLC w energoelektronice i automatyce napędu 2   1 1 4
8. Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych 2     2 4
9. Teoria sygnałów 2 2     4
10. Teoria sterowania – wybrane zagadnienia 2   2   4
11. Elektroniczne systemy zabezpieczeń 2   2   4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Technika oświetleniowa 2   2   4
2. Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych 1   1 2 4
3. Napędy elektryczne robotyki 2     2 4
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab II 2   2   4

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych 2E       3
2. Podstawy optoelektroniki 2 1     4
3. Programowanie komputerów (C) 1 2 1     3
4. Układy elektroniczne w miernictwie 1 2       2
 
Razem 8 2     12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie komputerów (C) 2       2 2
2. Układy elektroniczne w miernictwie 2 1E 1 2   4
3. Miernictwo dynamiczne 2   2   4
4. Cyfrowe przyrządy pomiarowe 2E   1   4
5. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 1 2       2
6. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 1 2   1   2
7. Programowanie w asemblerze 1 1       1
 
Razem 10 1 6 2 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 2 1E   1 2 5
2. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 2 1E   1 2 5
3. Podstawy techniki światłowodowej 2     2 4
4. Programowanie w asemblerze 2 1   1 2 4
5. Sieci komputerowe w systemach pomiarowych 2       2
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1       1
 
Razem 8   3 8 21
  Przedmioty obieralne 8 8
1. System operacyjny Unix 2   2   4
2. Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe 2   2   4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Systemy pomiarowe i technika sprzęgania 2     2 4
2. Podstawy przetwarzania obrazów 2   2   4

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy CAD w układach mechatronicznych 1   1   2
2. Podstawy procesów konwersji energii 2E 2     5
3. Instalacje elektryczne 1     3 5
 
Razem 4 2 1 3 12

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2   2   4
2. Maszyny elektryczne specjalne 2   2   4
3. Gospodarka elektroenergetyczna 3E 1 2   6
4. Technika świetlna 2E   2 1 5
 
Razem 9 1 8 1 19

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Napęd i automatyka napędu elektrycznego 2E   1   4
2. Metody komputerowe w mechatronice 1   2   3
3. Metody optymalizacji w elektroenergetyce przemysłowej 2   2   4
4. Niezawodność zasilania energią elektryczną 2 1     3
5. Sieci i zabezpieczenia 2E 1 2   6
6. Akademickie dobre wychowanie 2 1       1
 
Razem 10 2 7   21
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych 2   2   4
2. Sterowanie mikroprocesorowe maszyn elektrycznych 2   2   4
3. Stacje elektroenergetyczne 2     2 4
4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 2 2     4
5. Materiałoznawstwo elektryczne 2   2   4
6. Instalacje i urządzenia oświetleniowe 2   2   4
7. Metody projektowania systemów oświetleniowych 2     2 4

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 8 8
1. Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych 2   2   4
2. Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych 2   2   4
3. Energetyka odnawialna 2 2     4
4. Grzejnictwo elektryczne 2   2   4
5. Ekologiczne aspekty w energetyce 2 2     4