Elektrotechnika

studia niestacjonarne I stopnia
obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013

Lp. Przedmioty Semestr I
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Technologie informacyjne 15   15   2
2. Matematyka 1 30E 15     5
3. Fizyka 1 15 15     4
4. Informatyka 1 30   15   4
5. Geometria i grafika inżynierska 15     15 3
6. Inżynieria materiałowa 15   15   3
7. Teoria obwodów 1 16E 16     4
 
Razem 136 46 45 15 25
242  

Lp. Przedmioty Semestr II
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Matematyka 2 30 30     6
2. Fizyka 2 15E 15 15   5
3. Informatyka 2 15   30   4
4. Teoria obwodów 2 16E 16     5
5. Metrologia 1 16 8     3
6. Podstawy elektroniki 1 16 8     2
7. Akademickie dobre wychowanie 3       0
 
Razem 111 77 45   25
233  

Lp. Przedmioty Semestr III
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 1   18     1
2. Matematyka 3 30E 30     5
3. Teoria obwodów 3 16   16   5
4. Metrologia 2 16   16   3
5. Podstawy elektroniki 2     16   2
6. Elektroenergetyka 16 16   8 4
7. Podstawy automatyki 16E 8     4
 
Razem 94 72 48 8 24
222  

Lp. Przedmioty Semestr IV
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 2   18     1
2. Metody numeryczne 15E    15   3
3. Teoria pola elektromagnetycznego 16E 8     5
4. Maszyny elektryczne 1 16   16   4
5. Podstawy energoelektroniki 1 16       2
6. Technika mikroprocesorowa 1 8       1
7. Urządzenia elektryczne 16   16   5
8. Teoria sterowania 8    8   3
9. Technika wysokich napięć 1 16       2
 
Razem 111 26 55   26
192  

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 3   18     1
2. Maszyny elektryczne 2 16   16   3
3. Podstawy Energoelektroniki 2     8   1
4. Technika mikroprocesorowa 2 8   16   3
5. Napęd elektryczny 16E   16   3
6. Technika wysokich napięć 2     16   2
7. Wychowanie fizyczne   18     1
 
Razem 40 36 72   13+1
Przedmioty specjalnościowe 80 12
Razem 210+18 25+1

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Język obcy 4   18E     2
2. Przedmioty humanistyczne 1 18       2
3. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia  9       1
4. Wychowanie fizyczne   18     1
 
Razem 27 36     5+1
Przedmioty specjalnościowe 136 21
Praktyka zawodowa – 6 tygodni   6
Razem 181+18 32+1

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przedmioty humanistyczne 2 18       1
2. Ochrona własności intelektualnej 9       1
3. Akademickie dobre wychowanie 10       1
 
Razem 37       3
Przedmioty specjalnościowe 144 20
Przedmiot obieralny 1 16 16 4
Razem 213 27

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Pracownia inżynierska       30 6
             
 
Razem       30 6
Przedmiot obieralny 2 16 16 6
Przedmiot obieralny 3 16 16 6
Projekt inżynierski/Praca dyplomowa   15
Razem 94 33

 

Specjalność: Automatyka

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 1 16       2
2. Programowanie komputerów 1 24   16   5
3. Teoria sterowania i systemów 1 16E 8     5
 
Razem 56 8 16   12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy cyfrowe 2     16   2
2. Teoria sterowania i systemów 2     8   1
3. Komputerowa symulacja układów dynamicznych 16   16   5
4. Układy elektroniczne automatyki 1 16       3
5. Programowanie komputerów 2 16   16   4
6. Urządzenia i systemy automatyki 16E   16   6
 
Razem 64   72   21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie procesorów sygnałowych 16   16   4
2. Bazy danych 16E   16   5
3. Układy elektroniczne automatyki 2       16 2
4. Napęd elektryczny i automatyka napędu 16E   16   5
5. Podstawy robotyki i mechanizacji 16   8 8 4
 
Razem 64   56 24 20
  Przedmioty obieralne 32 4
1. Sterowniki PLC 16   16   4
2. Komputerowe wspomaganie projektowania 16   8 8 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 64 12
1. Wybrane zagadnienia teorii sterowania 16   16   4
2. Metody optymalizacji 16   16   4

 

Specjalność:     Elektronika przemysłowa i energoelektronika

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przyrządy półprzewodnikowe 8E     8 3
2. Procesory sygnałowe 8     8 3
3. Maszyny elektryczne specjalne 16   16   4
4. Układy cyfrowe 1 16       2
 
Razem 48   16 16 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Układy elektroniczne 12E   8   3
2. Energoelektronika 1 12E 8   16 6
3. Układy cyfrowe 2     16   2
4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 1 12     16 5
5. Przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej 12   8   3
6. Grzejnictwo elektryczne i technika oświetleniowa 8       1
 
Razem 56 8 32 32 20

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 2 16E 8 16   5
2. Napęd elektryczny     16   2
3. Podstawy automatyki napędu 16E 16   16 7
4. Sterowanie mikroprocesorowe w energoelektronice i napędzie el. 16     16 4
5. Napędy w technice motoryzacyjnej 16       2
 
Razem 64 24 32 32 20
  Przedmioty obieralne 32 4
7. Sterowniki PLC w energoelektronice i automatyce napędu 16   8 8 4
8. Podstawy projektowania komputerowych układów energoelektronicznych 16     16 4
9. Teoria sygnałów 16 16     4
9. Teoria sterowania – wybrane zagadnienia 16   16   4
10. Elektroniczne systemy zabezpieczeń 16   16   4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 64 12
1. Technika oświetleniowa 16   16   6
2. Podstawy projektowania komputerowych układów napędowych 8   8 16 6
3. Napędy elektryczne robotyki 16     16 6
5. Komputerowa symulacja układów dynamicznych + Matlab 2 16   16   6

 

Specjalność:      Komputerowe Systemy Pomiarowe

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych 16E       3
2. Podstawy optoelektroniki 16 8     4
3. Programowanie komputerów (C) 1 16 8     3
4. Układy elektroniczne w miernictwie 1 16       2
 
Razem 64 16     12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Programowanie komputerów (C) 2       16 2
2. Układy elektroniczne w miernictwie 2 8E 8 16   5
3. Miernictwo dynamiczne 12   16   4
4. Cyfrowe przyrządy pomiarowe 12   8   4
5. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 1 12       2
6. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 1 12   8   3
7. Programowanie w asemblerze 1 8       1
 
Razem 64 8 48 16 21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej 2 8E   8 16 5
2. Organizacja i oprogramowanie systemów pomiarowych 2 8E   8 16 5
3. Podstawy techniki światłowodowej 16     16 4
4. Programowanie w asemblerze 2 8   8 16 4
5. Sieci komputerowe w systemach pomiarowych 16       2
 
Razem 56   24 64 19
  Przedmioty obieralne 32 4
7. System operacyjny Unix 16   16   4
8. Inteligentne przetworniki i przyrządy pomiarowe 16   16   4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 64 12
1. Systemy pomiarowe i technika sprzęgania 16     16 6
2. Podstawy przetwarzania obrazów 16   16   6

 

Specjalność:     Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej

Lp. Przedmioty Semestr V
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Systemy CAD w układach mechatronicznych 8   8   2
2. Podstawy procesów konwersji energii 16E 16     5
3. Instalacje elektryczne 8     24 5
 
Razem 32 16 8 24 12

Lp. Przedmioty Semestr VI
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Energoelektronika 12   16   4
2. Maszyny elektryczne specjalne 12   16   4
3. Gospodarka elektroenergetyczna 20E 8 16   7
4. Technika świetlna 12   16 8 7
 
Razem 56 8 64 8 21

Lp. Przedmioty Semestr VII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
1. Napęd i automatyka napędu elektrycznego 16E   8   4
2. Metody komputerowe w mechatronice 8   16   3
3. Metody optymalizacji w elektroenergetyce przemysłowej 16   16   4
4. Niezawodność zasilania energią elektryczną 16 8     3
5. Sieci i zabezpieczenia 16E 8 16   6
 
Razem 72 16 56   20
  Przedmioty obieralne 32 4
7. Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn elektrycznych 16   16   4
8. Sterowanie mikroprocesorowe w napędzie elektrycznym 16   16   4
9. Stacje elektroenergetyczne 16     16 4
10. Eksploatacja urządzeń elektrycznych 16 16     4
11. Materiałoznawstwo elektryczne 16   16   4
12. Instalacje i urządzenia oświetleniowe 16   16   4
13. Metody projektowania systemów oświetleniowych 16     16 4

Lp. Przedmioty Semestr VIII
Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt ECTS
  Przedmioty obieralne 64 12
1. Zastosowanie sterowników PLC w układach przemysłowych 16   16   6
2. Przemysłowe układy sterowania maszyn elektrycznych 16   16   6
3. Energetyka odnawialna 16 16     6
4. Grzejnictwo elektryczne 16   16   6
5. Ekologiczne aspekty w energetyce 16 16     6