Elektrotechnika

studia niestacjonarne II stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia z teorii obwodów 30 15 4
2. Metody numeryczne w technice 15 15 2
Razem 45 15 15 6
Przedmioty specjalnościowe 112/128 16/18*
Razem 187/203* 22/24*

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Elektromechaniczne systemy napędowe 15 15 2
2. Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 15 15 2
3. Język angielski specjalistyczny 16 2
Razem 30 16 30 7
Przedmioty specjalnościowe 112/120* 16/18*
Razem 188/196* 22/24*

*(Liczba godzin i punktów ECTS w semestrach zależy od wybranej specjalności)

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 15 15 2
2. Przedmiot HES 1 9 9 2
3. Przedmiot HES 2 9 9 2
4. Przedmiot obieralny 1 16 16 4
5. Przedmiot obieralny 2 16 16 4
6. Przedmiot obieralny 3 16 16 4
7. Przedmiot obieralny 4 8 16 3
Razem 178 20

Zestawienie przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych

Lp. Przedmioty Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Podstawy przedsiębiorczości 15 15 2
2. Podstawy marketingu 15 15 2
3. Zarządzanie projektami 15 15 2
4. Ekonomika inwestycji w technice 15 15 2

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Seminarium dyplomowe 30 2
2. Praca dyplomowa 20
3. Zarządzanie własnością intelektualną 9 1
4. Przedmiot humanistyczny 9 1
Razem 48 24

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 16E 8 16 6
2. Programowanie procesorów sygnałowych 16 16 8 5
3. Komputerowe wspomaganie projektowania w układach sterowania 16E 16 5
4. Przemysłowe sieci komputerowe 8 8 2
Razem 56 8 56 8 18

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Metody estymacji parametrów i sygnałów 16E 16 8 6
2. Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania 16E 16 5
3. Podstawy niezawodności 16E 8 3
4. Elastyczne systemy produkcji 16 2
Razem 64 8 32 8 16

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne – semestr III
Przedmioty obieralne za 4 ECTS (3 do wyboru)
1. Metody sztucznej inteligencji 16 16 4
2. Mikrokontrolery 16 16 4
3. Sieci komputerowe 16 16 4
4. Bazy danych – zastosowania internetowe 16 16 4
5. Sterowanie mikrokomputerowe w napędzie elektrycznym 16 16 4
Przedmioty obieralne za 3 ECTS (2 do wyboru)
7. Automatyka wybranych procesów i urządzeń 8 16 3
8. Komputerowe systemy zarządzania 8 16 3
9. System LabView 8 16 3
8. Badania operacyjne 8 16 3
11. Aplikacje internetowe 8 16 3
12. Zastosowanie hurtowni danych 8 16 3

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Teoria przekształtników – wybrane zagadnienia 16E 16 5
2. Automatyka napędu elektrycznego 16E 16 5
3. Budowa i dynamika pojazdów 16 16 4
4. Elementy wykonawcze w technice motoryzacyjnej 8 1
5. Laboratorium problemowe 8 1
Razem 56 16 24 16 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Automatyka napędu elektrycznego 8 16 3
2. Procesory sygnałowe 16E 16 5
3. Sterowniki PLC 16E 16 5
4. Technika światłowodowa 16E 16 5
Razem 56 32 32 18

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne 144 18
1. Układy automatyki w pojazdach samochodowych 16 16 4
2. Technika komputerowa w pojazdach samochodowych 16 16 4
3. Maszyny elektryczne specjalne 16 16 4
4. Grzejnictwo i technika oświetleniowa 16 16 4
5. Diagnostyka pojazdowa 16 16 4
6. Aspekty ekologiczne transportu samochodowego 8 1
7. Projektowanie komputerowe układów napędowych 8 8 2
8. Projektowanie komputerowe układów przekształtnikowych 8 8 2
9. Podstawy elektroniki przemysłowej w zastosowaniach medycznych 16 2
8. Systemy certyfikacji w elektrotechnice 16 2
11. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 8 8 16 4
12. Układy logiki programowalnej w zastosowaniach energoelektroniki 16 16 4
13. Elementy wykonawcze i pomiarowe robotyki 16 2
14. Procesy stochastyczne w zastosowaniach technicznych 16 2

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 16E 16 5
2. Światłowodowa technika pomiarowa 8 16 3
3. Procesory sygnałowe 16E 16 5
4. Programowanie obiektowe 8 16 3
Razem 48 48 16 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego 16E 8 8 5
2. Procesory pomiarowe 16E 16 5
3. Przetwarzanie i przesyłanie danych pomiarowych 16E 16 5
4. Komputerowe opracowanie wyników pomiarów 8 16 3
Razem 56 24 40 18

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Wybrane zagadnienia miernictwa 16 8 8 4
2. Układy pomiarowe w medycynie 16 8 8 4
3. Modelowanie matematyczne pól fizycznych 16 16 4
4. Rozproszone systemy pomiarowe 16 16 4
5. Rozproszone systemy pomiarowe 16 2
Razem 64 16 32 32 18

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Analogowe i cyfrowe podzespoły układów regulacji maszyn elektrycznych 16 16 3
2. Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych 16 16 3
3. Elektroenergetyka zakładów przemysłowych 16E 16 5
4. Aparaty elektryczne 16E 16 5
Razem 64 48 16 16

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Modelowanie komputerowe układów elektromechanicznych 16E 16 5
2. Podstawy audytingu energetycznego 16E 16 16 7
3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 16E 16 8 6
Razem 48 16 48 8 18

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
Przedmioty obieralne – semestr III
Przedmioty obieralne za 4 ECTS (3 do wyboru)
1. Zastosowanie układów przekształtnikowych do zasilania maszyn elektrycznych 16 16 4
2. Procesory sygnałowe w układach sterowania maszyn elektrycznych 16 16 4
3. Metody komputerowe w elektroenergetyce 16 16 4
4. Użytkowanie energii elektrycznej 16 16 4
5. Zarządzanie i sterowanie energetycznymi systemami przemysłowymi 16 16 4
6. Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektrycznych 16 16 4
7. Diagnozowanie urządzeń elektrycznych 16 16 4
8. Projektowanie i eksploatacja elektrycznych urządzeń grzejnych 16 16 4
9. Projektowanie urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych 16 16 4
10. Jakość energii elektrycznej 16 16 4
Przedmioty obieralne za 3 ECTS (2 do wyboru)
11. Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych 8 16 3
12. Algorytmy i układy sterowania maszyn elektrycznych 8 16 3
13. Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych 8 16 3
14. Systemy CAD w projektowaniu oświetlenia dynamicznego 8 16 3
15. Projektowanie systemów iluminacji obiektów 8 16 3
16. Projektowanie układów energetyki odnawialnej 8 16 3
17. Projektowanie instalacji budynków inteligentnych 8 16 3