Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
Skład Rady  Wydziału
kadencja 2012-2016

Dziekan

1. Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk

Prodziekani

2. Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk
3. Dr inż. Andrzej Stobiecki
4. Dr inż. Dorota Wiraszka

Profesorowie i doktorzy habilitowani

5. Dr hab. inż. Jerzy  Augustyn, prof. PŚk
6. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
7. Dr hab. inż. Sylwester Filipiak
8. Prof. dr hab. inż. Marian  Gorzałczany
9. Prof. dr hab.  Aleksander Jastriebow
10. Dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. Pśk
11.  Dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
12.  Prof. dr hab. inż. Volodymyr Ovsyak
13.  Dr hab. inż. Grzegorz Radomski
14.  Dr hab. inż. Jan Staszak
15.  Dr hab. Małgorzata  Suchańska, prof. PŚk
16.  Dr hab. inż. Zbigniew  Szcześniak, prof. PŚk
17.  Prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik
18.  Dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk

Pozostali nauczyciele akademiccy

21.  Dr inż. Mariusz Ginter
22.  Dr inż. Mirosław Płaza

Pracownicy nie będący nauczycielami

23.  Mgr Małgorzata Bernatek

Studenci i doktoranci

24.  Mateusz Kaczyński
25.  Anna Kulik
26.  Mateusz Rogacki
27.  Mateusz Rudnicki
28.  Marek Sęk
29.  Mgr inż. Tomasz Bekier (doktorant)